متافیزیک و علوم ماورایی

متافیزیک ، علوم روحی و ماورایی

متافیزیک ، علوم روحی و ماورایی

متافیزیک و علوم ماورایی

متافیزیک ، علوم ماورایی ، علوم روحی ، چاکراها ، چشم سوم ، علوم غریبه ، روح شناسی ، برونفکنی روحی ، درمان های ماورایی

کلمات کلیدی

متافیزیک - مدیوم -مصطفی نظری - روهان - آموزش متافیزیک

متافیزیک

متافیزیک - ماورا- مصطفی نظری-آموزش متافیزیک

آموزش متافیزیک

انرژی درمانی چاکرا عرفان متا erfanmeta.blog.ir

متافیزیک درخت زندگی ماورا آموزش متافیزیک استاد نظری

آموزش متافیزیک - آموزش ماوراء-استاد مصطفی نظری

مصطفی نظری

دارما کارما متافیزیک مصطفی نظری عرفان متا آموزش متافیزیک

کندالینی متافیزیک استاد نظری آموزش متافیزیک

هیپنوتیزم هیپوآنالیز متافیزیک ماورا استاد نظری

علم اعداد متافیزیک استاد نظری عرفان متا آموزش ماورا متافیزیک

فرشتگلن ارتباط با فرشتگان آموزش ارتباط با فرشتگان مصطفی روهان نظری

متافیزیک پیشگویی آموزش متافیزیک عرفان متا مصطفی روهان نظری

ضمیر ناخودآگاه

برونفکنی آموزش برونفکنی مصطفی نظری عرفان متا روهان

ماورا مصطفی نظری آموزش ماورا متافیزیک علوم غریبه استاد نظری روهان

چشم سوم چشم جهان بین متافیزیک مصطفی نظری

مصطفی روهان نظری

چشم سوم - آموزش باز کردن چشم سوم - متافیزیک- استاد نظری -

کانال های انرژی

انرژی کاینات

انرژی حیاتی

علوم روحی و موفقیت

جفت روحی متافیزیک جفت روحی عرفان متا استاد نظری مطفی نظری

متافیزیک معنوی ماورا

علوم روحی روح عرفان متا مصطفی نظری

جهان های روحی دیگر سو کالبدهای معنوی متافیزیک عرفان متا مصطفی نظری

جن شناسی

جن متافیزیک استاد نظری غرفان متا

نویسندگان

۶ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

آرامش درون


آرامش درون ، یعنی رسیدن به خود واقعی ، یعنی ذهن و فکری سرشار از عشق و رسیدن به اصلت خویشتن 
در این مبحث 26 راه  آرامش درون را برایتان می گذارم که بسیار عالی هستند .

۱- راز آرامش درون خویشتنداری است، انرژیهای خود را پراکنده نکن،

بلکه آنها را تحت نظر داشته باش و به طرز مفیدی هدایتشان کن.

۲- راز آرامش درون در این است که هرکاری را با حواس جمع و علاقه انجام دهی.

۳- راز آرامش درون در زمان حال زندگی کردن است، ...گذشته و آینده را در چرخه ذهنی ابدیت رها کن.

۴-راز آرامش درون در آسایش درون است، یعنی آسایش جسمانی ، عاطفی ذهنی و معنوی.

۵-راز آرامش درون در دل نبستن است،این را بدان که در حقیقت هیچ چیز و هیچ کس به تو تعلق ندارد.

۶-راز آرامش درون در شادی است، افکار شادی آفرین را آگاهانه حفظ کن.

۷-این را بدان که شادی در درون تو جای داردو نه در اشیاء و شرایط خارج از وجود تو .

۸- راز آرامش درون در این است که همه چیز را همانطور که هست بپذیری ،

آنگاه با امید و آرامش در جهت بهبودی آن قدم برداری.

۹-راز آرامش درون در درک این مطلب است که تو نمی توانی دنیا را تغییر دهی،

اما می توانی خودت را تغییر دهی.

۱۰-راز آرامش درون در دوستی با افراد مثبت است،

از معاشرت با افرادی که طبیعتی خالی از صفا و صمیمیت دارند پرهیز کن.

۱۱- راز آرامش درون در ایجاد آرامش در محیط اطراف خویش است.

۱۲- راز آرامش درون در یک زندگی ساده است، ضروریات زندگی را دوباره برای خود تعریف کن.

