متافیزیک و علوم ماورایی

متافیزیک ، علوم روحی و ماورایی

متافیزیک ، علوم روحی و ماورایی

متافیزیک و علوم ماورایی

متافیزیک ، علوم ماورایی ، علوم روحی ، چاکراها ، چشم سوم ، علوم غریبه ، روح شناسی ، برونفکنی روحی ، درمان های ماورایی

کلمات کلیدی

متافیزیک - مدیوم -مصطفی نظری - روهان - آموزش متافیزیک

متافیزیک

متافیزیک - ماورا- مصطفی نظری-آموزش متافیزیک

آموزش متافیزیک

انرژی درمانی چاکرا عرفان متا erfanmeta.blog.ir

متافیزیک درخت زندگی ماورا آموزش متافیزیک استاد نظری

آموزش متافیزیک - آموزش ماوراء-استاد مصطفی نظری

مصطفی نظری

دارما کارما متافیزیک مصطفی نظری عرفان متا آموزش متافیزیک

کندالینی متافیزیک استاد نظری آموزش متافیزیک

هیپنوتیزم هیپوآنالیز متافیزیک ماورا استاد نظری

علم اعداد متافیزیک استاد نظری عرفان متا آموزش ماورا متافیزیک

فرشتگلن ارتباط با فرشتگان آموزش ارتباط با فرشتگان مصطفی روهان نظری

متافیزیک پیشگویی آموزش متافیزیک عرفان متا مصطفی روهان نظری

ضمیر ناخودآگاه

برونفکنی آموزش برونفکنی مصطفی نظری عرفان متا روهان

ماورا مصطفی نظری آموزش ماورا متافیزیک علوم غریبه استاد نظری روهان

چشم سوم چشم جهان بین متافیزیک مصطفی نظری

مصطفی روهان نظری

چشم سوم - آموزش باز کردن چشم سوم - متافیزیک- استاد نظری -

کانال های انرژی

انرژی کاینات

انرژی حیاتی

علوم روحی و موفقیت

جفت روحی متافیزیک جفت روحی عرفان متا استاد نظری مطفی نظری

متافیزیک معنوی ماورا

علوم روحی روح عرفان متا مصطفی نظری

جهان های روحی دیگر سو کالبدهای معنوی متافیزیک عرفان متا مصطفی نظری

جن شناسی

جن متافیزیک استاد نظری غرفان متا

نویسندگان

۵ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

مانترا

مانترا عبارتی سانسکریت است و از دو جزء ( مان ) و (ترا) به وجود آمده است . ( مان ) به معنی فکر کردن، ( ترا) از ریشه ی ( تری) به معنی محافظت کردن یا آزاد شدن از دنیای مادی می باشد. به طور کل مانترا کلمه یا گروهی از کلمات است که حامل ارتعاشات صوتی و انرژی معینی است که قصد و عمل مؤثر آن تغذیه روح فرد است. برخی از صداها و نوسانات، این خاصیت را دارند که در درون بشر نوعی حالت تلطیف به وجود آورند. صدا الگوهای انرژی را فعال می کند ، گره‌ها را باز می‌کند و جریان زندگی را افزایش می‌دهد. اصوات و ارتعاشاتی که توسط ما تولید می‌شوند ، ضمن انبساط به کلیه قسمت‌های کائنات گسترش پیدا می‌کنند. هندوها معتقدند که اولین صوت در خلقت، اوم(OM) بوده ، گویی آفرینش از ( اوم) سرچشمه گرفته است. اوم ، صدای ارتعاش خلاق خداوند است که در کتب مقدس با عناوین آمین ، کلمه و ... به آن اشاره شده است. موقعی که انسان‌ها به خوبی کلمات مانترا را تلفظ می‌کنند ، انرژی‌های سازنده‌ای را به فضا می‌فرستند . مانند گل‌هایی که پس از شکفتن عطر دلپذیری را به اطراف پخش می‌کنند . گل در شرایط عادی به صورت رنگ و بو بر محیط اطراف خویش اثر می‌گذارند که این آثار مربوط به جسم گل است. اگر وجود مادی گل تبدیل به انرژی و نوسان شود ، در آن صورت آثار آن میلیون‌ها برابر زیادتر خواهد شد. بنابراین قدرت و کارایی نهفته در حالات ظریف و لطیف ماده خیلی بیشتر و قدرتمندتر از آثار و خواص مادی آنها است. 

مانتراها از یک کلمه یا جملاتی تشکیل شده اند که تکرار آنها با صدای بلند به وجو آورنده طنین خاصی میباشد. اثر مانتراها مربوط به صدایی است که از خود به جای میگذارند. هر صدایی در طبیعت انرژی خاص خود را به دنبال دارد برای مثال حرکت رودخانه صدایی را به دنبال دارد. این صدا ، مانترای رودخانه است. همچنین صدای باد و دیگر عناصر طبیعی نیز نوعی مانترا میباشند که با گوش سپردن به آنها می تواننید انرژی خاص آنها را دریافت و حس نمایید. به همین منظور در بسیاری از درمان ها برای آرامش بیماران یا ریلکس نمودن آنها از صدای رود، دریا، جنگل و غیره استفاده می نمایند. اما مانتراهایی که توسط انسانها بیان می شوند اصولا کلمات سانسکریت یا عربی ای هستند که ارتعاشات یا انرژی های خاصی را با خود به دنبال دارند. البته در علوم غریبه هم مانتراهایی ماورایی وجود دارد که در مباحث دیگر توضیح خواهم داد .این ارتعاشات که از طریق خود شخص تولید می شود نه تنها بر بدن و هاله شخص تاثیر گذاشته بلکه در کل کائنات نیز حرکت نموده واثرات خاص پاک کننده خود را به دنبال دارند. در بسیاری از مکان ها نیز برای پاک سازی مکان یا از بین بردن انرژی مکان از این اصوات استفاده می شود. احتمالا در فیلم ها معابد بودایی ها را مشاهده کردید که اذکار خاصی دائما در آن تکرار می شود .در مساجد یا مکان های مقدس ادیان نیز تکرار بعضی از کلمات و جملات مانند تسبیحات ، خواندن اذکار قرآنی و یا عبری و یا هر نوع اذکار الهی  نیز کاملا به عنوان نوعی مانترای از بین برنده انرژی های منفی استفاده می شود. تکرار مانترا، ذهن را به سوی خداوند و کسب سرور جاودانی و آرامش هدایت می کند. در طی تکرار مانترا ، تمام کیفیت های الهی به طور پیوسته و مداومی از سمت خداوند به درون ذهن فرد جریان می یابد ، به همان گونه که روغن از ظرفی به ظرف دیگر منتقل می شود. در تکرار مانترا ها باید به اتعاش خاص هر مانترا در بدن و هاله خود توجه داشته باشید . مانتراها علاوه بر شفا و پاکسازی سوزاننده گناهان شما نیز می باشد. مهمترین چیز در مورد هر مانترا تکرار مداوم آن و توجه به اثرات و ارتعاشات ان است . صرف خود کلمه شاید معنی خاصی را به دنبال نداشته باشد.

