متافیزیک و علوم ماورایی

متافیزیک ، علوم روحی و ماورایی

متافیزیک ، علوم روحی و ماورایی

متافیزیک و علوم ماورایی

متافیزیک ، علوم ماورایی ، علوم روحی ، چاکراها ، چشم سوم ، علوم غریبه ، روح شناسی ، برونفکنی روحی ، درمان های ماورایی

کلمات کلیدی

متافیزیک - مدیوم -مصطفی نظری - روهان - آموزش متافیزیک

متافیزیک

متافیزیک - ماورا- مصطفی نظری-آموزش متافیزیک

آموزش متافیزیک

انرژی درمانی چاکرا عرفان متا erfanmeta.blog.ir

متافیزیک درخت زندگی ماورا آموزش متافیزیک استاد نظری

آموزش متافیزیک - آموزش ماوراء-استاد مصطفی نظری

مصطفی نظری

دارما کارما متافیزیک مصطفی نظری عرفان متا آموزش متافیزیک

کندالینی متافیزیک استاد نظری آموزش متافیزیک

هیپنوتیزم هیپوآنالیز متافیزیک ماورا استاد نظری

علم اعداد متافیزیک استاد نظری عرفان متا آموزش ماورا متافیزیک

فرشتگلن ارتباط با فرشتگان آموزش ارتباط با فرشتگان مصطفی روهان نظری

متافیزیک پیشگویی آموزش متافیزیک عرفان متا مصطفی روهان نظری

ضمیر ناخودآگاه

برونفکنی آموزش برونفکنی مصطفی نظری عرفان متا روهان

ماورا مصطفی نظری آموزش ماورا متافیزیک علوم غریبه استاد نظری روهان

چشم سوم چشم جهان بین متافیزیک مصطفی نظری

مصطفی روهان نظری

چشم سوم - آموزش باز کردن چشم سوم - متافیزیک- استاد نظری -

کانال های انرژی

انرژی کاینات

انرژی حیاتی

علوم روحی و موفقیت

جن شناسی

جن متافیزیک استاد نظری غرفان متا

مصطفی نظری متافیزیک پرانا

نزدیک مرگ مرگ مصطفی نظری استاد نظری عرفان متا علوم ماورایی آموزش ماورا

متافیزیک هارا نظری اموزش ماورا عرفان متا

@erfanmeta

نویسندگان

۷ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

انرژی کیهانی در وجود ما

  انرژی کیهانی ماده ای است که با چشم دیده نمی شود ولی در تمامی خلقت وجوددارد و تمام نقاط و زوایای عالم ماده و حیات را در بر می گیرد. هرذره یی که درونش را بشکافیم، تحرکی در آن می بینیم، که موجب به حرکت در آوردن ذرات درون آن شده است واین چیزی نیست جز انرژی کیهانی. 

انرژی های موجود درخلقت را با کمی دقت و صرف وقت و مطالعه ی کتب علمی و... می توان شناخت، آن ها را احساس کرد به شکل های گوناگون مورد استفاده قرار داد. به فرض اگرهرمی رادر هر نقطه از کره زمین با ابعاد کاملاً مساوی بسازیم، یا در بنایی هرمی شکل زندگی کنیم، متوجه می شویم،که در آن جا یک نوع انرژی و نیروی خاصی در جریان است که موجب تسکین برخی از ناراحتی های جسمی و روحی و حتی التیام یافتن سریع برخی از زخم های بدن می شود. 
کسانی که در ساختمان های هرمی شکل زندگی می کنند، به ویژه اشخاص مسن اغلب در حالت روحی بسیار شاد ادامه ی حیات می دهند و از نیرویی بیش از سن خویش برخوردار می شوند. برخی از افراد که در چنین مکان هایی اقامت کرده اند بیش از دیگران فعالیت های فکری و عقلی و نوآوری هایی داشته و بعضاً توانسته اند به چیزهای مهمی دست یابند. زمانی که دانشمندان علت بروز چنین حالت هایی را بررسی می کنند به این نتیجه می رسند، که ساختمان های هرمی شکل یا کروی، به علت انکسار امواج کیهانی، محیطی و... تحت تاثیر انرژی های بیش تری نسبت به ساختمان های مکعبی شکل یا فضای آزاد ، قرارداشته و کسانیکه در چنین ساختمانهایی زندگی می کنند به دگرگونی های مثبت وسازنده ی جسمی، روحی،عقلی و... نایل می آیند. 
با توجه به مطالب بالا درمی یا بیم که:
 انرژی های مختلفی در تمام نقاط وجود دارند ولی به علت عدم شناخت و آگاهی ، کم تر کسی قادر است، از این انرژی های آزاد کیهانی موجود درمحیط بهرمند شود. درباره ی وجود انرژی باید بگوییم، کل خلقت از انرژی تشکیل شده است و ذات پرودگار که گرداننده ی تمام خلقت وکائنات است، به یقین از قدرتی به مراتب بالاتراز انرژی خلقت مادی برخوردار بوده، قادر است، تمام انرژی موجود در خلقت را کنترل و اداره کند. انسان نیز به عنوان اشرف مخلوقات قادر است ، از تمام انرژی های موجود درجهان بهرمند گردد. آنچه مسلم است، نسل بشر در اصل یک نوع انرژی «پتانسیل» و «سینتیک» Sinetic را در خود ذخیره داشته؛ و در محیطی پر از انرژی های کیهانی زندگی می کند. در این فضا هر موجود یا شی میتواند بر دیگرموجودات تاثیر بگذارد.
علم فیزیک تا کنون توانسته است به وجود برخی از خواص نیرو های جاذبه و وجود قدرت مغناطیس پی ببرد، ولی از چگونگی تأثیر گذاری آن ها بر سایر عناصر و موجودات محیط، اطلاع کافی و جامعی بدست نیاورده است . آن چه در این زمینه ها تا به امروز در کتاب ها بیان شده است، اغلب به صورت تجربی، حدس وگمان و خارج از مکانیزم های علمی است، در نتیجه از نیروهای فکر، تله پاتی و القائات ذهن و... اطلاع کافی ندارد. در عین حال یقین دارد، که چنین نیروهایی وجود داشته و در صورت اشراف به آن می تواند، موجب بروز تغییرات و دگرگونی هایی بشود. امروزه محققان و دانشمندان، دستگاه های بسیاری را ساخته اند، که هر یک از آن ها قادر است، امواج و انرژی های خاصی راکه در پیرامون انسان وجود دارند به وضوح نشان دهند. برای مثال دستگاه «سایکومتری» (psycometry) برای اندازه گیری توانایی های افکار و قدرت های روحی افراد به کار می رود. هم چنین می توان نیروهای موجود در ذهن و امواج اطراف را اندازه گیری کرد و به چگونگی حالتهای روحی و روانی و عقلی افراد پی برد. همچنین دستگاه «داوزینگ» dovsing قادر است، با امواجی که از خود می فرستد، زیر زمین را شناسایی کرده پی به مواد معدنی موجود در زیر زمین برده بدون هیچ گونه حفاری وضعیت آنها را بررسی کند و... این دستگاه ها و دهها وسیله دیگری که تاکنون درست شده اند توانسته اند مقدار، فاصله و حجم امواج را برای مامشخص کنند و نه چیز دیگر. از جمله نیروهایی که در اطراف انسان وجود داشته، و کمتر کسی می تواند، پی به وجود آن ببرد، نیروی «سایکوکینه زیس» یاpsychokinesis است. این نیرو در بسیاری از افراد وجود دارد ولی تنها عده کمی توانسته اند به آن تسلط یافته ، اشیایی را بدون دخالت دست و حتی از راه دور به حرکت در آورند. البته این حقیقت را باید بپذیریم که علم انسان از نظر شناخت امواج محیط وامواج فیزیکی که تاکنون در جهان وجود دارند، هنوز در ابتدای راه است،ولی به مرور زمان و با پیشرفت علم، بشر به جایی خواهد رسیدکه بتواند انرژی های بسیاری را پیرامون خویش اندازه گیری و شناسایی کرده، آنها رابه کار گیرد. مهندسان ساختمان در زمینه ی چگونگی و ساخت بناهایی که می سازند،بررسی های بسیاری کرده اند و در نهایت به این حقیقت رسیده اند، که اکثر بناهای کروی و هرمی شکل آسایش بیش تری را به ساکنان آن می دهند.البته این مسئله به آن معنی نیست که امواج داخلساختمان با امواج بناهای هم جوار خود تفاوت دارند، بلکه حالت برخورد وانعکاس امواج در آن موجب به وجود آوردن آرامش و آسایش افراد داخل آن بناها می شوند، از نظر بنیادی هیچ تفاوتی بین انرژیهای موجود در بناهانیست ولی باید به یک اصل کلی نیز توجه داشت و آن این که انرژی های غیرعادی و ناشناخته، تنها در اطراف و داخل ساختمان ها وجود ندارند، بلکه این نیروها به طور یقین از قسمت های مختلف کیهانی به سطح زمین آمده، درتمام نقاط پخش می گردند و برخی می توانند از آن ها بهره مند گشته امواج فوق را بکار گیرند، باید دانست که علم در اوایل قرن بیست و یکم به مرحله خوبی از رشد و شکوفای رسیده و در این خصوص اطلاعات مناسبی را به دست آورد.