۱۳- راز آرامش درون در یک زندگی سالم است، هر روز ورزش کن، غذای مناسب بخور و نفس عمیق بکش.

۱۴- راز آرامش درون در داشتن وجدانی پاک است.

۱۵- راز آرامش درون در رفتار آزادانه است، رفتاری که بر آمده از خود واقعی ات باشد، نه افکار دیگران.

۱۶- راز آرامش درون در این است که در تمام مراحل زندگی از حق پیروی کنی.

۱۷- راز آرامش درون در غبطه نخوردن به مال دیگران است،

این را بدان که آنچه حق توست، هر طور شد خود را به تو خواهد رساند.

۱۸- راز آرامش درون در گله مند نبودن است، آنچه دنیا به تو می بخشد،

در مقابل چیزی است که پیش تر ، تو به او بخشیده ای.۱۹- راز آرامش درون در این است که اشتباهات خود را بپذیری

و بدانی که فقط خود تو می توانی آنها را به موفقیت تبدیل کنی.

۲۰- راز آرامش درون در این است که بر دشمن درونت غلبه کنی، نه اینکه او را سرکوب کنی.

۲۱- راز آرامش درون در تمرین اراده است، حتی اگر ذهنت به شدت با آن مخالف باشد.

۲۲- راز آرامش درون در این است که دلت همیشه شاد باشد، حتی هنگامی که دیگران عبوس هستند.

۲۳- راز آرامش درون در این است که به جای توقع خوشحالی از دیگران، خودت آنها را خوشحال کنی.

۲۴- راز آرامش درون در این است که خیر و سلامت دیگران را خیرو سلامت خود بدانی.

۲۵-راز آرامش درون در بی آزار بودن است، هرگز کسی را نرنجان.

۲۶- راز آرامش درون، کار کردن درکناردیگران است، نه در مقابل آنها.

غده صنوبری و چشم سوم

غده صنوبری (چشم سوم) یکی از غدد درونی انسان است. این غده سبب ایجاد هورمون ملاتونین شده و باعث تلفین هورمون های مربوط به خواب و بیداری و  طرح ریزی برای عملکرد فتوپریودیکی (دور های فصلی) می شود. مکان آن در نزدیکی مغز و بین دو نیمکره قرار دارد ، و در یک شیار که در آن دو جسم خاکستری مغز میانی گرد ملحق شده است. بر خلاف بسیاری از روشهای مراقبت از حافظه و مغز ، غده صنوبری از سیستم خون دهی از مغز جدا نیست.