همانطور که تا به حال مشخص شد مانترا صداست و صدا نوعی انرژی می باشد. انرژی از بین نمیرود بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شود شما با تولید این صدا انرژی ای به کائنات می فرسید به این معنی که من منتظر دریافت خیرات و برکات الهی می باشم. البته معمولا توصیه شده که حتما تکرار مانتراها را بر روی دوره های 9 تایی قرار دهید مانند9،18،36 و.... .از ابتدا از تعداد بالا شروع نکنید چون این اصوات پاک سازی به دنبال داشته و چنانچه پاک سازی آنها شدید باشد ممکن کمی تحملش سخت باشد پس از همین ابتدا از تعداد کم شروع کنید.سیاله چیست

 

سیاله چیست ؟
سیاله نیرو یا یون های مثبت و منفی هستند که به نسبتهای مختلف بین جسم، تن پوش روح افراد در جریان اند و این سیالات را می توان با تمرینهای روحی تقویت کرد. سیالات به صورت امواج به هم پیوسته ای در در افراد وجود دارند که گاهی می توانند یکدیگر را تقویت کنند و زمانی که سیاله از فردی مصرف شود، سیالات دیگری جای آن را پر می کنند. سیاله به سه گروه عمده تقسیم می شود :

1- سیاله کامل :افرادی که از سلامت برخوردارند، دارای این نوع سیاله هستند. مثلاً اگر حداکثر سیالات فرد کامل و سالم را 1000 واحد بدانیم، این گروه دارای سیالاتی نزدیک به همین عدد می باشند. این افراد دارای روحیه ای قوی، جسمی سالم، اراده ای محکم و مصمم و بدون کینه و حسادت بوده و زندگی خود را در هر شرایطی با مهربانی، پاک دلی و خوش خلقی می گذرانند. اگر این افراد بخواهند از سیالات خود به فرد بیماری بدهند، در درازمدت به خود آنها صدمه وارد می شود. زیرا در این شرایط ترمیم کردن و جایگزین کردن سیالات آنها مدت ها وقت می خواهد. مانند گروهی از روان پزشکان که در اثر مرور زمان بسیاری از سیالات خود را از دست می دهند و دچار ناراحتی هایی می گردند. لذا هرگاه فردی احساس ضعف نمود و سیالات کافی نداشت، هرگز نباید سیالات خود را بیهوده از دست دهد.
2- سیاله مازاد : در جوامع افرادی یافت می شوند که سیالات بدن آنها بیش از حد طبیعی است و یا اکتسابی بدست می آورند و حتی تا چندین برابر حالت کامل می رسد. این اشخاص چنانچه به فرد بیماری که سیاله او کمتر از 1000 واحد است، با روشی صحیح و منطقی و علمی سیالات شفابخش بدهند، هیچ تأثیری در سلامت روحی و روانی و جسمی آنها نخواهد گذاشت و سیالات از دست داده بدون ناراحی فرد در مدتی کوتاه ترمیم و جایگزین می شود. زیرا سیالات اینگونه از افراد در هیچ شرایطی از حد طبیعی کمتر نمی شود. چون ساختمان وجودی آنها به گونه ای است که سیالات مازاد را می سازد و به خصوص در زمان خواب کمبود آن را ازمراکز روحی دریافت می کند. 

3- سیالات کم : بیمار کسی که سیالات بدن وی کاهش یافته است و در نتیجه قدرت کمتری برای ادامه حیات دارد. هرگاه شخص بیماری با افرادی که دارای سیالات مازاد هستند تماس حاصل نماید یا در حوزه امواج الکترومغناطیس آنها قرار گیرد، به زودی بهبودی نسبی و یا حتی کامل خود را به دست می آورد. زیرا سیالت مازاد آنها که در فضای محیط پراکنده است، در فرد بیمار اثر می گذارد و او بهبود می یابد. آیا شنیده اید که می گویند قدم فلانی شفا است و یا نفس فلانی شفا است یا دست او شفا می دهد. علت آن این است که وقتی آن فرد با سیالات مازاد خود وارد اتاق یا محیط می شود، مریض حد معینی از سیالات او را جذب می کند و پس از مدتی اظهار به بهبودی وی نماید.
سیالات شفا بخش
این نوع سیالات از تمام نقاط بدن خارج می گردند که مهمترین آنها عبارتند از : نوک انگشتان، کف دست ها، چشم ها، بین دو ابرو، زیر جناق سینه یا خورشیدی بزرگ، زیر قلب یا خورشیدی کوچک، ناف و زیر ناف، اندام تناسلی ،زانوها، آرنج ها و مغز سر. سیالت در اثر تماس به راحتی وارد جسم نیازمند می شوند. برای مثال دیده اید وقتی فردی مسن با جوانی ازدواج می کند، پس از مدتی حالت رخوت و پیری در او از بین می رود و نشاط خاصی که مربوط به جوانان است به او راه پیدا می کند. و دلیل آن سیالات تازه و جوانی است که اخیراً از آن شخص جذب نموده است. و این سیالات مربوط به تقویت امواج الکترومغناطیس بدن است و ارتباطی با سن فرد که مربوط به چرخش زمین است ندارد.


یکی از روش هایی که برای انتقال سیاله های شفا بخش به افراد توصیه و اجرا می شود ، روش ماساژ می باشد که برای درمان و باز شدن چاکراهای مسدود بسیار بسیار اثر بخش می باشد .
روش تشخیص سیاله مازاد 

بررسی کنید وقتی در مکان هایی حاضر هستید چه نحوه برخورد افراد با شما چگونه خواهد بود و شما را چکونه می بینند با بررسی عملکرد هاله ای شما می تواند سیاله خود را بررسی کنید.احساس خوب یک جمع یا بر عکس و یا موقعی که بر بالین یک بیمار حاضر می شوید.

 وقتی که شخصی بر بالین مریضی می رود و پس از مدتی آن شخص احساس سبکی و سلامت می کند، فرد باید بداند که احتمالاً دارای انرژی مازاد است و چنانچه چندین بار در مورد مریض های متعدد تکرار کند و به همین نتیجه برسد مطمئن می شود که دارای انرژی خاصی است که سپس می تواند از آن استفاده کند.

 وسیله فیزیکی : اخیراً دستگاهی اختراع گردیده که امواج سیالات بدن را به صورت دیجیتالی نشان می دهد.


