متافیزیک و علوم ماورایی

متافیزیک ، علوم روحی و ماورایی

متافیزیک ، علوم روحی و ماورایی

متافیزیک و علوم ماورایی

متافیزیک ، علوم ماورایی ، علوم روحی ، چاکراها ، چشم سوم ، علوم غریبه ، روح شناسی ، برونفکنی روحی ، درمان های ماورایی

کلمات کلیدی

متافیزیک - مدیوم -مصطفی نظری - روهان - آموزش متافیزیک

متافیزیک

متافیزیک - ماورا- مصطفی نظری-آموزش متافیزیک

آموزش متافیزیک

انرژی درمانی چاکرا عرفان متا erfanmeta.blog.ir

متافیزیک درخت زندگی ماورا آموزش متافیزیک استاد نظری

آموزش متافیزیک - آموزش ماوراء-استاد مصطفی نظری

مصطفی نظری

دارما کارما متافیزیک مصطفی نظری عرفان متا آموزش متافیزیک

کندالینی متافیزیک استاد نظری آموزش متافیزیک

هیپنوتیزم هیپوآنالیز متافیزیک ماورا استاد نظری

علم اعداد متافیزیک استاد نظری عرفان متا آموزش ماورا متافیزیک

فرشتگلن ارتباط با فرشتگان آموزش ارتباط با فرشتگان مصطفی روهان نظری

متافیزیک پیشگویی آموزش متافیزیک عرفان متا مصطفی روهان نظری

ضمیر ناخودآگاه

برونفکنی آموزش برونفکنی مصطفی نظری عرفان متا روهان

ماورا مصطفی نظری آموزش ماورا متافیزیک علوم غریبه استاد نظری روهان

چشم سوم چشم جهان بین متافیزیک مصطفی نظری

مصطفی روهان نظری

چشم سوم - آموزش باز کردن چشم سوم - متافیزیک- استاد نظری -

کانال های انرژی

انرژی کاینات

انرژی حیاتی

علوم روحی و موفقیت

جفت روحی متافیزیک جفت روحی عرفان متا استاد نظری مطفی نظری

متافیزیک معنوی ماورا

علوم روحی روح عرفان متا مصطفی نظری

جهان های روحی دیگر سو کالبدهای معنوی متافیزیک عرفان متا مصطفی نظری

جن شناسی

جن متافیزیک استاد نظری غرفان متا

نویسندگان

۲ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

حس ششم

تحقیقات جدید در زمینه کارکرد مغز نشان می دهد بخشی از مغز انسان همچون حس ششم فعالیت می کند و قادر است به طور ناخودآگاه خطرات اطراف را تشخیص دهد.

محققان دریافتند ؛بخشی از قشر جلویی مغز موسوم به ACC قادر است ریزترین تغییرات در محیط اطراف انسان را تشخیص دهد و انسان را نسبت به خطری که وی را تهدید می کند، آگاه سازد.
بخش ACC بدون اینکه خود انسان آگاه باشد، اطلاعات و تغییرات محیط اطراف را به دقت در نظر دارد و کوچکترین تغییرات را تشخیص می دهد و به انسان خبر می دهد.
محققان با توجه به نحوه فعالیت این بخش، آن را نوعی حس ششم خوانده اند که در مغز قرار دارد.
مطالعات پیشین نشان می دادند که به هنگام تصمیم گیریهای دشوار و یا پس از اینکه انسان اشتباهی مرتکب می شود، فعالیت بخش ACC که در جلوی مغز قرار دارد، افزایش می یابد.
اما مطالعات جدید نشان می دهد ACC همانند یک سیستم هشدار دهنده اولیه فعالیت می کند و می تواند قبل از اینکه رفتار افراد به نتیجه منفی ای منجر شود، به آنان نسبت به اشتباهی که در راه است، هشدار دهد. در نتیجه افراد می توانند با هوشیاری بیشتر از بروز یک تصمیم یا فعالیت اشتباه جلوگیری کنند.


آتش درون
البته برخی معتقدند قدرتهای روحی و ادراکات فراحسی نیز یکی از ده پدیده ای است که در حال حاضر توجیه علمی ندارد. خیلی ها اعتقاد دارند که الهام و پیش آگاهی دل نوعی قدرت روحی است. منظور ما دست یافتن به دانشی مرموز و یا ویژه در مورد جهان و یا آینده است. محققان افرادیرا که مدعی داشتن قدرتهای روحی هستند مورد آزمایش قرار داده اند. اما نتایج به دست آمده تحت شرایط علمی کنترل شده تا کنون منفی و مبهم بوده است. برخی استدلال کرده اند که قدرتهای روحی را نمیتوان در بوته آزمایشات علمی قرار داد و یا اینکه این قدرتها در حضور افراد ناباور و یا دانشمند کاهش مییابد. اگر این موضوع واقعیت داشته باشد، علم در وضعیت کنونی، هرگز قادر به اثبات و یا نفی وجود قدرتهای روحی نخواهد بود.
البته در رشته روانشناسی از سال 1951 با آزمایشات دکتر راین، گرایش یا شاخه جدیدی در برخی از دانشگاه ها دایر شد تحت عنوان فرا روانشناسی Para Psychology که به بررسی علمی دیده های غیر متعارف روان شناختی، تحت عنوان ادراکات فوق حسی( Extra Sensory Perception ) یا مخفف ESP میپردازد. این پدیده ها در دو طبقه زیر تقسیم می شوند :


الف: تله پاتی( Telepathy) فکر خوانی و انتقال فکر به دیگران 

ب: روشن بینی یا غیبگویی (Clairvoyance ) : دیدن یا ادراک اشیاء و رویدادها بدون دیدن آنها مثل اینکه شخص تعداد و نوع شکل های هندسی داخل یک پاکت مهر و موم شده را بگوید، یا از راه دور اطلاعاتی درباره وضع و افراد خانه شخصی دیگری بدهد. 