این درحالیست که عملکر های فیزیولوژیکی مربوط به غده صنوبری تا کنون نیز ناشناخته مانده است ، اما آن توسط افراد عرفانی و اماکن آموزشی عرفانی مدت زیادی است که شناخته شده است، که جایگاه آن در میانه های مغز بوده و برای ارتباط بین پیوندهای فیزیکی و دنیاهای معنوی است. یک چشم مادی می تواند هر آنچه که خارج از زمان و فضا است را ببیند.
غده صنوبری و یا چشم سوم ، می تواند فرکانسهای جهان های معنوی را فعال سازد. یک غده صنوبری می تواند با استفاده از این سیگنال ها به مدیتیشن کمک کند. ، از طریق یوگا و سایر فعالیت های سری از جمله گوش دادن به موسیقی شخص خود را برای سفر به کالبدهای دیگر آماده می سازد. شناخته ترین سفر ها ، سفرهای کیهانی و یا مشاهده زمین از جانب کیهان خواهد بود.
فعالیت غده صنوبری سبب خواهد شد تا قدرت ذهنی ما برای پیشگوئی آماده شود. یک شخص که غده صنوبری فعالی داشته باشد، سطح آگاهی معنوی او افزایش یافته و استعدادهای معنوی زیادی را تجربه خواهد کرد. برخی از مردم بر این عقیده اند که قدرت های فراطبیعی (مانند تله پاتی و تله کنزی) با فعالیت های غده صنوبری آغاز خواهد شد.
در کنار افزایش آگاهی ذهنی ، فعالیت غده صنوبری و یا چشم سوم می تواند به گشوده شدن دروازه ستارگان کمک کند که از طریق آن می توان خارج از فضا و زمان را دید.
سه کریستال
از مزایای فعال بودن چشم سوم می توان به تله پاتی در سطح بسیار گسترده ای از ادراک اشاره داشت که می تواند به خارج از سه بعد دنیوی ختم شود. سه کریستال در غده صنوبری موجود است که آنها به فعالیت ارتقای ظرفیت دوراندیش کمک می کنند. این سه کریستال آپاتیت، کلسیت، و مگنتیت (مغناطیس) نام دارند. این سه کریستال با همدیگر تشکیل یک فرستنده کیهانی را خواهند داد، که این کمکی خواهد بود تا سینگال ها بین ابعاد مختلف دنیا انتقال یاید.
غده صنوبری بسیاری از مردم کنونی غیر فعال و یا کم کار است.
سدیم فلوراید
در اواخر دهه 90 یک دانشمند به نام جنیفر لوک  مطالعات اولیه خود را در زمینه اثر گذاری سدیم فلوراید بر روی غده صنوبری را انجام داد. او مشخص کرد که غده صنوبری هدفی برای جذب فلوراید است. غده صنوبری مقدار بسیاری از فلوراید را به نسبت سایر اجزای فیزیکی بدن و حتی ستون فقرات، به خود جذب می کند.
غده صنوبری شبیه به میدان مغناطیسی است که سدیم فلوراید را به خود جذب می کند. این فرایند باعث می شود که تاثیرات این غده به عنوان اجرا کننده توازن بین تشکیل هورمون ها و هر آنچه که در بدن وجود دارد را از بین ببرد. سدیم فلوراید تنها موردی است که ضربه بسیار مهمی را به مرکزیت غده در مغز وارد می کند.
چرا از سدیم فلوراید استفاده می شود؟فلوریاد در ابتدا از دریا گرفته شد و به وسلیه نازی های و روس ها به اردوگاهای نظامی که جمعیتی در آنجا قرار رفته شد برده می شود. همکنون در غذاهای مرسوم  ، نوشابه ها و خمیر دندان و حتی در آبهای نوشیدنی هم موجود است. سدیم فلوریاد 90% به داخل منابع آب های موجود در ایالات متحده اضافه می شود.

انرژی رنگها

رنگ، رنگ و باز هم رنگ. اینبار هم به سراغ رنگ در منازل می رویم. چه کارکنیم تا فضایی شادتر و متنوع تر داشته باشیم. تحقیقات شگفت انگیز جدید نشان می دهد که رنگ در خانه و در قسمت های مختلف آن کمک می کند تا محیطی سالم تر و شاداب تر داشته باشیم. محققان دریافته اند که استفاده از رنگ های مختلف می تواند تاثیر مثبتی روی فشار خون، کاهش استرس و افزایش انرژی داشته باشد. همچنین رنگ ها می توانند موجب یک خواب راحت برای ما باشند.
برای مثال، رنگ قرمز می تواند موجب انتقال سلول های انرژی زا شود و آنها را افزایش دهد. یکی دیگر از ویژگی های این رنگ افزایش نفس برای ورزشکاران و دوندگان است. حالا حتما علت استفاده از زمین قرمز در بیشتر مسابقات دو و میدانی را متوجه شده اید. اما در مورد رنگ آبی، در مورد این رنگ تحقیقات نشان می دهد که موجب کاهش درد مخصوصا در بیمارانی که از رماتیسم رنج می برند، می شود.
چند مورد از خواص رنگ ها را برایتان نوشتیم شما هم خیلی راحت می توانید این رنگ ها را به خانه اضافه کنید و از ویژگی های آن استفاده کنید.
● رنگ های گرم رنگ های انرژی زا 
در میان هفت رنگ موجود در رنگین کمان (قرمز، زرد، نارنجی، سبز، آبی، بنفش و نیلی) رنگ های گرم قرمز، نارنجی و زرد، سرشار از انرژی هستند. از این رنگ های گرم در آشپزخانه تان استفاده کنید. اگر در اتاقی صبح ها و هر موقع دیگری ورزش می کنید در آنها می توانید از این رنگ ها بهره بگیرید. در دیگر قسمت های خانه که در آنها فعالیت و آمدوشد زیاد است می توانیم از این رنگ ها استفاده کنیم. به طور مثال، رنگ زرد در آشپزخانه می تواند القا کننده یک روز آفتابی و پرنور باشد. قطعا کسی وجود ندارد که مایل به استفاده از این فضا نباشد.


