متافیزیک و علوم ماورایی

متافیزیک ، علوم روحی و ماورایی

متافیزیک ، علوم روحی و ماورایی

متافیزیک و علوم ماورایی

متافیزیک ، علوم ماورایی ، علوم روحی ، چاکراها ، چشم سوم ، علوم غریبه ، روح شناسی ، برونفکنی روحی ، درمان های ماورایی

کلمات کلیدی

متافیزیک - مدیوم -مصطفی نظری - روهان - آموزش متافیزیک

متافیزیک

متافیزیک - ماورا- مصطفی نظری-آموزش متافیزیک

آموزش متافیزیک

انرژی درمانی چاکرا عرفان متا erfanmeta.blog.ir

متافیزیک درخت زندگی ماورا آموزش متافیزیک استاد نظری

آموزش متافیزیک - آموزش ماوراء-استاد مصطفی نظری

مصطفی نظری

دارما کارما متافیزیک مصطفی نظری عرفان متا آموزش متافیزیک

کندالینی متافیزیک استاد نظری آموزش متافیزیک

هیپنوتیزم هیپوآنالیز متافیزیک ماورا استاد نظری

علم اعداد متافیزیک استاد نظری عرفان متا آموزش ماورا متافیزیک

فرشتگلن ارتباط با فرشتگان آموزش ارتباط با فرشتگان مصطفی روهان نظری

متافیزیک پیشگویی آموزش متافیزیک عرفان متا مصطفی روهان نظری

ضمیر ناخودآگاه

برونفکنی آموزش برونفکنی مصطفی نظری عرفان متا روهان

ماورا مصطفی نظری آموزش ماورا متافیزیک علوم غریبه استاد نظری روهان

چشم سوم چشم جهان بین متافیزیک مصطفی نظری

مصطفی روهان نظری

چشم سوم - آموزش باز کردن چشم سوم - متافیزیک- استاد نظری -

کانال های انرژی

انرژی کاینات

انرژی حیاتی

علوم روحی و موفقیت

جن شناسی

جن متافیزیک استاد نظری غرفان متا

مصطفی نظری متافیزیک پرانا

نزدیک مرگ مرگ مصطفی نظری استاد نظری عرفان متا علوم ماورایی آموزش ماورا

متافیزیک هارا نظری اموزش ماورا عرفان متا

@erfanmeta

نویسندگان

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۷ ثبت شده است

جایگاه پنج عنصر در بدن

انسان جهان کوچک است و 5 عنصر اولیة موجود در ماده، در درون هر فرد نیز وجود دارد:

اتر: فضاهایی در بدن مانند حفرة دهان، بینی و مجاری تنفسی، نمایانگر عنصر اتر یا فضاهای خالی هستند.

هوا: هوا در بدن انسان به شکل حرکات عمدة عضلات قلب و انقباض و انبساط ریه ها ظاهر می گردد.

آتش: آتش در بدن، همان عامل سوخت و ساز (متابولیسم) است.

آتش در سیستم گوارش عمل می کند. به علاوه آتش، شبکیة چشم را که درک کنندة نور است، به حرکت می اندازد.

آب: آب در بدن به شکل شیره های مترشحة گوارشى و غدد بزاقی در غشاى مخاطی و در پلاسما ظاهر می شود. آب در بدن اهمیتحیاتی دارد.

خاک: خاک در بدن، همان عامل ایجاد ساخت های جامد شامل: استخوان ها، غضروف ها، ناخن ها، عضلات، تاندون ها، پوست و مو است.

هر کدام از عناصر پنج گانه به صورت 5 حس و 5 عملکرد فیزیولوژی در بدن ظاهر می گردند:

اتر با حس شنوایی ارتباط دارد. ارگان حسی مرتبط با اتر، گوش است. عمل این ارگان نطق است. ارگان های مرتبط با عمل نطق، زبان، طناب های صوتی و  دهان است.

هوا با حس لامسه ارتباط دارد. ارگان حسی مرتبط با هوا، پوست است. عمل این ارگان نگه داشتن و گرفتن است. ارگان مرتبط با عمل نگه داشتن، دست  هاست.

آتش با حس بینایی ارتباط دارد. ارگان حسی مرتبط با آتش، چشم است. عمل این ارگان راه رفتن است و ارگان مرتبط با این عمل، پاهاست.

آب با حس چشائی مرتبط است. ارگان حسی مرتبط با آب، زبان است. عمل این ارگان زاد و ولد است و ارگان مرتبط با عمل زاد و ولد، دستگاه تناسلی  است.

خاک با حس بویائی مرتبط است. ارگان حسی مرتبط با خاک، بینی است. عمل این ارگان دفع کردن است. ارگان مرتبط با عمل دفع، مقعد است.


برگرفته از :
ayur-veda


یک کلام مهم ، 
قدر دان و سپاسگزار اساتید خود در هر حالی و در هر کجا باشید .............


علاقمندان به آموزش متافیزیک می توانند درخواست های خود را  جهت ثبت نام در همین وبلاگ به همراه شماره تلفن خود ارسال کنند کانال علوم ماورایی عرفان متا:

https://t.me/Erfanmeta