متافیزیک و علوم ماورایی

متافیزیک ، علوم روحی و ماورایی

متافیزیک ، علوم روحی و ماورایی

متافیزیک و علوم ماورایی

متافیزیک ، علوم ماورایی ، علوم روحی ، چاکراها ، چشم سوم ، علوم غریبه ، روح شناسی ، برونفکنی روحی ، درمان های ماورایی

کلمات کلیدی

متافیزیک - مدیوم -مصطفی نظری - روهان - آموزش متافیزیک

متافیزیک

متافیزیک - ماورا- مصطفی نظری-آموزش متافیزیک

آموزش متافیزیک

انرژی درمانی چاکرا عرفان متا erfanmeta.blog.ir

متافیزیک درخت زندگی ماورا آموزش متافیزیک استاد نظری

آموزش متافیزیک - آموزش ماوراء-استاد مصطفی نظری

مصطفی نظری

دارما کارما متافیزیک مصطفی نظری عرفان متا آموزش متافیزیک

کندالینی متافیزیک استاد نظری آموزش متافیزیک

هیپنوتیزم هیپوآنالیز متافیزیک ماورا استاد نظری

علم اعداد متافیزیک استاد نظری عرفان متا آموزش ماورا متافیزیک

فرشتگلن ارتباط با فرشتگان آموزش ارتباط با فرشتگان مصطفی روهان نظری

متافیزیک پیشگویی آموزش متافیزیک عرفان متا مصطفی روهان نظری

ضمیر ناخودآگاه

برونفکنی آموزش برونفکنی مصطفی نظری عرفان متا روهان

ماورا مصطفی نظری آموزش ماورا متافیزیک علوم غریبه استاد نظری روهان

چشم سوم چشم جهان بین متافیزیک مصطفی نظری

مصطفی روهان نظری

چشم سوم - آموزش باز کردن چشم سوم - متافیزیک- استاد نظری -

کانال های انرژی

انرژی کاینات

انرژی حیاتی

علوم روحی و موفقیت

جفت روحی متافیزیک جفت روحی عرفان متا استاد نظری مطفی نظری

متافیزیک معنوی ماورا

علوم روحی روح عرفان متا مصطفی نظری

جهان های روحی دیگر سو کالبدهای معنوی متافیزیک عرفان متا مصطفی نظری

جن شناسی

جن متافیزیک استاد نظری غرفان متا

نویسندگان

۵ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

سایکیک هیلینگ :ترمیم روانی درمان روانی

سایکیک هیلینگ ( درمان روانی) نام سنتی برای دستکاری میدان بیو انرژتیک ( انرژی زیستی) اطراف بدن بیمار جهت درمان می باشد.

ثابت شده است که تمام موجودات زنده در اطراف و درون بدن خود دارای میدان انرژی هستند که سایکیک هیلرها (درمانگران روان ) بر این باور هستند که همین میدان انرژی است که مولکولهای بدن را در شکل مناسب خود نگه می دارد.منبع الگو و نقشه ی هر شخص یا حیوان، همان طرح ذهنی و فکری ( تصویر از خود ) است که برای تک تک موجودات منحصر به فرد بوده و نتیجه نهایی کنش و واکنش فرد با جهان هستی می باشد.

روان درمانگران متبحر( سایکیک هیلرها ) در خواب مغناطیسی و هیپنوتیزم که در دستکاری در تصحیح طرح و نقشه ی وجودی شخص در حد و مرتبه فکری و ذهنی، آناتومی، فیزیولوژی، روان درمانی، تغذیه و مشاوره بسیار مفید می باشد، چیره دست هستند.

آنان همچنین در درمان روان ِ سنتی که همانا دستکاری مستقیم میدان انرژی اطراف جسم شخص هست نیز ماهر می باشند.

روان درمانگر ( سایکیک هیلر) به تعامل بین انرژیها در سطح ذهنی، احساسی و فیزیکی معتقد بوده و می دانند که این رقص و هماهنگی بین آنهاست که باید به سطحی از تعادل برسد که سلامت و بهبود را برای بدن فراهم سازد. این درمانگران ( سایکیک هیلرها) از درمان گران ایمان و باور (faith healer ) کاملا ً متمایز هستند.از این جنبه که شما نیازی به باور و اعتقاد ندارید، کار آنها حتی روی حیوانات و گیاهان نیز اثر بخش است.

همچنین آنها از درمانگران روحی معنوی ( Spiritual healer ) ها متمایزند. از این جنبه که هیچ عقیده دینی خاصی نه برای درمانگر نه برای بیمار پشتوانه کارشان نیست ،آنان مسوولیت خود را می پذیرندو آن را به گردن راهنمایان معنوی و الهی نمی اندازند.