● رنگ های خنثی و دقت در بینایی
رنگ سبز برای چشم از بهترین رنگ هاست. این رنگ موجب می شود که شما در زمان خواندن قدرت بیشتری پیدا کنید و زیاد به چشمانتان فشار نیاید. رنگ سبز باعث متمرکز شدن چشم به نقطه مورد دلخواه می شود و این امر سبب آرامش و افزایش توانایی چشم خواهد شد. برای اتاق ها و یا قسمت هایی از خانه که در آن قصد مطالعه کردن و نوشتن دارید از این رنگ بهره بگیرید. 
همچنین برای انجام کارهایی که در آن نیاز به تمرکز در جزئیات است، پیشنهاد می شود رنگ سبز را به کار بگیرید.
● آرامش با رنگ های خنک 
رنگ های سرد و خنکی مثل آبی، نیلی و بنفش به ایجاد آرامش در فضای خانه کمک خواهد کرد. پس از یک روز کاری سخت ورود به خانه و استراحت در قسمتی که با این رنگ ها تزئین شده باعث فراهم شدن محیطی آرام می شود.رنگ های خنک که به آن اشاره شد را سعی کنید در قسمت هایی از خانه به کار ببرید که می خواهید در آن فعالیتی نداشته باشید و استراحت کنید. 
بیشتر کاربرد این قبیل رنگ ها به اتاق های خواب بزرگسالان و یا کودکان معطوف می شود. قابلیت دیگر استفاده از این رنگ ها به حمام مربوط می شود. هنگامی که می خواهید بعد از یک روز کاری طولانی به حمام بروید حتما نیاز به آرامش دارید، این رنگ ها به شما این اجازه را می دهد که در فضایی آرام قرار بگیرید.
● گوناگونی 
با وجود گوناگونی و تعدد زیاد رنگ هایی که باید از میان آنها انتخاب صورت بگیرد، شاید درنظر گرفتن این توضیحات کمی به شما که می خواهید خانه را دوباره رنگ بزنید کمک کند تا از میان این گوناگونی رنگ، بهترین رنگ را برای قسمت های مختلف خانه خودتان به کار بگیرید.


چاکرای های حیوانات

زندگی در حال پیشرفت است و انسان جدای از آن نیست. بشر رو به تکامل است، تکامل و توسعه ای که به سختی تحمل می شود. تکامل وپیشرفت، هر دو مانند شرکت در یک مسابقه اسب دوانی هستند مانند گردش در میان چاکرا های مختلف. گردشی که ازچاکرای مولادا هارا که اساس و زیربنای چاکرا ها است، شروع می گردد و با سیر صعودی به چاکرای سا هاسرارا (تاج) می رود و در آنجا تکامل می یابد. در مسیر صعود انرژی کندالینی از مولادا هارا به سا هاسراراتجارب ما به سطح می آیند و در طریق زندگی قرار می گیرند. در مدیتیشن، تجارب درونی ما با ظرفیتهای مختلف در حال بیداری چاکرا های مختلف در سیستم اعصاب پیشرفت می کنند و به سمت ما می آیند این اتفاق به مناسبت ظرفیتهای متفاوت چاکرا ها رخ می دهد و همانند یک انرژی با ولتاژ بالا ونسبت به ارتعاش نادی های (رگهای کالبد اختری) مختلف در بدن روانی یا کالبد اختری است.
1.     در مقام مقایسه و برابری انسان و حیوان، مولادا هارا اولین مرکز روانی در انسان و آخرین چاکرا در حیوانات است. مولادا هارا در حیوانات نقطه تکامل است و در انسان نقطه شروع پیشرفت، بنابراین چاکرا های بالاتراز مولادا هارا در انسان به فیزیولوژی روانی حیوانات اشاره ندارند وسیستم اعصاب حیوانات دارای این نقص است. بالاترین چاکرا در سلطان حیوانات، مولادا هارا است که ارتباط با آگاهی های حسی دارد نه آگا هی های روانی، و موقعی که رشد شما یا ثابت بودن در این چاکرا است شما در مرحله حیوانیت به سر می برید، تنها آگاهی که وجود دارد آگاهی حسی است که حیوانات با آن ارتباط و در آن شرکت دارند.