کانال های انرژِی


در سراسر تاریخ، مناطق خاصی به عنوان راهنما، خصوصاً به سوی حالاتی از آگاهی به ثبت رسیده است. معمولاً این مناطق دارای خصوصیات بسیار ویژه‌ٔ طبیعی‌اند. مثلاً اینکه همیشه به طرزی وصف‌ناپذیر زیبا هستند. این مکان‌ها ممکن است آبشار یا جنگل‌های وسیع و سرسبز با درختان سر به فلک کشیده و یا ممکن است از ویرانه‌های باستانی تشکیل شده باشد. اغلب ما با محل‌های مشهور و اسرارآمیزی چون ستون‌های سنگی در انگلستان، اهرام بزرگ مصر، ماچو پیکچو، گراند کانیون Grand canyon (دره‌ٔ عمیق رود کلرادو در شمال غربی آریزونا)، آشنا هستیم. آنچه که به این مکان‌ها ویژگی عرفانی می‌بخشد وجود کانال‌های انرژی است. در واقع کانال انرژی با جریان‌های انرژی بزرگ و کوچک خود به ما الهام، سکوت، روح و انرژی بزرگ و کوچک خود به ما الهام، سکوت، روح و انرژی می‌بخشد. اما این طور نیست که کانال‌های انرژی فقط در مکان‌های مشهور باشند. آنها در همه‌جا وجود دارند. ممکن است این کانال‌ها از میان شهرتان و یا حتی حیاط خانه‌تان بگذرند.
● کانال انرژی چیست؟
کانال انرژی، مکانی با نیرو و انرژی متمرکز است که در هماهنگی با آگاهی انسان عمل می‌کند. انرژی الکتریکی، مغناطیسی و معنوی در نقطه‌ای بر سطح زمین کانونی شده و میدان الکتریکی، شما را به میدان زمین و کل کیهان متصل می‌کند. این جریان‌های انرژی ممکن است قوی باشند همانند انرژی‌های عظیم مکان‌های مقدس و یا ضعیف باشند همانند جریانی که ممکن است در پارک محل سکونت شما جاری باشد.
جریان‌های انرژی مذکر و مؤنث باعث ایجاد حس‌های متفاوتی می‌شوند. کانال‌های انرژی مذکر، در تفکر متمرکز و تصمیم‌گیری به شخص کمک می‌کند. کانال‌های انرژی مؤنث، روح و ذهن را آرامش بخشیده و به شما کمک می‌کند تا پیام‌ها را از دنیای بیرونی و از جهان درون، دریافت کنید.
یک کانال انرژی به این صورت به وجود می‌اید که انرژی ذاتی زمین و ضربان آن، در اتصال با کیهان قرار گرفته و متمرکز می‌گردد. این انرژی طبیعی و لایزال در بسیاری از مکان‌ها به چشم می‌خورد، از کریستال‌های طبیعی گرفته تا نیروی حیاتی حیوانات و گیاهان. مثلاً انرژی‌های شخصی ما می‌توانند با هماهنگی با محیط اطراف، منجر به ایجاد یک جریان انرژی شود و اینگونه است که مثلاً در پارک نزدیک منزل شما یک کانال انرژی شکل می‌گیرد. همهٔ پارک‌ها حاوی جریان‌های انرژی نیستند اما آنهائی که به علت زیبائی طبیعی مورد حفاظت قرار گرفته‌اند، احتمالاً چنین جریان‌هائی را در دل خود دارند. ممکن است نیروی ذاتی چنین مکان‌هائی با احساسات مردمی که در آنجا گرد هم آمدند و برای نخستین بار به ویژگی مکان پی برده و به حفاظت آن همت گماشتند بر هم تأثیر گذاشته باشند.


مکان ایجاد و رشد تمدن‌ها و فرهنگ‌های گذشته نیز حاوی جریان‌های انرژی است. انرژی‌های شخصی و گروهی نیز می‌توانند با زمین و آسمان اثری متقابل داشته و منجر به ایجاد مکان‌های حاوی انرژی شوند. منطقهٔ موسوم به تپه خرس در داکوتای جنوبی که سرخپوست‌ها سال‌ها مراسم آئینی خود را در آنجا برگزار می‌کردند یکی از این نقاط است. در اصل، خود آن کوه از تقدس بالائی برخوردار نبوده بلکه انرژی انسان‌ها به آنجا تقدس بخشیده است. ما به شیوه‌ای خلاق با انرژی‌های اطراف خود تأثیر متقابل داریم و به این ترتیب، هم از محیط، انرژی می‌گیریم و هم به آن انرژی می‌بخشیم. مکان مورد علاقه شما در باغ یا جنگل، به واسطهٔ انرژی که شما به آن می‌دهید می‌تواند به یک کانال انرژی، مبدل گردد.
لحظهٔ وقوع حوادث دارای انرژی هستند. قتل و یا اندوه شدید می‌تواند منجر به شکل‌گیری یک کانال انرژی منفی شود.
● یافتن یک کانال انرژی
یافتن یک جریان انرژی، بسته به میزان آگاهی و گیرندگی شما و همین‌طور بسته به نوع انرژی کانال مزبور، می‌تواند آسان یا دشوار باشد. به مکانی که همواره برایتان معنی خاصی داشته و یا در آنجا احساس خوبی به شما دست می‌دهد بروید. بهتر است زمانی را انتخاب کنید که خلوت‌تر باشد به این ترتیب بدون مزاحمت دیگران می‌توانید تمرکز کرده و آرامش بگیرید. زمانی به آنجا بروید که فشار هیجانی زیادی نداشته باشید.
بهترین زمان برای یافتن جریان‌های انرژی، هنگام غروب یا سپیده دم است. همچنین هنگامی که زمین در مه فرو می‌رود (یعنی دریا و خشکی به هم می‌پیوندند) و هنگام اعتدالین (شروع یک فصل و اتمام فصل دیگر که فصل‌ها به هم می‌پیوندند) در این زمان‌های گذرا، جدائی ما بین جهان‌ها محو می‌گردد. سلت‌های (celtانسان‌های پیش از تاریخ که در غرب اروپا زندگی می‌کردند) باستان بر این امر واقف بوده و این زمان‌ها را زمان‌های اقتدار می‌نامیدند.
متأسفانه، نیروی یک جریان انرژی، انرژی‌های ناخوانده را هم به سوی خود جذب می‌کند. در واقع آنها هم احتمالاً به دلیلی مشابه دلیل شما به آن امکان جذب می‌شوند.
بهتر است با یک همراه به مکان مزبور بروید، همراهی که در حضورش بتوانید انرژی‌های آنجا را حس کرده و ضمناً باعث پریشانی حواس شما نگردد.
پس از آنکه مکانی را که احتمال می‌دهید حاوی یک کانال انرژی باشد یافتید، به ذهنتان اجازه دهید که آرام گیرد تا بتواند انرژی محیط را جذب کند. به صدای باد، تکان خوردن برگ‌ها یا صدای پرندگان گوش بسپارید. گویا چیزی می‌خواهد با شما ارتباط برقرار کند. به شاخهٔ درختان بنگرید که آسمان را لمس می‌کنند. ذهنتان را آرام کنید. اندیشهٔ کارهای روزمره زندگی را به کناری بگذارید. با خالی کردن خود از چنین همهمه‌هائی می‌توانید آنچه که رنجتان می‌دهد را بیابید.
تصور کنید که از خودتان بیرون رفته‌اید، به درون زمین، تصور کنید که بالا می‌روید و با کیهان یکی می‌شوید. چه حسی دارید؟ اگر جریان انرژی در آن مکان وجود داشته باشد، حسی در درونتان جاری خواهد شد، احساس آرامش یا شگفتی. اولین چیزی که به نظرتان خواهد رسید، بالا رفتن سطح انرژی جهان است؛ چه آسمان زنده‌ای! گلبرگ‌های بنفشه چه لطیفند! چه علف‌های سبزی! حس می‌کنید انرژی زمین از درونتان بالا می‌رود و ذهنتان گشوده می‌گردد. اگر جریان انرژی مذکری یافته باشید واژه‌ها، جمله‌ها، اندیشه‌ها و افکار از درونتان همانند آب چشمه بیرون می‌زند. اگر جریان انرژی، مؤنث باشد احساس گشایش، باروری و یکپارچگی خواهید داشت و اگر چنانچه انرژی‌های مذکر و مؤنث هر دو شما را احاطه کرده باشند، ترکیبی از آثار آن دو در شما القاء خواهد شد.
این تمرین را در مکان‌های مختلف انجان دهید، پارک کنار خانه‌تان، محل عبادت یا حیاط منزل. بعضی اشخاص به این طریق یک یا دو جریان انرژی را در منزل خود یافته‌اند. اگر در منزل تازه‌سازی زندگی می‌کنید، جریان انرژی احتمالاً صرفاً از شما ناشی شده است، از نیرو و انرژی شخصی شما. اما اگر در خانه‌ای قدیمی به سر می‌برید جریان انرژی احتمالاً از ساکنین قبلی خانه ناشی شده است. گاهی اوقات ممکن است از وجود بعضی چیزها در آنجا آگاه شوید. حتی ممکن است یک روح کشف کنید!
البته به هیچ یک از کارهای گفته شده نیازی نیست. بدون هیچ آگاهی قبلی، ناگهان جریان انرژی به درون شما وارد می‌شود. در حالیکه مشغول انجام دادن کار خود هستید، ناگهان احساسات و اندیشه‌هائی در شما القاء می‌گردد که گوئی از همه سو به سوی شما روانند.
● جریان انرژی مورد علاقه خود را پیدا کنید
شما هرگاه پاسخ پرسشی را نمی‌دانید به دامان طبیعت بروید و به یک درخت بلوط پیر تکیه کنید. درختان چیزهای زیادی برای گفتن دارند اما به شرط آنکه به دقت به آنها گوش بسپارید چرا که درختان به آرامی سخن می‌گویند. چون ریشه‌هایشان در اعماق زمین فرو رفته و شاخه‌هایشان به آسمان می‌رسد. آنها شما را به یاد انرژی نهفته در وجود خودتان می‌اندازند.
مکان‌های مقدس مشهور پر از کانال‌های انرژی به مقدار فراوان هستند. اما برای تجربهٔ نیروی یک جریان انرژی، منتظر رفتن به چنین مکان‌هائی نباشید. این کانال‌ها در بسیاری از مکان‌ها وجود دارند. پس از مختصر تمرینی می‌توانید آنها را به راحتی تشخیص دهید.
نقاط بسیاری در روی زمین، کانون‌های تمرکز نیرو و انرژی هستید. آنها را فرا بخوانید تا بیابید و شاید هم آنها را شما را بیابند!