کندالینی و بیداری آن

 سیستم های انرژی ناآشکار موجود در بدن چه هستند؟

جهان به واسطه ی حضور خدا برقرار است با توجه به روش کندالینی، انرژی خداوند که در حال حاضر در جهان استفاده میشود بطور مثال ، خلق ، حفظ و تخریب آگاهی الهی (چایتانیا Chaitanya ) است با توجه به یک فرد، این آگاهی الهی که بعنوان چتانا chetana شناخته شده همان بخشی از انرژی خدا است که برای عملکرد های انسان مورد نیاز است.

این چتانا بسته به وضعیت فعالیت آن ، دو نوع متفاوت دارد.

  • چتانا فعال – همچنین به عنوان انرژی حیاتی پرانا – شاکتی شناخته شده است انرژی حیاتی ، سبب دادن  انرژی به بدن آشکار (استولادها sthuladeha) ، ذهن مانودها manodeha ) ، خرد کاراندها karandeha ) ، و نفس ناآشکار

(ماهاکاراندها mahakarandeha ) می شوداز طریق کانالهای انرژی ناآشکار معروف به نادیس nadis یا نادی ها توزیع میشوداین کانال ها انرژی رادر سراسر بدن گسترده و سبب تامین انرژی سلول ها ، اعصاب ، شریان ها ، غدد لنفاوی و غیره میشوند


انسان از چه اجزایی ساخته شده است ؟


  • چتانا غیر فعال – که کندالینی شناخته شده است این کندالینی به طور نهفته در شخص باقی میماند تا زمانیکه به روشی که در زیر گفته میشود بیدار شود.

در نمودار زیر توزیع کل انرژی ناآشکار برای انرژی حیاتی و کندالینی یا کوندالینی جهت رشد معنوی را نشان میدهد. کندالینی برای چه استفاده میشود ؟

کندالینی یا چتانا غیر فعال در درجه اول برای رشد معنوی استفاده می شود. آن برای استفاده فعالیت های بدنی روزمره مورد استفاده قرار نمی گیرد و دخالتی هم در آن ها ندارد.

 چگونه کندالینی فعال میشود؟

بیداری کندالینی یا کوندالینی از طریق تمرین معنوی و یا انتقال انرژی معنوی اتفاق می افتد.


  بیداری کوندالینی از طریق تمرین معنوی


این شامل تمریناتی است که تحت تقسیم بندی روش های معنوی عمومی به سوی خداوند است مانند روش عمل ( کارمایوگاKarmayoga، روش سرسپردگی باکتی یوگا Bhaktiyoga ) ، روش ریاضت هاتایوگا Hathayoga )، و روش فضل استاد معنوی گوروکروپیایوگا Gurukrupayoga ) . 

روش تمرینات ریاضت شامل تجرد، تمرینات تنفسی

پرانایاماpranayam ) و تمرینات یوگا و سایر تمرینات معنوی است.

بعضی از مردم سعی به بیداری اجبار کوندالینی از روش ریاضت می کنندبا این حال ، این می تواند به اثرات مخربی منجر شودبرخی حتی ممکن است دیوانه بشوند.


انتقال انرژی


شاکتی پات یوگا Shaktipatyoga یا شاکتی پاتShaktipat اشاره به اعطای انرژی معنوی ماورایی درمانی  از یک فرد به فرد دیگر یعنی به طور عمده یک استاد معنوی تکامل یافته به شاگرد او شاکتی پات میتوان با یک کلمه مقدس و یا مانترا mantra یا یک نگاه ، فکر یا لمس – آخرین معمولا به چاکرا وسط ابرو یا آجنا  چاکرا آدنیا – Adnya chakra) گیرنده انتقال یابداین عمل ، فیض استاد معنوی به شاگرد شایسته خود میباشداین انتقال انرژی خود می توانند آغازگر بیداری کوندالینی باشد.