بسیاری از بیماران یک جلسه درمانی توسط سایکیک هیلر را به یک ماساژ یا نیروی حیاتی تشبیه می کنند.

روان درمانگران ( سایکیک هیلرهای ) سنتی معتقدند، البسه ی مصنوعی باعث ایجاد اختلال در میدان انرژی فرد می شود. بنابراین از بیمار خود می خواهند که مثل یک جلسه ی ماساژ درمانی برهنه باشد. این درمانگران از روغنهای درمانی در کارشان استفاده می کنند تا اثر دستکاری انرژی را به حداکثر برسانند. بنابر این وقتی که چاکراهای شما تنظیم می شوند در عین حال از گرفتگی برخی عضلات نیز آسوده خواهید شد.


▪ چاکراها و کانالهای انرژِی مرتبط با آنها شامل :

۱) Ida & pingala :

قسمتی از دستور کار درمانگر است. چون آنها از این طریق روی شکل دهی دوباره وقایع احساسی فرد کار می کنند.

ترومای بعد از عمل جراحی ( ضربه چه جسمی چه روحی) ، افسردگی بعد از زایمان و ترومای بعد از استرس همگی نشاندهنده اختلال هستند ، یعنی عدم جریان انرژی یا اختلال جریان انرژی ، که تماماً بصورت فیزیکی در بدن یا روحیه ی بیمار اثر می گذارد.

ثابت شده است که تمام موجودات زنده در اطراف و درون بدن خود دارای میدان انرژی هستند که سایکیک هیلرها (درمانگران روان ) بر این باور هستند که همین میدان انرژی است که مولکولهای بدن را در شکل مناسب خود نگه می دارد.منبع الگو و نقشه ی هر شخص یا حیوان، همان طرح ذهنی و فکری ( تصویر از خود ) است که برای تک تک موجودات منحصر به فرد بوده و نتیجه نهایی کنش و واکنش فرد با جهان هستی می باشد.

روان درمانگران متبحر( سایکیک هیلرها ) در خواب مغناطیسی و هیپنوتیزم که در دستکاری در تصحیح طرح و نقشه ی وجودی شخص در حد و مرتبه فکری و ذهنی، آناتومی، فیزیولوژی، روان درمانی، تغذیه و مشاوره بسیار مفید می باشد، چیره دست هستند.

آنان همچنین در درمان روان ِ سنتی که همانا دستکاری مستقیم میدان انرژی اطراف جسم شخص هست نیز ماهر می باشند.

روان درمانگر ( سایکیک هیلر) به تعامل بین انرژیها در سطح ذهنی، احساسی و فیزیکی معتقد بوده و می دانند که این رقص و هماهنگی بین آنهاست که باید به سطحی از تعادل برسد که سلامت و بهبود را برای بدن فراهم سازد. این درمانگران ( سایکیک هیلرها) از درمان گران ایمان و باور (faith healer ) کاملا ً متمایز هستند.از این جنبه که شما نیازی به باور و اعتقاد ندارید، کار آنها حتی روی حیوانات و گیاهان نیز اثر بخش است.

همچنین آنها از درمانگران روحی معنوی ( Spiritual healer ) ها متمایزند. از این جنبه که هیچ عقیده دینی خاصی نه برای درمانگر نه برای بیمار پشتوانه کارشان نیست ،آنان مسوولیت خود را می پذیرندو آن را به گردن راهنمایان معنوی و الهی نمی اندازند.

بسیاری از بیماران یک جلسه درمانی توسط سایکیک هیلر را به یک ماساژ یا نیروی حیاتی تشبیه می کنند.

روان درمانگران ( سایکیک هیلرهای ) سنتی معتقدند، البسه ی مصنوعی باعث ایجاد اختلال در میدان انرژی فرد می شود. بنابراین از بیمار خود می خواهند که مثل یک جلسه ی ماساژ درمانی برهنه باشد. این درمانگران از روغنهای درمانی در کارشان استفاده می کنند تا اثر دستکاری انرژی را به حداکثر برسانند. بنابر این وقتی که چاکراهای شما تنظیم می شوند در عین حال از گرفتگی برخی عضلات نیز آسوده خواهید شد.

▪ چاکراها و کانالهای انرژِی مرتبط با آنها شامل :

۱) Ida & pingala :

قسمتی از دستور کار درمانگر است. چون آنها از این طریق روی شکل دهی دوباره وقایع احساسی فرد کار می کنند.

ترومای بعد از عمل جراحی ( ضربه چه جسمی چه روحی) ، افسردگی بعد از زایمان و ترومای بعد از استرس همگی نشاندهنده اختلال هستند ، یعنی عدم جریان انرژی یا اختلال جریان انرژی ، که تماماً بصورت فیزیکی در بدن یا روحیه ی بیمار اثر می گذارد.