چاکراهای زمین

مراکز انرژی در کره زمین/چاکراهای زمین

تمام موجودات زنده دارای یک سیستم عصبی هستند. کره زمین نیز دارای چنین سیستم عصبی می باشد که به آن شبکه مغناطیسی می گویند که هم از درون خود و هم از دور کیهان دائما شارژمیشود. خاک زمین که دارای خاصیت رسانایی است حاصل از گازها فلزات کریستال های معدنی الکترولیت ها می باشد دائما شبیه به یک میدان الکتریکی شارژ و دشارژ میگردد مواد معدنی به طور طبیعی هادی جریان هستند. خاصیت یونی این کریستال های معدنی حرکات آب و گردش آن را در زیر و روی زمین بوجود می آورد، باران، امواج دریاها، آبشارها و رودخانه ها و با قدرت 15-10 ایون (ION) در مدارهای الکتریکی در زیر و روی زمین حرکت می کنند.
بنا به تحقیقاتی که در روسیه در 1971 توسط دانشمندان روسی (مورخ، زمین شناس، مهندس الکترونیک و شیمیدان) صورت گرفته است، زمین تنها یک کره ساده نیست بلکه در زیر چین خوردگی های سطحی خود خطوط انرژیایی در گردش است. در حدود 16 حلقه انرژیایی از بالا به پایین کره زمین را احاطه کرده است. این حلقه ها همچنین متاثر از حرکت زمین به دور خورشید، خورشید در کهکشان راه شیری و گردش الکترون ها بدور هسته می باشند. در محل برخورد این حلقه های الکترومغناطیسی که بنا به ماهیت آب و خاک درون زمین ایجاد می شوند، گره هایی وجود دارد که به نوعی گرداب ها یا سیال های انرژیایی (Vortex) را بوجود می آورند. این گرداب ها می توانند خواص مغناطیسی ویژه ای داشته باشند. این گرداب های انرژی مرز گسل ها، لبه های صفحات تکنونیکی، تمرکز تنوع زیستی، مراکز تمدن های باستان، مراکز الهامات پر رمز و راز، مسیرهای مهاجرت حیوانات و مسیر حوادث طبیعی کنونی را بوجود می آورند.
مایان ها (گروهی از سرخ پوستان) نیز بر این عقیده بوده اند که 16 خط (Ley Lines) در اطراف کره زمین وجود دارد که در سه مسیر در گردش است. این خطوط بنابه چرخش و مسیر چرششان 52 گرداب انرژیایی را بر روی زمین ایجاد می کنند. (بناهای سنگی کهن زیمبابوی، بناهای کهن ایسترآیلند، اهرام گیزا، مثلث برمودا، فایندهورت، دهنه رود ایندوس، دشت نازکا و..)
جهت حرکت انرژی درون این چرخه های انرژی گاه موافق و کاه مخالف حرکت عقربه های ساعت است. بطور کلی می توان ورتکس های زمین را به سه نوع طبقه بندی کرد.

تصویری از چاکراهای زمین در فوریه 2011

- الکتریکی: انرژی از درون زمین به سمت بیرون حرکت می کند (مخالف عقربه های ساعت) مانند سدونا و کوه تیتی کاکا
-
مغناطیسی: انرژی از کیهان به درون کره زمین می رود (موافق عقربه های ساعت) مانند مکه
-
الکترومغناطیسی: انرژی هم وارد و هم خارج می شود مانند مثلث برمودا
52
چاکرا در زمین، مثلثی با سه رأس پر انرژی یا ورتکس است که 156 ورتکس را در روی زمین ایجاد می کند.
زمین از درون این ورتکس ها تنفس می کند (دم و بازدم). روز طلایی زمین زمانی است که جهت خط های انرژی عوض می شود.
بر اساس تحقیقات انجام شده از 52 چاکرا، در حال حاضر 13 چاکرای مقدس را بر طبق تقویم نوری برای زمین در نظر گرفته اند که این چاکراها مناطق پر انرژی و مقدس زمین هستند. تا سال 2008 رفتن به این چاکراها و انجام مراقبه با آنها چه از دور و چه از نزدیک در هنگام فعال شدن، می تواند بطور قابل ملاحظه أی باعث بالا رفتن فرکانس انرژی در بدن و تعادل در هاله شود. همچنین با انجام مدیتیشن های خاص می توان چاکراهای زمین را متعادل ساخت و با آنها همسو شد.
انجام مراقبه با چاکراهای زمین باید بر مبنای اصولی خاص صورت گیرد و گرنه به همان اندازه که مفید است می تواند باعث ایجاد عدم تعادل در هاله شود.
چاکراهای 13 گانه در جدول زیر معرفی می شوند (پر انرژی تا سال 2008)  انجام مدیتیشن در شش چاکرا می تواند تعادل را در هاله تان ایجاد کند و با اشاعه این انرژی به دیگر نقاط زمین در راستای خطوط اژدها شکل، تعادلی را در کل جهان ایجاد می کند.