اگر آگا هی از هویت شخصی نفس ، وجود نداشته باشد اعمال ما از مولادا هارا آغاز می گردد. در انسان آگا هی از بالای چاکرای مولادا هارا شروع می شود وبدین جهت آگاهی نتیجه و حاصل نفس و هویت شخصی است. اعمال غریزی حیوانات نتیجه عملکرد چاکرا ها هستند که در ساقه های پا قرار دارند و به وسیله نادی ها بر یک نقطه یا مرکز مولادا هارا اثر می گذارند، مانند نادی ها در بدن انسان که تاثیرات چاکرا ها را از مولادا هارا به چاکرای آجنا انتقال می دهند.

اسامی چاکرا ها در حیوانات به شرح زیر است :


۷- آتالا Atala

۶- وی تالا Vitala

۵- سوتالا Sutala

۴- تالا تالا Talatala

۳- راساتالا Rasatala

۲- ماهاتالا Mahatala

۱- پاتالا Patala      

1.     چاکرای پاتالا در حیوانات همانند چاکرای مولادا هارا در انسان، پائین ترین چاکرا است. این بْعدی است که به تاریکی هااشاره دارد، جائی که طبیعت در آن اثر ندارد وناحیه ای است خاموش وساکن.

چاکرای سا هاسرارا در بالای سر مانند چاکرا های دیگر است ودلالت می کند برآگاهی برتر و الهی.

بنابراین در سیستم تکاملی روان، چاکرای مولادا هارا بالاترین ونقطه تکامل در حیوانات محسوب می شود وبرابر است با چاکرای سا هاسرارا در انسان که بالاترین نقطه تکامل در انسان می باشد و اولین پایه تکامل آگاهی های الهی است. هر چه بیشتر در باره چاکرا ها مطالعه شود، بهتر درک خواهد شد که کندالینی تمام موضوعات زندگی را در کنترل دارد. موقعی که شاتکی از میان چاکرا های حیوانی عبور میکرد، جهل را در حیوان تکامل بخشید و بدین مناسبت است که حتی کاملترین حیوانات هم تنها از خوردن، خوابیدن، ترسیدن پیروی میکنند و اینها همه بر تاماسیک دلالت می کنند. مولاداهارا این حالت و غرائز حیوانی را با خود دارد و در کل تاماسیک است اما وقتی ما از مولادا هارا عبور کنیم، به اقلیم راجاسیک پا میگذاریم، سرانجام به ساهاسرارا یا ناحیه ساتویک میرسیم.
چاکراها بخشی از آناتومی حوزه انرژی رخشان(پوسته تابان دور بدن که مثل لایه ازن زمین برای بدن انسان عمل می کند) هستند. هر موجود زنده ای چاکرا دارد مورچه ها، خرگوشها، سگها و انسانها حتی درختان چاکرا دارند. چاکراهای حیوانات روی ستون فقرات آنها قرار دارد. چاکراهای یک درخت متحرک است چون درختها ستون فقرات ندارند. می توانید تنه درخت را با دستان خود با فاصله دو سانتی متر اسکن کنید در کف دستانتان گزگز احساس می کنید و این حس نشانگر حضور یک چاکرا است. آن را با دو دست بگیرید مثل یک توپ آن را احساس می کنید به آرامی به چاکرای آن ضربه بزنید تا با یکی از چاکراهای خودتان تنظیم شود حالا می توانید تماس انرژیتیک با درخت برقرار کنید. انسان تاثیرات جهان را از طریق چاکراها میگیرد.


انرژی کیهانی

انرژی های کیهانی و کتاب هایی در مورد معنویت

 زمانی که قرار است کتابی یا نوشته ای یا مطلبی و یا کاری در مورد ادراکات فراحسی و متافیزیک  در مورد معنویت نوشته شود، 3 نوع انرژی کیهانی وجود دارد که می توان برای دریافت دانش به آن دست یافت. با توجه به اینکه کدام انرژی در دسترس قرار می گیرد، عمق بینش معنوی موجود متغیر است و سطح آگاهی الهی (چایتانیا – Chaitanya ) مختلفی وجود دارد.

 انرژی اراده

زمانی که فرد دانشی در مورد معنویت در سطح انرژی اراده ( ایچاشاکتی – Ichhā-shakti ) دریافت می کند، قادر است به دانشی در مورد بعد معنوی با دریافت ویژگی های فرم و رنگ آن دسترسی پیدا کند.