پس از آن بیداری ، میزان رشد کوندالینی یا کندالینی بستگی به تلاش های مداوم و روز افزون فرد جهت انجام تمرینات است .


روش پیشنهادی برای بیداری و کانالیزه کوندالینی- کندالینی

روش تمرینات  هر چه باشد، زمانیکه رشد ماورایی وجود دارد ، کوندالینی یا کندالینی بیدار میشود و  بالا میرود استاد معنوی ناآشکارهمراه با استاد اصلی ماورا  آموزش اصول خداوندی خودبخود به بیدار کندالینی کمک میکند

به کار گرفتن تلاش های شخص در جهت تمرین معنوی منظم مانند کار و تلاش سخت وسپس گرفتن نتیجه آن در جهت اقبال نیک است .

بیداری کوندالینی با انتقال مستقیم از انرژی نظیر متولد شدن بیلیونر که پدر ، پسر را با ثروت خود تامین میکند.

از میان این دو حالت ، کسب ثروت ثروت معنوی از طریق تلاش که همیشه پایدار و یک گزینه مطمئن برای رشد آینده است .


  نکات کلیدی کوندالینی

درست به همان ترتیب که قلب مرکز اندام اصلی سیستم گردش خون و مغز در سیستم اعصاب است ، به همین ترتیب سیستم انرژی ناآشکار نیز مراکز چاکراها ، کانال ها و مجراهای متعددی دارد.

در آنجا 72000 کانال ناآشکار وجود دارد از میان این کانال ها ، سه کانال ناآشکار اصلی عبارتند از:

  • سوشومنانادی ، که کانال مرکزی است که از پایه نخاغ تا بالای سر امتداد می یابد،
  • پینگالانادی یا سوریانادیکانال خورشید ، که کانالی است که در سمت راست سوشومنانادی قرار دارد ، و
  • ایدانادی یا چاندرا نادی کانال ماه که کانالی است که در سمت چپ سوشومنانادی قرار دارد.

انرژی حیاتی در بدن از طریق کانال خورشید و کانال ماه و سایر کانال کوچکتر انتقال می یابد جریان انرژی حیاتی مانند کانال خورشید و ماه جابجا می شود.

کوندالینی یا کندالینی انرژی معنوی است و عموما” به صورت نهفته است ، برای متوسط مردم بصورت مارپیچی در پایه سوشومنانادی قرار دارداز طریق تمرین معنوی شروع به بالا آمدن از پایه نخاع و از کانال سوشومنانادی تا بالای سر میرسد در این مسیر کوندالینی ، هر یک از چاکراهای سر راه را بیدار میکند.

همچنان که کوندالینی از کانال هر چاکرا در سوشومنانادی عبور میکند، یک دریچه ناآشکار وجود دارد که باید توسط کوندالینی در ورود به هرچاکرا کنار زده شود تامسیر سفر به سمت بالا ادامه یابد، وقتی که این انرژی با فشار به دیواره ها به حرکت خود به بالا ادامه میدهد، همانطور که هل دادن از طریق دیوار ادامه دارد گاهی اوقات به افزایش میزان انرژی معنوی ازکانال سوشومنانادی در آن چاکرا رخ میدهداین انرژی افزایش یافته در آن نقطه ممکن است گاهی از کانال مجراهای ناآشکار اطرافش جاری شده و تبدیل به انرژی حیاتی پرانا – شاکتی شودبرای این دوره از زمان ، فرد ممکن است یک فعالیت افزایش یافته مرتبط با آن منطقه را تجربه کنندبعنوان مثال افزایش انرژی حیاتی اطراف ناحیه چاکرا خاجی چاکرا دوم  میتواند سبب افزایش میل جنسی شود.

 کوندالینی بدون در نظر گرفتن روشی، از طریق تمرین معنوی و تمرینات ماورایی افزایش می یابد


با توجه به مقاله سال 1985 توسط دیوید تی. ایستمن در مجله یوگا، برخی از علائم و نشانه های شایع کوندالینی بیدار عبارتند از:

  •  پرشهای غیر ارادی ، لرزش یا تکان دادن
  • حرارت شدید ، بویژه زمانیکه انرژی از کانال چاکراها عبور میکند.
  •  صداها یا تصاویر مرتبط با یک چاکرا بخصوص
  •  تجربه شدید ی از لذت
  •  پاکسازی احساسی که در آن احساسا ت خاصی برای مدت کوتاه غالب می شوند .

عطف به : کوندالینی ، ویکی پدیا ، سپتامبر 2010

برگرفته از: spiritualresearchfoundation

آموزش کاربردی هیپنوتیزم ومتافیزیک و علوم ماورایی و علوم غریبه 

تعریف چاکرا

بر باور طب هندی (آیورودا) در کالبد انسان مراکزی وجود دارد که به آنها مراکز انرژی یا «چاکرا» گفته می‌شود. چاکراها یا مراکز انرژی در حال چرخش هستند و بخش‌های بسیار مهمی از کالبد انرژی محسوب می‌شوند.

چاکرا ها در بدن انسان در واقع چرخه های انرژی هستند و انرژی از طریق این چاکراها به درون ما جریان می یابد و بین ما و جهان به چرخش در می آید.انرژی موجود در هر چاکرا بر قسمت خاصی از بدن تأثیر می گذارد و در صورت انسداد آن چاکرا و به هم خوردن تعادل انرژی درآن همان قسمت خاص از بدن تحت تأثیر قرار میگیرد.بنابراین چاکراها یی باز،قوی و پر انرژی باعث به جریان در آمدن انرژی حیات در بدن و احساس سلامت و شفا میگردد و جذب،گوارش و توزیع ( انرژی حیاتی ) در بخش‌های مختلف بدن بر عهده آنهاست. و به عبارتی از دیدگاه جریان وتاثیرات انرژی حیاتی چاکراها مسئولیت درست کار کردن کالبد جسمانی و اعضای مختلف آن را برعهده دارند.

همانند کالبد فیزیکی که از اعضای حیاتی مهم واعضای حیاتی کم اهمیت تر تشکیل شده‌است، کالبد انرژی نیز دارای چاکراهای اصلی و فرعی و چاکراهای بسیار کوچک است.