ج: پیشگویی و آینده بینی ( Precognition) : ادراک و حس کردن اتفاقات در آینده

-2 حرکت روانی اشیاء( Psychokinesis ) :

حرکت روانی و اثر گذاری از راه دور به روی اشیاء ( Psychokinesis ) در مورد تاثیر گذاری ذهن بر ماده و امواج و انرژی ساطع شده از مغز، دستها یا اندام های دیگر و به حرکت در آوردن اشیاء گزارشات متعددی دریافت شده است. به طور نمونه خانم نی نل کولاگیتا در روسیه بارها در مقابل چشم های افراد و محققان توانسته است به کمک امواج و انرژی دستهای خود، از فاصله جعبه های کبریت را جابه جا کند و اشیا را به حرکت در آورد و یا آزمایشات بسیاری به روی کامنسکی و نیکلایف در روسیه انجام شده است این افراد دارای قدرت فوق روانی، توانسته اند با انرژی و امواج خود لامپی را روشن و خاموش کنند و یا فرد مقابل را دچار گیجی و سردرد نمایند..مدیوم و روش مدیوم بودن

ایا من مدیوم هستم ؟

ایا من نیروی خاصی در وجودم نهفته است؟

ایا من میتوانم با ارواح ارتباط برقرار کنم؟

و  ...

ازاین دست سوالات امکان دارد برای همه دوستان پیش امده باشد ولی شاید نتوانسته باشند جوابی مناسب برایش پیدا کنند  ... این موضوع در اولویت است که  انسان قبل از تحقیق در مورد وجود یک پدیده *  شناختی حتی المقدور نسبی از ان داشته باشد  به زبان ساده    بداند بدنبال چیست؟؟؟

مدیوم :  در علم اسپریتیسم یا همان علم احضار ارواح  این شخص را واسط بین جهان مادی و جهان غیر مادی به منظور ارتباط با ارواح میدانند

نیروی مدیومی : نیرویی که فرد مدیوم را قادر به برقراری ارتباط با دنیای غیر مادی یا همان دنیای ارواح  مینماید ///.

من در بعضی مواقع احساس خاصی دارم / من در بعضی اوقات چیزهایی حس میکنم / در بعضی اوقات چیزهایی میبینم / این صداها چیست/

و.................

احتمالا تابحال از این دست حسیات برای شما نیز پیش امده است...   تمامی اینها میتواند علائمی برای وجود نیرو در شخص باشد البته

این را ذکر کنم که این موارد میتواند از خیال و توهم نیز سرچشمه بگیرد ولی  نه به دفعات ...  البته خیال نیز میتواند بوجود اورنده

یکسری از نیروها باشد مثلا : ریلکسیشن که نوعی  پرورش برای نیروی فکر و روح میباشد که از خیالات و تفکرات سرچشمه میگیرد و

این خیال و تفکر لازمه این تمرین است

چگونه مطمئن شوم نیرویی دارم ؟

بهترین و موثر ترین و مطمئن ترین راه برای تشخیص این مورد حضور در جلسات احضار میاشد

زیرا کسانی که دارای نیروی مدیومی باشند ولی خودشان از وجودش بی اطلاع    *    در این جلسات میتوانند علائم و حالتهای مختلفی

را از نظر روحی و جسمی درک کنند دو مورد از علائم  مشهور این قضیه گرمای داخلی بدن و حالت تهوع میباشد  که در اکثر افراد مشابه

میباشد   از علائم دیگر میتواند :  رعشه در کف دستها   *   شانه ها *   و حتی سینه باشد که شبیه به شوک قلبی نمود پیدا میکند

سرگیجه *  افت انرژی *  خشک شدن دهان  *   سردرد *  نیز از موارد دیگر است .

و مشخصات روحی :   توهم  *  احساس سبکی  * احساس برون فکنی *  میباشد (البته در اکثریت)

بله این مسائل میتواند در جلسه احضار  بطور کامل و کلی در مورد شخصی صدق کند   ولی این امکان هم وجود  دارد که  یکی از این موارد ان هم بصورت جزئی در مورد شخص دیگر بوجود بیاید .    ( ( یکی از راهای تشخیص میزان نیرو همین است ) )

هر چه حال شخص منقلب تر باشد میزان نیرو در او بیشتر است  زیرا تمام وجود وی وسیله ای میشود تا روح بتواند توسط قابلیتهای

ان نیرو و میزانش  *    تجسد نماید ( یا حضور یابد )

همیشه به هنگام ورود به جلسه اماده  باشید چون امکان وقوع همه چیز وجود دارد و این قضیه جذابیت موضوع را زیاد مینماید .