برای اینکه این مسئله را بفهمیم مثالی از یک خانم را می آوریم که به علت دلایل معنوی حمله از جانب یک جد گذشته   نمی تواند باردار شود. علم پزشکی ممکن است نبود آسیب شناسی مشخصی را تشخیص دهد. گاهی اوقات یک علت معنوی در چنین موردی می تواند به صورت یک علت فیزیکی مانند بسته بودن لوله ی رحم یا فیبرومی در رحم ظاهر شود. معمولا در چنین مواردی علیرغم درمان موفق این علت معلوم، مشکل ( یعنی ناتوانی در باردار شدن ) بر طرف  نمی شود.

اما علم پزشکی نمی تواند نشانه هایی از علت مشکل را در سطح معنوی ارائه دهد. حالا بیایید تصور کنیم شخصی با حس ششم پیشرفته  که می تواند به انرژی اراده دسترسی داشته باشد مورد این زن را بررسی کند. می تواند حمله را به صورت ابر تاریکی از انرژی ناراحت کننده ببیند که رحم (زهدان) زن را پوشانده است. بنابراین  عمل و ادراکات فراحسی و متافیزیک و در برخی مواقع یک نگارش می تواند اطلاعات نزدیک تری نسبت به دلیل اصلی و واقعی ارائه دهد. هر چه میزان دانش در مورد علت مشکل عمیق تر باشد، شانس برطرف کردن مشکل بالاتر می رود.


 انرژی عمل

زمانی که فرد در مورد معنویت در سطح عمل ( کریاشاکتی – Kriyā-shakti ) می نویسد، قادر است علت و تاثیر آن اتفاق را درک کند.

در همان مثالی که در بالا گقته شد، شخص با حس ششم پیشرفته که می تواند به انرژی عمل دسترسی داشته باشد قادر است تا ابر تاریکی از انرژی ناراحت کننده را که از جانب یک جد گذشته بوجود آمده است ببیند. انرژی دانش

زمانی که فرد در سطح انرژی دانش ( دنیان شاکتی – Dnyān-shakti ) به دانش معنوی دسترسی پیدا می کند می تواند علت و تاثیر اتفاقی را که در علم معنوی نهفته است  را درک کند.

بگذارید در اینجا ازهمان مثال بالا   دوباره استفاده کنیم. شخصی که با حس ششم پیشرفته قادر است به انرژی دانش دسترسی داشته باشد می تواند دلیل اینکه چرا جد گذشته به آن زن حمله می کند را بیان کند. برای مثال دلیل نهفته ی مشکل ممکن است حساب بده و بستان  تسویه نشده بین آن زن و آن جد گذشته باشد. همچنین شخص با حس ششم پیشرفته می تواند جزئیاتی مانند ویژگی دقیق حساب کارمیک – karmic، زمان شروع شده، در کدام دوره از زندگی، چگونه می توان آن مشکل را برطرف کرد و غیره را بگوید.

 چه کسی می تواند به این انرژی های کیهانی دست یابد و در مورد معنویت کتاب بنویسد؟

وقتی فردی از حس ششم برخوردار است، قادر است به انرژی های کیهانی دسترسی پیدا کند. به علت تمرین معنوی  ای که در این تولد یا تولد پیشین خود انجام داده است از این حس ششم برخوردار است.

انرژی های کیهانی در واقع بیشتر در سطوح معنوی زیر به دست می آیند.نکته:
  • زمانی که سطح معنوی فرد تقریبا 50% باشد دسترسی او به انرژی اراده شروع می شود.سطح معنوی با سطح دینی فرق می کنه ممکن است برخی افراد کاملا مذهبی باشند ولی معنوی نباشند.
  • فردی که به انرژی کیهانی بالاتری دسترسی دارد می تواند به انرژی پایین تری نیز دسترسی داشته باشد. برای مثال فردی که به انرژی عمل دسترسی دارد می تواند به انرژی اراده نیز دسترسی داشته باشد.
  1. سطح آگاهی الهی در کتاب مربوط به معنویت با توجه به دستیابی به انرژی های کیهانی