طبق دست نوشته های قدیمی صدها  چاکرا در بدن هر یک از ما وجود دارد و به ندرت می توان نقطه أی در بدن انسان پیدا کرد که در برابر دریافت و انتقال یا تغییر دادن انرژی ها حساس نباشد و فقط حدود ۴۰ چاکرای فرعی وجود دارد که مهمترین آنها در طحال، پشت گردن، کف دست ها و کف پاها قرار دارند. اما چاکراهای اصلی در بدن انسان هفت عدد می باشند .

 چاکراهای اصلی، مراکز انرژی در حال چرخش هستند که به طور معمول3 تا 4 اینچ قطر دارند  تقریبا بین 7 تا 10 سانتیمتر و اعضای اصلی و حیاتی کالبد فیزیکی را کنترل می‌کنند و به آنها انرژی می‌دهند. . هفت چاکرای اصلی که در امتداد ستون فقرات قرار دارند، به عنوان مراکز انرژی در بدن هر انسان شناخته شده و مستقیماً به احساسات و عواطف و خصوصیات رفتاری ما مربوط می‏شوند. چاکراهای اصلی درست مانند نیروگاه‌هایی هستند که انرژی حیاتی را برای اعضای حیاتی و اصلی تامین می‌کنند. اگر این نیروگاهها به خوبی کار نکنند اعضای حیاتی ضعیف یا بیمار می‌شوند، زیرا برای درست کارکردن، انرژی حیاتی کافی ندارند

چاکراها چرخ‏های گردنده و گرداب‏های قیفی شکلی هستند که از بدن جسمانی ما به سمت هالة ما به بیرون باز می‏شوند.این قیف‏ها که دائماً در حال چرخش هستند، پردازشگرهای انرژی بدن مـا می‏باشند و انرژی را از خارج به داخل بدن می‏کشند. هفت چاکرای اصلی همچنین به طور عادی به اعضاء و کارکردهای جسمی مرتبط بوده و با رنگهای مختلف و از ۱ تا ۷ نشان داده می‏شوند. بیماری های و عوامل تاثیر گذار بر سلامت فکر و احساس ما میتوانند باعث کندی یا تندی سرعت چرخش چاکراها ‏شوند که روی موجودی انرژی بدن تاثیر گذاشته و متعاقباً به غدد و ‏اندام مربوطه آسیب خواهند زد.

001


این امر می‏تواند بر سلامت عاطفی و روانی ما نیز تاثیر منفی داشته باشد. بدن، روان و روح  شخص، زمانی متعادل و سالم‏اند که همة چاکراها پاک باشند. وقتی انرژی حیاتی به چاکراها داده می‏شود بلوک‏ها پاک می‏شوند. به طوری که چاکراها با سرعت ایده آل خود می‏چرخند و انرژی بهینه را به اعضاء می‏رسانند تا سلامت جسمی، روانی و عاطفی شخص تضمین شود..

چاکراهای پائینی ( چاکرای ۱ و ۲ و ۳ ) بیشتر غرایز ما را که مربوط به بقاء و جسم ما هستند تحت کنترل دارند. چاکراهای بالایی ( چاکراهای ۵ و ۶ و ۷ ) خصوصیات روانی و احساسات مربوط به افکار و آگاهی ما را در سیطرة خود دارند. چاکرای مرکزی (چاکرای قلب یا چاکرای ۴) این دو گروه را به هم متصل می‏کند و بنابراین به شدت به احساسات جسمانی و روانی ما پیوند خورده است.

قطر چاکراهای فرعی یک تا دو اینچ است  بین 3 تا 6 سانتیمتر و چاکراهای بسیار کوچک، بخش‌های کم اهمیت تر کالبد جسمانی را کنترل کرده و به آنها انرژی می‌دهند. چاکراها در داخل کالبد فیزیکی نفوذ می‌کنند و در ورای آن نیز امتداد می‌یابند.چاکراها از دو طریق “غدد درون ریز و سیستم عصبی” بر جسم اثر متقابل دارند. در مجموع  و هر یک از این هفت چاکرا با یکی از هفت غده بدن و همچنین با بخشی ازسیستم عصبی انسان که شبکه های عصبی  نامیده می‌شوند مرتبط می‌باشند . و از این طریق هر یک از این چاکراها به یکی از قسمتهای بدن و وظایف مخصوص درون بدن پیوسته هستند یعنی بعبارتی بخشها ارگانها و سیستمهای مختلف بدن با واسطه شبکه عصبی یا غددی که تحت تاثیر  آن چاکرا می‌باشند کنترل می‌شوند.

 002

بر این اساس، مجموعۀ احساسات ، ادراکات ، آگاهیها و هر چیزی که ممکن است برای شما اتفاق بیفتد را می‌توان به هفت دسته گروه بندی  کرد که هر کدام از این دسته‌ها به یکی از چاکراها پیوسته ومرتبط ‌است . پس چاکراها نه تنها نماینده اعضای بدن شما هستند بلکه نماینده قسمتهای مخصوصی از حواس ،احساسات و ادراکات شما نیز محسوب می‌شوند. وقتی شما احساس تنش در موضوع و رابطۀ خاصی می‌کنید ، این تنش را در چاکرای مرتبط با آن قسمت نیز احساس می‌کنید و این چاکرا و عضو مرتبط با آن دچار استرس می‌شوند. تنش در چاکرا بوسیله شبکه عصبی که به این چاکرا پیوسته ‌است مشخص می‌شود و به اندامی که توسط این شبکه کنترل می‌شوند انتقال می‌یابد.هنگامی که این تنشها برای مدت زمان طولانی و یا با شدت زیادی در شخص بماند بیماری‌ها و اختلال در عملکرد ارگانها در اثر بسته شدن این مراکز انرژی پدید می‌آیند.

نکته قابل توجه دیگر آنکه یک رنگ بخصوص بر روی هر یک از این هفت چاکرا اثر بیشتری دارد، یعنی فرکانس امواج چاکراها با رنگ مربوطه افزایش یافته،‌ شفاف تر و درخشان تر می شود.  طبق تجربه شخصی  جهت چرخش چاکراها در مردان و زنان یکی در میان جهت عقربه های ساعت و بالعکس می باشد که در مردان و زنان تفاوت با هم دارند  و عکس هم هستند. طبق آموزش های چینی این جهت چرخش در طبیعت نمایانگر قدرت اراده، فعالیت و هم چنین خصوصیات منفی مثل پرخاشگری و خشونت می باشد و غلبه و تسلط را در مردها می رساند.