چاکرای ششم کره زمین همیشه در حال حرکت می باشد 
لازم به ذکر است که چاکرای چشم سوم به دلیل متحرک بودنش در این جدول آورده نشده است.
کار کردن روی چاکراهای اصلی کفایت می کند. فعال شدن چاکراها معمولاً تظاهراتی طبیعی به همراه دارند.


دوره زمانی فعالیت چاکراهای زمین
در مجموع 156 سایت بر روی سیاره زمین وجود دارد که بعنوان ورتکس های زمین عمل می کنند. این ورتکس ها باید کاملاً تا سال 2065 میلادی فعال باشند. این فعالیت در چهار دوره زمانی اتفاق می افتد.
دوره اول: 1989-2008
دوره دوم: 2008-2027
دوره سوم: 2027-2046
دوره چهارم: 2046-2065
در حال حاضر 39 محل از این 156 ورتکس در حال فعالیت هستند. این 39 سایت شامل چاکراهای زمین هستند (چرخ های در حال گردش و مرکز ترکیب کننده). مرکز ترکیب کننده از فعالیت سایر مراکز بوجود می آید برای مثال: سایت کشور روسیه و جمهوری گرجستان که ترکیب کننده انرژی های زمین هستند که کار سایر چاکراهای در اولین دوره زمانی فعالیت های چاکراها به نتیجه می شود.


زمین چند چاکرا دارد؟
همانطور که بدن انسان 7 چاکرای اصلی دارد، در زمین نیز 7 چاکرای اصلی وجود دارد. شش عدد از این چاکراها ثابت هستند که دارای سایت ها یا مقرهای مشخصی در هر یک از قاره ها هستند. ششمین چاکرا در حرکت است و در دوره زمانی مشخصی در موقعیت مکانی خاصی مستقر خواهد شد.
این چاکرا، چشم سوم زمین است. گفته می شود زمانیکه چاکرای سوم بر محلی مستقر می شود آن قسمت از نظر سطح آگاهی ناگهان ارتقاء می یابد. شش چاکرای غیر متحرک در یک گروه سه قسمته دسته بندی می شوند: الهام، ساختار و خلاقیت (در مجموع 18 ورتکس). در ساختار انرژیایی زمین 156 ورتکس پرانرژی هستند اما 39 عدد از آنها در یک دوره زمانی 19 ساله که در بالا قید شده است مکان هایی مقدس به حساب می آیند که انجام مراقبه در آنها باعث ایجاد تعادل در انسان، طبیعت و سایر موجودات کره زمین می شود.

هر یک از چاکراهای جدول قبل بر اساس تقویم نوری ماهیانه طبقه بندی شده اند. بعضی مناطق 6 چاکرای اصلی را نشان می دهند و بقیه ورتکس های مختلف را نمایان می سازند. این مناطق مربوط به برج مشخصی در منطقه البروج می باشند. ماه های 12 گانه و نام ورتکس یا چاکرا در جدول زیر آورده شده است. لازم به ذکر است که شماره ردیف این جدول بر اساس شماره ردیف جدول قبل نوشته شده است و اسامی مکان ها تکرار نشده است. با مطابقت این جدول با جدول قبل می توانید نام چاکرا یا ورتکس و ماه حاکم را در محل مربوطه بیابید. لازم به ذکر است که شروع فعالیت چاکرا یا ورتکس بسیار با برج حاکم بر آنها مرتبط است. منتهی روز دقیق شروع فعالیت شان بر اساس محاسبات نجومی امکان پذیر می باشد.

جدول زیر شماره ردیف چاکراها، ماه های 12 گانه و نام چاکراها را نمایان می سازد.عملکرد سیال های انرژی چیست؟
این مکان های مقدس مولد چهار نیروی کیمیاگرانه حاصل از ترکیب چهار عنصر اصلی (آتش، هوا، آب و خاک) هستند. این چرخ های در گردش را ورتکس های زمین می گویند که چرخشی در جهت یا خلاف جهت عقربه های ساعت دارند. هرگونه تغییر در فعالیت این ورتکس ها اثری فراتر دارد و بر سایت های دیگر انرژیایی موثر است. ورتکس هایی که متأثر از عنصر آتش هستند مولود آزادی و اراده هستند. ورتکسهای هوا کیفیت زندگی را نمایان می سازند و ورتکس آب عشق و و رتکس زمین (خاک) از نور برای تولید و ادامه حیات استفاده می کند.
دو مسیر اژدها شکل در بین چاکراها زمین جریان دارد. اگر چاکراها کاملاً منبسط شود در کل جهان از طریق خطوط سلامتی به جریان می افتد.


عملکرد سایت های نهائی ترکیب کننده چیست؟
در نقشه جهان در حال حاضر این 36 ورتکس در حال فعالیت هستند اگر هر یک از این 36 ورتکس فعال و باز باشند در آینده نیروهایشان در جایی ترکیب می شود و شروع فعالیتهای سایت های دیگر را در دوره زمان بعدی بوجود می آورد در بین 156 ورتکس چهار گروه ترکیب کننده وجود دارد که متعاقباً در قرن 21 فعال می شوند در چرخه فعال حاضر تا سال 2008 مرکز ترکیب کننده در سرگییو پوساد در مسکو در روسیه قراردارد دومین مرکز ترکیب کننده در بیجینگ چین قرار دارد که در دوره بعدی فعال میشود در دوره سوم ایستر آیلند و در دوره چهارم مثلث برمودا چهارمین ترکیب کننده است.
در هر دوره 19 ساله 13 سایت الهام، 13 سایت ساختار و 13 سایت یا محل خلاقیت وجود دارد که در کل 39 مرکز را تشکیل می دهند مجموعه این سایت ها 156 الگوی محل پرانرژی را نمایان می سازد سرگییو پوساد (Sergieve Posad) و بیجیینگ (Beijing) سایت های اصلی الهام هستند. 52 عدد از این 156 مرکز 52 مرکز سختار و 52 مرکز خلاقیت بر روی کره زمین وجود دارد.