توانایی دسترسی داشتن به این انرژی های کیهانی در نوشتن کتاب هایی در مورد معنویت مهم و مهم تر می شود و یا در آموزش و یا آگاهی رسانی . از آنجایی که فرد قادر است به انرژی های کیهانی بالاتر دسترسی داشته باشد می تواند به میزان بیشتری از آگاهی الهی دست یابد. هر چه آگاهی الهی بیشتر باشد کتاب بیشتر می تواند ماورای سطح کلمه اطلاعات را منتقل کند و در نتیجه ماورای خود متنی که نوشته شده است بیشتر در خواننده تاثیر می گذارد و به او فایده می رساند. کتاب های معمولی تنها می توانند اطلاعات را از طریق کلمات انتقال دهند. زمانی که کتاب ها با دسترسی داشتن به انرژی های کیهانی نوشته شوند می توانند باعث شوند تا خواننده تجربیات معنوی کسب کند. این تجربیات معنوی تجربیاتی نظیر حس معنوی (بآو – bhāv)، سرور ( آناند – Ānand ) و غیره هستند. این تجربیات ایمان خواننده را به معنویت بیشتر می کنند و در نتیجه به سفر معنوی او سرعت می بخشند. جدول زیر آگاهی الهی مربوط به کتابی که با دسترسی به انرژی های مختلف کیهانی نوشته شده است را توضیح می دهد. این جدول همچنین بیان می کند که کتاب در چه سطحی می تواند معنویت را به خواننده انتقال دهد.

انرژی کیهانی % آگاهی الهی در سطحی که کتاب اطلاعات را انتقال می دهد یا عمل می کند
انرژی اراده 5% بیشتر در سطح کلمه
انرژی عمل 30% در سطح کلمه و آگاهی الهی
انرژی دانش 100% عمدتا در سطح آگاهی الهی

عزیزانی که در مسیر آگاهی به صورت عملی یا نوشته ای قدم بر می دارند باید توجه کنند  حتی اگر کسی قادر باشد به دانشی از بعد معنوی دسترسی داشته باشد، توصیه می شود که فرد فقط زیر نظر یک راهنمای تکامل یافته ی معنوی یا یک قدیس کتاب بنویسد یا زیر نظر یک استاد باشند تا همیشه . زیرا انرژی های منفی ( اشباح، شیاطین، ارواح پلید و غیره ) می توانند به طور نامطلوبی بر دانشی که دریافت شده است تاثیر بگذارند که بدین وسیله از اثر معنوی کتاب  بکاهند. آنها معمولا این کار را با پخش انرژی ناراحت کننده بر متن دانشی که دریافت می شود انجام می دهند به طوری که برای خوانندگان ناراحتی بوجود می آورد یا اینکه بخشی یا تمام اطلاعات را نادرست می دهند.


برگرفته از :spiritualresearchfoundation و مصطفی روهان نظری


جهت آموزش متافیزیک و موفقیت با ایمیل Mostafa30@gmail.com تماس حاصل کنید .

تست چاکراها

در زیر سوالاتی آورده شده است که به شما کمک می کند تا با چاکراهای خود بیشتر آشنا شوید. با خود روراست بوده و سعی کنید با تمرکز و دقت به سوالات پاسخ دهید.بعد از اینکه به تمامی سوالات پاسخ دادید به قسمت پاسخ به سوالات مراجعه کنید و با توجه به آنها پی ببرید که کدام یک از مراکز انرژی شما قوی و کدام یک ضعیف است.

چاکرای اول:(مولادهارا)
1- آیا شما با جسم خود راحت هستید و خیلی کم مریض می شوید؟
بله خیر هردو
2- آیا شما به همه اهداف خود رسیده اید؟
بله خیر هردو
3- آیا شما شخصی احساساتی هستید و دوست دارید به هر دلیلی دعوا کنید؟
بله خیر هردو
4- آیا انگیزه قوی برای زندگی کردن دارید و از زندگی خود لذت می برید؟
بله خیر هردو
قسمت اول: جمع کل
بله خیر هردو
چاکرای دوم:(سوادهیستانا)
1- آیا شما از بیماری آسم و یا آلرژی رنج می برید؟
بله خیر هردو
2- آیا ذهن خلاقی دارید و توانایی درک وضعیتهای مختلف را دارید؟(از نظر عقلی و احساسی)
بله خیر هردو
3- آیا شما آدمی مطمئن ، پیشرو و علاقمند هستید و آیا به احساسات خود اعتماد دارید؟
بله خیر هردو
4- آیا شما با احساساتتان در ارتباط هستید و آیا به احساسات خود اعتماد دارید؟
بله خیر هردو
قسمت دوم:جمع کل
بله خیر هردو