 در زنان   این نوع حرکت در طبیعت نمایانگر پذیرش و توافق می باشد. به همین دلیل چینی ها معتقدند زنها میل به پذیرش احساسات و یا باقی ماندن در وضعیت منفعل دارند.

    چرخش متناوب چاکراها باعث می شود مردها و زنها در زمینه های مختلف زندگی به اشکال متفاوتی انرژی ها را به سوی کامل شدن هدایت کنند.

وقتی درمانگران می خواهند چاکرایی را تقویت کنند می توانند در جهت چرخش چاکراها کار درمان را انجام دهند. مثلا در رایحه درمانی می توان مواد معطر را به صورت دورانی در جهت چرخش چاکراها حرکت داد یا اگر با سنگ درمانی می خواهید روی چاکراها تأثیر بگذارید باز می توانید جهت چرخش چاکراها را در نظر داشته باشید.

چاکراها امواجی را که با فرکانس های خودشان هم خوانی داشته باشد از محیط اطراف می گیرند و مانند آنتن عمل می کنند و امواج انرژی را در هر حدی که باشند می گیرند و ما را به آنچه در طبیعت، جهان و اطرافمان در جریان است وصل می کنند. چاکراها هم چنین انرژی ها را دقیقا به اطراف ساطع می کنند. از این رو باعث تغییر اتمسفر اطراف ما می شوند. از راه چاکراها می توانیم امواج سلامتی و یا پیام های آگاهانه و ناخودآگاه بفرستیم و دیگران، سایرموجودات زنده ، شرایط  محیطی و حتی ماده را تحت تأثیر قرار دهیم،‌ آن هم درجهت مثبت یا منفی.

برخی چاکراها به نوعی مراکز استعدادهای روانی نیز هستند و فعال سازی چاکراهای خاص ممکن است باعث توسعه یافتن استعدادهای روانی خاص شود. برای مثال چاکراهای کف دست برای فعال کردن  وبه کار گرفتن انرژی آسانترین و امن ترین چاکراها هستند. با فعال کردن چاکراهایی که در مرکز کف دستها قرار دارند فرد می‌تواند توانایی خود را در احساس کردن انرژی‌های لطیف، وهاله ها توسعه دهد. این کار با تمرکز کردن به سادگی انجام می‌شود. البته تمرینات و تکنیک هائی که می‌تواند چاکراها را فعال سازند متعدد و ویژه هستند وبسته به توانایی واستعداد افراد  نیاز به کسب مهارت طی چند ماه تا چند سال دارند

نهایت آنکه چاکراها مراکزی برای تبادل انرژی  با بدن می باشند و در بدن انسان انرژی کائنات از طریق چاکراها و بویژه هفت چاکرای اصلی وارد بدن شده یا از آن خارج می شوند. بنابراین چاکرا درمانی یک درمان مکمل ومهم برای همه بیماری های جسمی و روانی محسوب میگردد.علاوه بر آن فعالیت متعادل چاکراها انسان را به تکامل معنوی نزدیک می سازد . وخلاصه آنکه می توان برای هر مشکل جسمی یا روانی از این درمان مکمل و موثر بهره برد و در کنار هر روش ورویکرد درمانی مورد تایید پزشک میتوان از چاکرادرمانی نیز برای سرعت بخشیدن به درمان بیماران استفاده نمود.

003

004

چاکراهای اصلی

 

005

منبع :medvrt


 

قدرت ضمیر نا خود آگاه

 

قدرت ضمیر ناخودآگاه خود را درک کنید؛ اگر واقعاً قصد دارید که در زندگی خود به موفقیت و کامیابی دست پیدا کنید، باید بدانید که ذهن ناخودآگاه‌تان به چه صورت کار می‌کند و از خود واکنش نشان می‌دهد. باید به این امر اعتقاد داشته باشید که هیچ گاه برای دست یابی به رویاها و آرزوها دیر نیست. «هیچ گاه برای تبدیل شدن به آن فردی که می‌خواهید، دیر نیست. 

● جرج الیوت
مغز انسان به دو قسمت تقسیم می‌گردد: خودآگاه و ناخودآگاه. شاید تا کنون بارها از زبان دانشمندان شنیده باشید که افراد تنها از ۱۰۰درصد ذهن خودآگاه خود استفاده می‌کنند. باید توجه داشت که ضمیر ناخودآگاه بسیار بزرگ‌تر و نیرومندتر عمل می‌کند و در حدود ۹۰درصد دیگر از واکنش‌های ذهنی ما را نیز همین قسمت تحت کنترل خود دارد. آیا می‌دانید ممکن است در زندگی شما چه اتفاقاتی روی دهد اگر بتوانید به طور کامل از ضمیر ناخودآگاه ذهن خود استفاده کنید؟