خطوط اژدها شکل چیست؟

دو مسیر اژدها شکل شریانها یا رشته های اولیه زمین زنده هستند که انرژی های دوران حیات و سایر کیفیتهای حیاتی جهان را نمایان می سازد در روی یک نقشه دو بعدی (مسطح) این خطوط یک نماد بی نهایت … را تشکیل می دهند. در حالیکه در روی یک کره آنها چرخه های بزرگی هستند که یک دیگر را در بالی و دریاچه تی تی کاکا قطع می کند. این شریانها یک یا خطوط انرژی با عنوان های مختلفی از جمله خطوط رابط جادوئی (Ley Lines) یا خطوط حامل آوازی (Songlines) یا مسیر اژدها (Dragon Path) نامیده می شوند.
هر مسیر نامی دارد. مار رنگین کمان که جریان انرژی مونث (Yin) زمین است از استرالیا (چاکرای شبکه خورشیدی) شروع می شود و از کوه های کیلاس (kailas) سرگییو پوساد مسکو گلاستون بری و شافتس بری و دریاچه تی تی کاکا می گذرد. مار دودی شکل جریان مذکر (YANG) است از مرکز برج جوزا در جنوب مکزیک آغاز می شود و از کوه شاستا، کوه فوجی، بالی و دریاچه تی تی کاکا عبور می کند و در سراسر زمین می چرخد.
در هنگام مراقبه یا عبادت امکان برانگیختن این جریان وجود دارد. این مراقبه در چله تابستان و زمستان در هنگام هلال یا بدر ماه بسیار عالی است.

آیا چاکراهای زمین حرکت می کنند؟
هر چاکرا یک مرکز هندسی دارد که ثابت است. مرکز چاکرا حرکت نمی کند. ولی چاکراها منبسط و منقبض می شوند. اینها به وسیله دوایری که اندازه آنها تغییر می کنند در روی نقشه نشان داده می شوند. زمانیکه چاکرایی توسعه می یابد، شعاعش بزرگ می شود. یک چاکرای فعال در زمین حرکت پیچیده أی از انرژی را در ناحیه هندسی بزرگی تولید می کند. اگر همه 156 مایل مرکز فعال شوند، میانگین شعاع هر 156 چرخه 777 مایل (46/1250 کیلومتر) خواهد بود که البته این شعاع کمتر و بیشتر می شود. برای مثال شعاع چرخش می تواند تا 1746 مایل (91/2809 کیلومتر) نیز گسترش یابد.

سفر معنوی چگونه باید باشد؟

در هنگام درک شهودی تان ممکن است از هر کدام شروع کنید مثلاً از آنکه نزدیک به شما است. بهتر از آنکه دید سیستماتیک داشته باشید. از اولین چاکرا آغاز کنید و به هفتمین چاکرا برسید یا بر عکس. تلاش کنید که نیروها از یکی به دیگری منتقل شوند. این کار را به دیگران نیز بیاموزید و تا آنجا که مقدور است بطور دسته جمعی مراقبه کنید.


چه زمانی را باید صرف سفر معنوی کرد؟

اگر تصمیم دارید مکان یا سایت مقدسی را مشاهده کنید سعی کنید که در زمان مناسب این کار را انجام دهید. معمولا زمان فعال شدن چاکراها در تقویم نجومی اعلام میشود. ولی در هنگام هلال یا بدر ماه، چله تابستان یا زمستان یا وقایع نجومی، زمان خوبی برای سیر معنوی است. اگر امکان بودن در آن مکان را دارید یک روز قبل وبعد از آن روز اصلی در آن مرکز باشید معمولاً سه روز برای درک ریتم روز و شب فعالیت آن چاکرا مناسب است. بعضی از افراد ممکن است فقط قادر باشند ساعات کمی را در یک سایت مقدس بسر برند. بعضی دیگر ممکن است سال های طولانی در همان چاکرا بمانند. چه کوتاه و چه بلند سعی کنید بهترین بهره را از بودن چاکراها در طول مدت زندگیتان در سطح زمین ببرید.

زمانیکه چاکرای زمین فعال می شود چه باید کرد؟

درک شهودی و سیر معنوی تان را دنبال کنید. سعی کنید خلاق باشید. در طی پاکسازی، مراقبه و عبادت یا فعایت خلاقانه تان سعی کنید اراده و و انرژی هایتان را با اراده و نیروی های طبیعی در چاکرا ترکیب کنید. سعی کنید این انرژی ها را بعنوان موهبت، زندگی تازه و لطف به جهان و عالم هستی توسعه داده و به مکان های مختلف بفرستید. همیشه، بسیار مفید است حس لذت و سپاس گذاری را زمانیکه با چاکرا کار می کنید حفظ کنید. این عمل فرآیند کار را بسیار قوی می سازد. علاوه بر تمام میل و حس معنویت تان افرایش یابد. در حال حاضر ممکن است برای بیشتر مردم مشکل باشد تا در زمان فعال شدن چاکرا یا در زمان ماه کامل ساعتی را به مراقبه بنشینند. با تجسم آن چاکرا را انرژی ها و کیفیت های مثبت را دریافت کنید. بهترین کار این است که افسانه ها، عکس ها و اطلاعاتی در مورد آن چاکرا جمع آوری کنید و در زمانهای مناسب مراقبه خودرا با آنها انجام دهید.
زمین زنده اراده واقعی یا هدفی تکاملی برای بالا بردن کیفیت و فرکانس زندگی در تمام جنبه دارد. مسیر به روشنی حیات فیزیکی است و هدفی چون چیره شدن بر بی نظمی، فساد و مرگ دارد. سعی کنید این مسیر را برای خودتان شخصی کنید. اگر می خواهید در افزایش آزادی، زندگی، صلح، عشق و تنویر آگاهی و خرد در جهان شرکت داشته باشید، لازم است که از چاکراهای زمین شروع کنید. اگر اینکار را انجام دهید انرژی حیات در زمان و مکان به زندگی شما پیوند خواهد خورد. اگر شما زندگی ابدی را نیابید زندگی ابدی شما را خواهد یافت. از همین حالا شروع کنید.