چاکرای  سوم:(مانی پورا)

1- آیا هیچ مشکل گوارشی مانند زخم معده ، یبوست و یا اسهال و بیماری دیابت ندارید؟
بله خیر هردو
2- آیا شمافردی باهوش هستید و حافظه ای استثنایی دارید و چیزهای جدید را بسرعت یاد می گیرید؟
بله خیر هردو
3- آیا می توانید بگویید که ضمیر شما در توازن است و آیا آنقدر با خود راحت هستید که در مواقعی که اشتباه کرده اید آن را بیان کنید؟
بله خیر هردو
4- آیا شما به قدرت برتر اعتقاد دارید و آیا به راحتی درباره اعتقاداتتان بحث می کنید؟
بله خیر هردو
قسمت سوم:جمع کل
بله خیر هردو
چاکرای چهارم:(آناهاتا)
1- آیا تنفسهای شما عمیق است و در لحظه های پراسترس تنفسهای شما همچنان عمیق می ماند؟
بله خیر هردو
2- آیا بدون احساس گناه و یا پشیمانی می توانید به مردم نه بگویید؟
بله خیر هردو
3- آیا شما فردی مهربان هستید و بندرت غیبت می کنید؟
بله خیر هردو
4- آیا شماشخصی دوست داشتنی و بخشنده هستید و از حسادت بدور می باشید؟
بله خیر هردو
قسمت چهارم:جمع کل
بله خیر هردو


چاکرای پنجم(ویشودهی)
1. آیا شما بندرت گلودرد دارید و بندرت در شانه ها و فک خود احساس تنش می کنید؟
بله خیر هردو
2. آیا شما شخصی منظم هستید و توانایی خوبی برای نقشه کشیدن دارید؟
بله خیر هردو
3. آیا فکر می کنید که فردی امانت دار هستید و آیا صادق و وظیفه شناس هستید؟
بله خیر هردو
4. آیا همیشه در مکالمات خود صداقت دارید و بدون توجه به موقعیت با همه صادق هستید؟
بله خیر هردو
قسمت پنجم:جمع کل
بله خیر هردو
چاکرای ششم:(آجنا)
1. آیا خوب می خوابید و صبحها براجتی ار رختخواب بلند می شوید؟
بله خیر هردو
2. آیا به بینش و باطن خود عقیده دارید و آیا دارای تخیلات قوی هستید و می توانید بین تخیلات و واقعیت مرزی بگذارید؟
بله خیر هردو
3. آیا کاملاً بوجود خود واقفید و به همین دلیل در افکار خود ترس و اضطراب کمی دارید؟
بله خیر هردو
4. آیابا ضمیر ناخودآگاه خود در ارتباطید و آگاهی و بینش قوی دارید؟
بله خیر هردو
قسمت ششم: جمع کل
بله خیر هردو
چاکرای هفتم:(ساهاسرارا)
1. آیا بدن شما احساس پاکیزگی می کند و سیستم لنفاوی شما عملکرد راحتی دارد؟
بله خیر هردو
2. آیا شما این تصور را از خود دارید که به شما الهام می شود و آیا الهامات شما بدون محدودیت است؟
بله خیر هردو
3. آیا روح شما آگاه است؟
بله خیر هردو
4. آیا احساس می کنید که هدف و روح معنوی دارید؟
قسمت هفتم:جمع کل
بله خیر هردونتیجه گیری :

هر یک از قسمتهای بالا به یکی از چاکراها وابسته است . اگر شما در قسمتی چهار پاسخ بله داشته باشید، بدین معناست که شما با چاکرای مربوطه در ارتباط هستید.اگر سه پاسخ بله داده باشید شما چاکرای مربوطه را به خوبی میشناسید و اگر در قسمتی دو پاسخ بله داده باشید این احتمال وجود دارد که شما از چاکرای مربوطه استفاده می کنید ولی از عملکرد آن هیچ گونه آگاهی ندارید.اگر تنها یک پاسخ مثبت داشتید و یا هیچ یک از پاسخهای شما مثبت نباشداین بدان معنی است که شما اطلاع کمی از توانایی چاکرا ی خود دارید.

.