 ● عملکرد ضمیر ناخودآگاه
 ضمیر ناخودآگاه در محل استقرار خود از ما محافظت کرده و ما را زنده نگه می‌دارد. هر چیزی را که در زندگی خود با حواس پنجگانه‌مان احساس می‌کنیم، تمام چیزهایی را که می‌بینیم، می‌شنویم، حس می‌کنیم، می‌چشیم و بو می‌کنیم برای تحلیل و بررسی‌های آتی به ذهن فرستاده می‌شوند و در قسمت ضمیر ناخودآگاه ما ذخیره خواهند شد. در این قسمت از ذهن، نوعی مرجع کامل پیرامون کلیه وقایع زندگی ما درست می‌شود.  فرض کنید شما یک تجربه منفی را در زندگی خود بدست آورده باشید، در این شرایط خاطره آن واقعه ناگوار در ذهن شما ثبت و ضبط خواهد شد. اگر در هر زمان دیگری با یک چنین رویدادی به طور مجدد در زندگی خود مواجه شوید، ضمیر ناخودآگاه به طور اتوماتیک آن خاطره منفی را به یاد می‌آورد و فوراً احساسات، تصاویر و خاطرات مشابه را به ذهن می‌فرستد.
 همه خاطرات گذشته را به یاد شما می‌آورد و به شما آموزش می‌دهد که چگونه می‌توانید با در نظر گرفتن همه احساسات و افکارتان به آن پاسخ دهید.
 یک نمونه مناسب که می‌توان در این زمینه مطرح کرد، مثال همان کتری پر از آب در حال جوشیدن است. اگر دست شما یک مرتبه با کتری بسوزد، در ذهن شما حک می‌شود که کتری داغ بوده و می‌تواند دست شما را بسوزاند و به شما آسیب وارد سازد. اگر یک چنین قابلیتی را نداشتیم، آنوقت به تکرار اشتباهات خود ادامه می‌دادیم. ضمیر ناخودآگاه این قابلیت را دارد که در آن واحد کارهای متفاوت را انجام داده و واکنش‌های بیشماری را بررسی کند. در عین حال شما می‌توانید راه بروید، تنفس کنید،قلب‌تان ضربان خود را داشته باشد و ... همه این وقایع در ذهن فرد ثبت می‌شود. لازم به ذکر است که ذهن انسان به صورت ۲۴ساعته در حال فعالیت است، یکسره و بدون توقف و استراحت. یکی دیگر از نمونه‌های بارز ضمیر ناخودآگاه، رانندگی است. 
 زمانی که شما در حال رانندگی هستید، اصلاً به نحوه عملکرد خود فکر نمی‌کنید و تمام اعمال خود را با فکر انجام نمی‌دهید، بلکه همه کارها به صورت اتوماتیک انجام می شوند، شما فقط رانندگی می‌کنید.
 نکته مثبتی که در مورد ضمیر ناخودآگاه وجود دارد، این است که ما را قادر می‌سازد تا آرزوها و اهداف خود را عملی کنیم. می‌توانید ذهن خود را طوری برنامه‌ریزی کـنید کــه ســبب موفقیت شما در تمام عرصه های زندگی شود.همه افکار، رفتار، و تجربیاتی که از طریق ذهن خودآگاه درک می‌شوند، در ضمیر ناخودآگاه شما ثبت و ضبط می‌شوند، اما نکته جالبی که باید در این زمینه به خاطر داشت آن است که ضمیر ناخودآگاه هیچ گونه تفاوتی میان واقعیت‌ها و تصورات ذهنی فرد قائل نمی‌شود.
برای ضمیر ناخودآگاه فرد ،محدودیتی در زمینه زمان و مکان وجود ندارد. 
 یکی از بهترین تکنیک‌هایی که از طریق آن مــی‌توانید ضمــیر ناخـــودآگاه خود را برنامه ریزی کنید، این است که موفقیت را در ذهن خود به تصویر بکشید. 
 این کار به شما کمک می‌کند تا بتوانید به صورت خودآگاه جذب چیزهایی بشوید که آنها را می‌خواهید. به این منظور می‌باید تصاویری را که برایتان خوشایند هستند در ذهن خود مجسم کنید. 
 این تجسم، هم شامل احساسات شما می‌شوند و هم افکارتان. فکر کردن به چیزهای خوب و مثبت، همچنین می‌تواند ضمیر ناخودآگاه رادر رسیدن به موفقیت ترغیب کند. شما این قدرت را دارید که افکار خودتان را انتخاب کنید. باید نسبت به چیزهایی که فکر می‌کنید، آگاه بوده و آنها را به طور کامل تحت کنترل خود در آورید.
 به هر چیزی که فکر می‌کنید، از قسمت خودآگاه مغز به قسمت ناخودآگاه فرستاده می‌شود و ضمیر ناخودآگاه نیز آن را به عنوان یک حقیقت می‌پذیرد. 
 هیچ گاه به خودتان نگویید که: «من شکست می‌خورم»، «توانایی انجام این کار را ندارم»، و یا «قابلیت انجام چنین کاری را ندارم»؛ چراکه ضمیر ناخودآگاه به سرعت آن را باور کرده و به عنوان یک حقیقت آن را می‌پذیرد. 
 باید به ضمیر ناخودآگاه خود آموزش دهید که فقط به موفقیت، شادی، کامیابی، سلامت و عشق فکر کند. با استفاده از ضمیر ناخودآگاه خود می توانید موفقیت، ثروت، شغل مناسب، خانه زیبا، ماشین دلخواه و هر چیز دیگری که فکرش را بکنید، به زندگی خود وارد کنید. می‌توانید جملات مثبت خود را به طور روزانه تکرار کنید. زمانی هم که آنها را تکرار می کنید، در ذهن خود به تصویر بکشید و آنها را حس کرده و لذت ببرید. ما با قدرت و نیروی خاصی که در ضمیر ناخودآگاه‌مان وجود دارد، پا به دنیا می‌گذاریم. فقط باید یاد بگیریم که چگونه می‌توانیم بیشترین حد از آن استفاده کنیم. اگر تمایل شدیدی به موفقیت داشته باشید، می‌توانید قدرت، نیرو و توان ضمیر ناخودآگاه خود را به منصه ظهور برسانید.

موجودات ماورایی

در مورد موجودات ماورایی نکاتی هست که باید یا آور شویم . مبحث موجودات ماورایی مانند سایر مباحث متافیزیکی برگرفته از ادراک و شهود آدمی است و در اکثر آنها مدرک مستند و مکتوبی که طی آزمایشات فیزیکی به دست آمده باشد به جز موارد نادر و خاص مثل عکس ها یی که در برخی موارد احضار روح یا جن از روح یا جن گرفته می شود ویا عکسهایی که توسط دوربین کرلیان از هاله انسانها گرفته می شود وجود ندارد با این اوصاف آنچه بیان می شود بر گرفته از تجربیات اساتید فن و مشاهدات آنهاو مطالعه برخی کتب که حتما در متن به آنها اشاره خواهد شد مطلب دیگر اینکه به هیچ عنوان نفی یا انکار دین یا مذهب خاصی مطرح نیست چه اینکه ادیان هم همان ادراکات انسانهای فرهیخته و انتخاب شده ای بوده است که خالق هستی جهت هدایت و یاری انسان به عنوان اشرف مخلوقات به آنها عطا کرده است همانطور که هم اینک و در همین عصر و دوره هم بی شک هستند کسانی که از این ادراکات برخوردارند اما آنچه به عنوان دین تا کنون مطرح بوده مورد احترام گردانندگان این گروه می باشد و آنچه در خصوص متافیزیک ذکر می گردد به هیچ وجه با اصل دین منافاتی ندارد .