مدیتیشن را چگونه انجام دهیم؟

باید روند مدیتیشن را حفظ کنیم در غیر این صورت عدم تعادل ایجاد می شود. می توانید از چاکرای یک شروع و به چاکرای هفتم برسید این کاررا بطور برعکس نیز می توانید انجام دهید (7 به 1).
در هنگام مراقبه خودرا در پوشش حفاظتی در نظر بگیرید.
با عشق و نام خدا و در پناه او شروع کنید.
رشته أی را از چاکرای ریشه به سمت اعماق زمین (مذاب) بفرستید. این کار را در حال حرکت، در قبرستان یا جایی که زیر فاضلاب است انجام ندهید.
با مادر زمین یکی شوید.
می توانید برای تجسم بهتر چاکرا عکس آن را در جلوی خود قرار داده و قبل از انجام مدیتیشن به خوبی تصاویر را در ذهنتان بگنجانید.
به مرکز الهام چاکرا بروید. در آنجا خوب مکان را پویش کنید و الهامات خود را دریافت کنید. به صدای زمین به خوبی گوش کنید.
بعد به مرکز ساختار بروید، اجازه دهید تا الهاماتتان شکل بگیرند.
در آخر به مرکز خلاقیت روید و به ساختار شکل گرفته جامه عمل بپوشانید.
کاملاً با عشق و خلاقیت حرکت کنید.
لذت، عشق و انرژی های دریافت شده رابرای هر کس و هر مکانی که دوست دارید بفرستید تا آنها نیز با شما شریک شوند.
اگر این کار را بطور دسته جمعی انجام دهید اثری چندین برابر دارد و آگاهی تان در سطح آگاهی جمع قرار خواهد گرفت.
در هنگام حرکت در هر چاکرا می توانید چاکرای مرتبط در بدنتان را نیز پرانرژی سازید.
مدت این مراقبه حد اکثر 30 دقیقه است.
رشته وصل شده به زمین را به آرامی به چاکرای ریشه تان بازگردانید.
به خودتان بیابید و با سپاس از خداوند متعال، فرشتگان، ارواح حامی، استادان و راهنمایان، مدیتیشن را به پایان ببرید.
اگر ریکی کار هستید می توانید با فرستادن ریکی در طول خطوط بی نهایت اژدها شکل انرژی را در کل جهان پخش کنید. این کار را حتماً باید از چاکرای 1 به سمت هفت یا بر عکس انجام داد.
سعی کنید در یک روز فقط به مدیتیشن یک چاکرا بپردازید.
انجام این مدیتیشن در هلال و بدر ماه (ماه کامل) و چله زمستان و تابستان اثر فوق العاده أی دارد.
بخشنده باشید و این عشق و انرژی را برای کل جهان ارسال کنید.
به خاطر داشته باشید که استیلای صلح، آزادی، ایمان، عدالت، عشق، شفا، آگاهی، نور و تعادل در کل جهان در صورت وحدت انسان ها و یکی شدن با اصل توحید امکان پذیر است.

لازم به ذکر است که یکی از رأس های چاکرای گلو (قسمت خلاقیت) در کشور ایران قرار دارد.
در زیر عکس دریاچه تخت سلیمان ارائه می شود.

 

1

الهام

ساختار

خلاقیت

گلستون بری و شافتسبری، انگلستان

دروازه براندنبرگ، برلین

مونسرات، بارسلون، اسپانیا

 

چاکرای قلب

 

2

الهام

ساختار

خلاقیت

جزیره آفتاب، دریاچه تی تی کاکا

لیما، پِرو

ایکوییتوس ، پِرو، محل تلاقی دو رودخانه ناپو و آمازون

 

 

چاکرای هارا

 

3

الهام

ساختار

خلاقیت

اولورو و کاتاتجوتا، استرالیا

کاکادو، استرالیای شمالی

شارک بی، استرالیای غربی

 

 

چاکرای شبکه خورشیدی

 

4

الهام

ساختار

خلاقیت

کوه های: آگونگ، باتور، باتاکو و اینگاس، بالی، اندونزی

بروبودور، جاوا

کوه کینابالو، صبا

 

مرکز پالایش

 

5

الهام

ساختار

خلاقیت

کوه کِی لاس، تبت

اسماعیل سامانی، تاجیکستان

کلکته، هندوستان

 

چاکرای تاجی

 

6

الهام

ساختار

خلاقیت

کوه شاستا، کالیفرنیا، امریکا

قله هانفریز در نزدیک آریزونا، امریکا

جزیره ونکوور، کانادا

 

 

چاکرای ریشه

 

7

الهام

ساختار

خلاقیت

ال تول تری، اوآکساکا و پالنک، مکزیک

پارک ملی کورکووادو، کاستاریکا

آبشار هورستیل در نزدیک مونتری، مکزیک

 

مرکز بالانس درونی و تعادل

 

8

الهام

ساختار

خلاقیت

کوه فوجی، ژاپن

کانگوادو، کره جنوبی

ناها، جزیره اکیناوا، ژاپن

 

 

مرکز زیبایی و ابدیت

 

9

الهام

ساختار

خلاقیت

دهانه آتشفشان هالیکالا، هاوایی

جزیره میدوِی

مونالوآ و مونا کی، هاوایی

 

چرخه آتش

 

10

الهام

ساختار

خلاقیت

دریاچه روتوپونامو، زلاندنو(نیوزیلند)

کوه هامبولت، نیوکالدونیا

جزیره مکوآری

 

 

چرخه آب

 

11

الهام

ساختار

خلاقیت

هرم بزرگ، مصر، کوه سینا، مصر و کوه اولیوز، فلسطین

مکه، عربستان سعودی

تخت سلیمان، ایران

 

چاکرای گلو و چرخه هوا

 

12

الهام

ساختار

خلاقیت

کوه تیبل، کیپ تاون، افریقای جنوبی

پیلانسبرگ، شمال غربی ژوهانسبورگ

لسوتو- ناتال، مونت- او - سورس

 

 

چرخه خاک

 

13

الهام

ساختار

خلاقیت

مسکو – سرگییو پوساد، روسیه

کوه های اورال در نزدیک سروو، روسیه

کوه البروس، کوکازوس، جمهوری گرجستان

 

 

مرکز ترکیب کننده اول

 آرامش و مدی تیشن

یکی از قدیمی ترین و پر طرفدارترین شیوه های پناه بردن به آرامش، مدی تیشن است که حجم آمادگی مربوط به برگزاری کلاس های آن خود بیانگر همین مساله است. زندگی ماشینی و مدرن امروز و افزایش انواع استرس ها فرد را همواره طالب ارامشی می کند که می خواهد در پناه آن روز خود را سپری کند در مقاله ای که پیش رو دارید سعی شده تا با استفاده از منابع مختلف همه چیز را درباره مدی تیشن بگوئیم. هزاران سال است که مدی تیشن به عنوان روشی برای رسیدن به تعادل جسمی، روانی و ذهنی در جوامع مختلف بشری سابقه و کاربرد دارد.
مدی تیشن یا مراقبه در کشور ما ایران از سابقه ای طولانی برخوردار است. جملاتی مانند «درویشی را دیدم که سر به جیب مراقبه فرو برده و در دامن مکاشفه غوطه ور شده بود.»، در کتب قدیم ما زیاد به چشم می خورد. طبق تعریف «فرهنگ نامه پزشکی جایگزین» اثر دکتر سگن، مدی تیشن واژه ای عمومی است که به هر روشی که شخص برای رهایی از افکار مزاحم به منظور ارتقا» ذهنش به سطحی بالاتر و متفاوت یا رهایی از افکار دنیوی انجام می دهد، اطلاق می گردد. مدی تیشن، بودنی است با شادمانی و سر زندگی. زیرا هسته هستی شادمانی است. مدی تیشن روشی است برای رسیدن به کل هستی، مدی تیشن یعنی شاد بودن در حضور خویشتن و در وجود خویشتن. مدی تیشن کار است که شرقی ها در برابر روانکاوی غربی ها انجام می دهند. آنها تلاش می کنند که انسانی در برابر انسانی دیگر بنشیند و درون خود را برای او باز کند، در حالیکه در مدی تیشن شما درون خود را در برابر خودتان می گشایید نه دیگری. و این تنها راهی است که می توان شجاعانه و کاملا با حقیقت در آن قدم برداشت. در مراقبه نشینی و در تنهایی، روزی به ارزش های موجود در تنهایی پی خواهید برد. این تنهایی گریز از مردم و انزوا و تک روی نیست، بلکه خلوت نشینی پر برکتی است برای رسیدن به آرامش موجود در عمیق ترین قسمت های وجودی خودتان.