صرفا عقاید افراطی مذهبیونی که راه را برای درک حقیقت تنگ می کند پذیرفته نیست .چه اینکه می دانیم یکی از صفات نکوهش شده و مانع تکامل معنوی انسان همانا تعصب خشک و عدم تعقل صحیحی می باشد و بارها و بارها شنیده ایم که ارزش یک دقیقه تفکر از هزار سال عبادت بی فکر برتر و بالاتر است.. نکته دیگر اینکه دوستانی که مبحث را دنبال می کنند نهایت عشق رابه ما نشان خواهند داد اگر در هر نکته ای ابهام یا خطایی دیدند که خودشان بنا بر ادراکات والا به آگاهی دیگری دست یافته بودند ما را مطلع نموده تا به امید خدا آگاهی جاری آگاهی ناب و خالصی باشد که هما ما را به سرمنزل مقصود رهنمون گردد . اگر اجازه دهید مطلب را از زبان و ادراکات و تجربیات و مطالعات خودم آغاز و دنبال می کنم و هر جا شما لازم دیدید تجارب خود را بیان بفرمایید . مطلب کلی را در این پست عنوان می کنم و باقی مطالب را بصورت کامنت با همراهی شما ادامه می دهیم . اصولا کلمه ماورا و موجودات ماورایی جایی استفاده می شود که ما از محیط و موجوداتی سخن می گوییم که فراتر از محدوده درک وحواس فیزیکی ما هستند و ما به چشم سر قادر به دیدن آنها نیستیم و با گوش صدای آنها را نمی شنویم . لمس نمی کنیم و بویی هم ندارند .یعنی ماورای قدرت تشخیص ذهنی ما هستند . از آنجاییکه همه خلقت براساس انرژی است موجودات ماورایی هم اینگونه اند و اتفاقا تفاوت ما و همه آنها در سطح قدرت و فرکانس انرژی ماست . موجودات ماورایی از این دیدگاه بهچند دسته تقسیم می شوند . موجوداتی که از نظر سطح انرژی در فرودست ما قرار دارند و موجوداتی که فراتر از سطح انرژی ما هستند وموجوداتی که طیف انرژی لطیف تر ورقیق تری نسبت به ما دارند و یا آنهایی که اصلا شکل طیف انرژی آنها با ما متفاوت است به عبارتی دیگر عنصر وجودی آنها متفاوت است . جن از جمله موجوداتی است که عنصر وجودی آن از آتش است و انرژی رقیق بافرکانس بالاتری دارد لذا با چشم عادی قابل رویت نیست . فرشتگان الهی هم دارای انرژی بسیار لطیف و رقیق تری نسبت به انسان هستند و انها هم برای ما ماورایی محسوب می شوند . علاوه بر اینها موجودات دیگری هم هستند که در کرات دیگر که شاید برای انسان دسترسی به آنها هم اکنون امکان پذیر نباشد . اما آنچه بیشتر از همه جالب است وجود ارواحی انسانی است که برای ما ماورایی هستند و ارواحی که از لحاظ سطح انرژی روحانی برخی پایین تر از انسان زنده و برخی بالاترند . اساتید معنوی و ارواح متعالی که هم اینک هم در زمین حضور دارند و به یاری کسانی که طالبان راه حق و حقیقت هستند می آیند از آن دسته اند که دارای سطح انرژی والاتری از ما هستند آنها این توانایی را دارند تا در هر زمان و در هر مکانی که نیاز باشد حضور فیزیکی پیدا کنند تا رسالت خود را انجام دهند . و همینطور است ارواح با سطح انرژی پایین تر . ارواحی که چون در چرخه تکامل روحی خود نه تنها از دستیابی به سطوح انرژی بالا باز ماندند بلکه در مراحلی افول هم کردند و آنها را شاید به قولی ارواح سرگشته و حیران یا بازمانده هم می نامند . آنها برای رسیدن به سطوح انرژی بالا و برگشتن به چرخه تکامل نیاز به کسب انرژی دارند . اما آنچه حائز اهمیت است اینست که کلیه موجودات ماورایی که نحوه زندگی آنها حالت ارگانی و سازمان یافته ندارد همان غیرارگانیک ها هستند .تاثیر روح بر حرکات ورزشی

هر کس بدنش را در اختیار بگیرد زنده تر است.مثلا وقتی من دستم را بالا می آورم معلوم است که خود من دستم را بالا آورده ام حالا اگر من بمیرم چون دیگر من در بدنم نیستم نمی توانم دستم را بالا بیاورم در نتیجه انسان زنده انسانی است که بدنش را در اختیار خود دارد و کسی مرده است بدنش در اختیارش نباشد پس انسان زنده تر انسانی است که بیش تر و بهتر بدنش را دراختیار داشته باشد.

کسانی که روحشان نتوانسته تمام بدنشان را در اختیار بگیرد بدن خوش ترکیبی ندارد. در حالی که روح انسان همیشه زیباست و قرآن می فرماید:« سوگند به روح و آن همه تعادل و زیبایی» پس روح همه انسان ها زیباست واگر روح بتواند در بدن ظهور کند همه بدن ها در عین تنوع زیبا هستند.بدن هایی که مانع ظهور زیبایی های روح انداگر روح کسی بر بدنش حکومت نکند روح اسیر میل های بدن می شود ومانع ظهور زیبایی روح می شود. آن وقت شکم هر جا دلش خواست می رود و روح هم به دنبال او راه می افتد و فرمانده واقعی که باید روح باشد از فرماندهی عزل می شود. ما تا نمرده ایم می توانیم بدنمان را تدبیر کنیم و زیبا ترین بدن را برای خود بسازیم و این در صورتی حاصل می شود که روح بر بدن حاکم باشد واگر اینطور نباشد هر چه بدن خواست می خوریم و بدن پر از چربی شده و باعث تنبلی می شود. تنبلی همین طور ادامه خواهد یافت و روح روز به روز اسیر تر می شود.وقتی روح بر بدن حاکم باشدحالا اگر بدن تابع روح باشد به اندازه ای غذا می خورد که روح بتواند بدن خودش را زیبا نگه دارد.ولی اگر روح تابع بدن باشد چون حرص دارد غذا زیادی می خورد که باعث زشت شدن بدن او می شود. مثلا روزی که روی حساب ورزش کنید و در حین ورزش تمرکز خود را از دست ندهید سر سفره که می نشینید حرص غذای بیشتر را ندارید ولی اگر ورزش را برای برد و باخت کرده باشید وقتی سر سفره هستید بی حساب غذا نمی خورید اگر ورزش جهت وهدف صحیح نداشته باشد نه تنها نفع بلکه ضرر هم دارد مثل کسانی که ورزش می کنند فقط برای اینکه زورشان زیاد شود که پس از مدتی هیکل بد قواره ای پیدا خواهند کرد.چگونه روح را بر بدن حاکم کنیم؟تمرکز روح در حین حرکات ورزشی در کنار تمرینات منظم می تواند بدن را در اختیار روح قرار دهد. البته باید قصدتان از ورزش کردن تسلط پیدا کردن روح بر بدنتان و بر میل های افراطی بدنتان باشد ولی اگر هدفتان خود نمایی و قوی شدن باشد این ورزش کردن هیچ نتیجه ای نخواهد داشت و نه روحتان عالی می شود و نه بدن در اختیار روح می ماند. پس حتما باید روح را با هدف و جهت وارد تمرینات ورزشی کرد تا بتواند بر بدن حاکم شود.


اگر روح بزرگ و با همت و مدیر تنتان شود وقتی غذا می خورید این غذا بر اساس روحتان تقسیم می شود و به جاهایی که بیشتر کار می کند غذای بیشتر و به جاهایی که کمتر کار می کند غذای کمتری می دهد که باعث تناسب در بدن می شود.


نتایج حاکمیت روح بر بدناگر روح بر بدن حاکم باشد دو نتیجه دارد 1- اینکه بدنتان منظم می شود 2- اینکه اراده قوی پیدا می کنید که باعث می شود بر میل ها و حرص های بدنتان حکومت می کند. و قلب برای درک و فهم مسائل معنوی و توحیدی آماده می شود. باید دائم توجه داشته باشید که چرا ورزش می کنید؟ برای قیافه گرفتن برای دیگران یا برای حاکم شدن روح بر بدن ورزش می کنید. وقتی روح بزرگ و متعالی شد می تواند از حرص و میل های بی جا رها شود روح بزرگ حاضر نیست خودش را به ورطه بدی بکشاند و می تواند  بر خود مسلط می شوی.


چگونه حس ششم خود را تقویت کنیم


حس ششم که به آن قدرت شهود هم گفته می شود، نوعی استعداد خدادادی است. می توان گفت همه افراد از این استعداد برخوردار هستند، هرچند تنها بعضی ها افراد از آن به خوبی استفاده می کنند. در این جا به بعضی نکات ساده اشاره می کنیم که به شما کمک می کنند حس ششم خود را تقویت کنید.البته باید بگم تمرین زیر نظر یک استاد مجرب بسیار کارگشا هست.

1. احساسات را خودتان خلق کنید.

این دقیقا به معنای تظاهر کردن است. حتما برای شما هم پیش آمده که عیرغم احساسات ناراحت کننده درونیتان، لبخند زده اید. وقتی خودتان را به لبخند زدن وادار می کنید، ناخودآگاه احساسات واقعیتان تحت تاثیر قرار می گیرد و بعد ناگهان احساس می کنید که جهان روشن تر و بازتر شده است. به همین دلیل است که به شما توصیه می کنیم تظاهر کنید. وقتی احساساتمان را تغییر می دهیم، توجهمان به چیزهای متفاوت جلب می شود و احساساتمان از آنچه یک دقیقه قبل وجود داشت فراتر می روند. بنابراین می توان گفت دامنه احساساتمان وسیع تر شده است و به همین دلیل خواهیم توانست اطلاعات بیشتری را به شکل انرژی دریافت کنیم.

استفاده از حس ششم به معنای دریافت و سپس تفسیر انرژی کائنات، محیط و افرادی است که در اطرافمان وجود دارند.

2. به اطلاعاتی که از محیط دریافت می کنید دقت کنید.

اطلاعات شهودی مانند چهره ای هستند که در نقاب پوشیده شده است و از کنار ما رد می شود. اگر به موقع نایستیم و به آن نگاه نکنیم، ممکن است محو شود و از بین برود. اطلاعات را یادداشت کنید. پس از گذشت مدتی خواهید دید که اطلاعات ثبت شده چقدر با هم هماهنگ هستند. به حواس خود دقت کنید، بینایی، شنوایی، چشایی، بینایی، لامسه و احساسات و دانشتان، همه مهم هستند. بعد از مدتی خواهید توانست این لحظه ها را به هم پیوند بدهید و زنجیره ای تولید کنید که اطلاعات ارزشمندی راجع به شما و زندگیتان فراهم می کنند.

3. خودتان را دوست داشته باشید.

عشق بزرگترین و مهم ترین عنصر در قلمروی معنویات است. عشق از خود شما آغاز می شود. وقتی بتوانید انرژی خود را سالم و دست نخورده نگه دارید، حواستان دقیق تر و قدرتمندتر خواهد شد. همه حواس از جمله حس ششمتان تبدیل به کانالی بسیار شفاف و دقیق خواهد شد و بدن، ذهن، روح و احساساتتان از تاثیرات منفی رها خواهد شد.


4. به خواب های خود اهمیت بدهید.

وقتی می خوابیم ضمیر خودآگاهمان به خواب می رود و قدرت های شهودی که در هنگام بیداری فعال نیستند فعال می شوند. قدرت شهود اکثر افراد یا سرکوب می شود، یا انکار می شود یا نادیده گرفته می شود، ولی هنگام خواب این قدرت فرصتی برای فعالیت پیدا می کند. برا ی اینکه به قدر کافی از خواب هایتان استفاده کنید، آنها را در دفترچه ای ثبت کنید. همانطور که آنها را یادداشت می کنید، به احساسات و همه حواسی که در صحنه های خوابتان وجود داشتند توجه کنید. اینها همه سرنخ هایی هستند که می توانند به تقویت قوای شهودی شما کمک کنند.5. تمرین کنید.

کار نیکو کردن از پر کردن است. هر خلبان، آشپز، آرایشگر و هر فرد موفق دیگری با تمرین و تکرار به موفقیت دست پیدا کرده است. تقویت حس ششم هم مانند هر مهارت دیگری به تمرین و تکرار نیاز دارد. حواس شما مرتبا اطلاعاتی را از محیط پیرامون شما دریافت می کند. از طریق تمرین و تکرار خواهید توانست بر اطلاعاتی که به پرسش ها و مسائل موردنظریا شرایط زندگیتان مربوط هستند تمرکز کنید و اطلاعات غیرضروری یا نامربوط را نادیده بگیرید.

تمرین، پشتکار، تلاش و بردباری راهی جدید را پیش روی شما باز می کنند و حس ششم شما را شکوفا خواهند کرد. با به کار بستن عادات جدید کم کم از آرامش ذهنی برخوردار خواهید شد و وقتی حس ششم خود را دنبال می کنید آرزوها و تمایلاتتان روشن خواهند شد.