● آیا برای مدی تیشن زمان و مکان معینی لازم است؟
در اکثر روش ها پیشنهاد می کنند که دوبار مدی تیشن، هر بار به مدت ۱۵-۲۰ دقیقه در روز مناسب و کافی است. در سیستم های عرفانی به ساعات قبل از طلوع خورشید بسیار اهمیت داده می شود. بسیار خوب است که بتوانید مکان خاصی را برای انجام مدی تیشن اختصاص دهید. زیرا در این مکان به مدی تیشن عمیق تر و آرام تری دست پیدا خواهید کرد.
● فواید مدی تیشن
مدی تیشن با ایجاد یک حالت آرامش طبیعی سبب کاهش عمومی بسیاری از شاخص های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی می گردد. مانند کاهش ضربان قلب، کاهش فشار خون، کاهش تعداد تنفس، کاهش بازتاب مقاومت آنی پوست، کاهش کورتیزول پلاسما ( یک هورمون اصلی استرس) و افزایش موج آلفا در الکتروانسفالوگرافی(موج مغزی آلفا در حالت آرامش تولید می شود).
● مدی تیشن و تفکر مثبت
تنها تفاوت مدی تیشن و تمرکز مثبت دراین است که ما تمرکز فکر بر روی اشیای خارجی را یاد می گیریم. هنگامی که ما وارد تمرکز کامل می شویم گذشت زمان را احساس نمی کنیم. درست مانند اینکه زمان متوقف شده است. هنگامی که ذهن در تمرکز است هیچ زمانی وجود ندارد. زمان چیزی نیست اما یک تعدیل در ذهن است. زمان لحظه ها و تمام مشاهدات خارجی همگی ساخته و پرداخته ذهن هستند. تمام خوشی هایی که به وسیله ذهن به آن می رسیم موقتی و زود گذر هستند. برای دستیابی به آرامش واقعی و شادمانی ابدی ابتدا می بایست بدانیم که چه طور ذهن آسوده می گردد. چه طور تمرکز کنیم و چگونه به آن سوی ذهن و اندیشه نفوذ کنیم. با تمرکز بر روی خود و درون ما به تمرکز کامل و عمیق نایل خواهیم شد. این ماهیت مدی تیشن است.
● چهارده نکته برای مدی تیشن 
▪ اول اینکه نظم در محل و زمان تمرین اهمیت به سزایی دارد. وقتی که شرایط (زمان و مکان) منظم باشد ذهن به آرامی با حداقل تاخیر فعال می شود. به عبارت بهتر همیشه سعی کنید مدی تیشن را در یک ساعت به خصوصی از روز و در یک نقطه مشخص انجام دهید. بهترین زمان از نظر موثر بودن صبح زود و غروب است. یعنی هنگامی که اتمسفر آکنده از نیروی روحی زیادی است.
▪ دوم اینکه حتی المقدور اتاق جداگانه برای مدی تیشن داشته باشید. با تکرار مدی تیشن امواج نیرومندی در آن محل به وجود می آید. همچنین فضای آرامش و خلوص می بایست احساس شود.
▪ سوم در حین نشستن سعی کنید رو به جهت شرق یا شمال قرار بگیرد تا از فواید نیروهای مغناطیسی بهر ه مند گردید. به حالت آزاد و ثابت بنشینید حالت نشست می بایست حالت لوتوس (نیلوفر) باشد. 
▪ چهارم ستون فقرات گردن کاملا عمود بوده و هیچ گونه فشاری بر آن وارد نشود.
▪ پنجم قبل از شروع مغزتان دستور بدهید که به مدت معینی (از نظر زمانی) آرام باشد. گذشته حال و آینده را فراموش کند.
▪ ششم آگاهانه تنفس را منظم کنید به مدت پنج دقیقه تنفس شکمی را انجام دهید تا هوای باز به مغزتان برسد. پس به طور تدریجی مغز را آسوده کنید.
▪ هفتم تنفس (دم و بازدم) را هماهنگ کنید سه ثانیه دم و سه ثانیه بازدم. با منظم کردن عمل تنفس جریان پرانا و نیروی حیاتی منظم می شود.
▪ هشتم در ابتدا اجازه دهید که فکرتان منحرف شود بدین ترتیب ذهنتان به موارد گوناگونی مشغول می شود و اما بالاخره تمرکز خواهید یافت.
▪ نهم برای ساکن شدن ذهن به خودتان فشار نیاورید زیرا با این عمل امواج مغزی افزایش یافته و مدی تیشن به تاخیر می افتد.
▪ دهم یک نقطه کنونی برای استراحت ذهن انتخاب کنید. اشخاصی که به طور ذاتی عقلانی (ذهنی) هستند می توانند برای این منظور اجناچاکرا را که محلی است بین دو ابرو انتخاب نمایید. برای بقیه اشخاص( اشخاصی که تحرک پذیر و هیجانی هستند) استفاده آناهاتا یا چاکرای قلب توصیه می شود هرگز این نقطه را تغییر ندهند.
▪ یازدهم بر روی اشیای بیرنگ و خنثی تمرکز نموده و پس از بستن چشم ها آن شی را تصور کنید. اگر مانترا استفاده می کنید آن را در روان خود تکرار و تنفس هماهنگ نمایید. چنانچه مانترای مشخص ندارند از کلمه (حق) و (هو) استفاده نمایید. چنانچه شخص دوچار خواب آلودگی شد مانترا با صدای بلند تکرار کند.
▪ دوازدهم تکرار باعث خلوص و پاکی اندیشه خواهد شد. در صورتی که امواج صوتی که امواج صوتی با امواج مغز همراه بوده این عمل بدون آگاهی از معنای آن باشد. تکرار لفظی از طریق تکرار ذهنی و روانی به زبان تله پاتیک پیشرفت خواهد نمود. و در آنجاست که اندیشه پاک خواهد شد.
▪ سیزدهم با تمرین مدی تیشن دو گانگی از بین رفته و ساماندهی و خود برتر جانشین خواهد شد. با ادامه آن دیگر بی حوصله و بی تاب نخواهید شد.
و بالاخره در ساماندهی شخص در حالتی از خوشی و سعادت به سر می برد که آگاهی شخص آگاه و دانسته همگی به یک مورد اطلاع می شود و در اینجاست که خود برتر به وجود می آید. اگر روزی نیم ساعت عمل مدی تیشن را انجام دهید قادر خواهید بود به زندگی با قدرت روحی و آرامش بیشتری بنگرید.