 طلایه محتشمی
مترجم : دکتر کامبیز بابائیان

گرد آوری از مصطفی نظری


تله پاتی( Telepathy )

کلمه تله پاتی نخستین بار توسط "فردریک مایرز Fredric Mayers" یکی از پایه گذاران انجمن تحقیقات روانی انگلستان بکار گرفته شده است.این کلمه که از دو لفظ یونانی مشتق شده یکی تله (Tele) به معنی دور و دیگری پاتوس (Pathos) به معنی احساس می باشد که در واقع احساس از دور معنی می دهد.این پدیده شامل دو بخش می شود:یکی انتقال افکار و احساس به قصد اشخاص دیگر و دیگری دریافت افکار و احساس دیگران که آن را "فرایابی" می نامیم.

قبل از همه باید بگوییم که در تمرینات تله پاتی همکاری دو نفر ضروری است :شخصی که انتقال فکر دهد و شخصی که آن را دریافت می کند.شخص اول را "عامل" یا مخابره کننده و نفر دوم که دریافت افکار می کند "وسیط" یا مخابره گیرنده می گویند.عامل فرمانی را که مایل است القا کند باید دقیقا در ذهنش طرح نماید و آن را از طریق فکر بشکل تجزیه به وسیط القا کند.

عامل باید فکرش را آن چنان روی فرمان متمرکز کند که گویی خود مقصد انجام آن فرمان را دارد.پس برای تمرین ، عامل هیچ گاه تمرین را بر روی کسی انجام ندهد که از قصد وی برای تمرین بی خبر باشد.

برای مثال ناگهان در خیابان بر روی غریبه ای سعی به تله پاتی نکنید که هم انرژی درونی شما را به هم می ریزد و هم بی نتیجه خواهد بود.
فرمان های تله پاتیکی که برای شروع پیش نهاد می شود عبارتند از:
بایستید.دست راستتان را بلند کنید.فلان شی را بردارید و غیره .عامل فرمانش را باید در ذهن پخته کند و سریع به شخص منتقل کند و نباید در انتقال تعلل به خرج دهد.برای مثال وقتی متمرکز می شود و در ذهن القا می کند که بایست ، وقتی فرمان را ارسال کرد می بایست دیگر ذهنش را از تمرکز خارج کند و پی ارسال آن نباشد و به وسیط متمرکز نشود که ببیند چه کاری انجام می دهد.بنابراین متمرکز شده و ارسال می کند و بعد بی خیال.

در تمرین از آن جهت که وسیط از قصد عامل با خبر است یعنی می داند که عامل در حال ارسال فرمانی است باید کاملا بی تفاوت باشد و هرگونه افکاری را از ذهن خود دور کند.در واقع وی باید در خلا فکری کامل باشد و فقط منتظر یک تحرک درونی بماند که وی را وادار سازد تا کاری را انجام دهد.هر گاه در ذهن وسیط چند فکر همزمان خطور کرد ابتدا کمی تامل کند و سپس فکری که قوت و تحریک بیشتری دارد به اجرا در آورد.

انرژی مثبت و خوشبختی

بدون انرژی هیچ کاری انجام نمی‌شود فقط زمانی که به حد کافی انرژی داشته باشیم می‌توانیم درست بیندیشیم و مسائل را با بینشی دقیق و صحیح مورد ارزیابی قرار دهیم. زمانی که انرژی کافی داشته باشیم می‌توانیم به مسائلی که برایمان اهمیت دارند و کارهایی که باید انجام شوند، بپردازیم اما فراموش نکنیم تنها هنگامی می‌توانیم احساس خوشبختی را درون خویش پیداکنیم که از انرژی ذخیره شده کافی برای افزایش کیفیت همه کارها در زندگی برخوردار باشیم. در بدن ما برای تداوم حیات فعل و انفعالات بسیاری به‌طور خودکار انجام می‌شود فعل و انفعالاتی که هیچ‌گاه به آن فکر نمی‌کنیم، ما می‌توانیم از این فعل و انفعالات بدن خود انرژی لازم را خلق و احساس خوشبختی را از هر آنچه که هم‌اکنون در پیش رو داریم به دست آوریم، پس انرژی مثبت به یکدیگر بدهیم.
● شور و نشاط، تضمین خوشبختی
آیا شما هم افرادی را می‌شناسید که دارای انرژی فوق‌العاده‌ای هستند و حتی تا سنین بالا نیز به‌طور غیرقابل تصور فعال و توانمند باقی می‌مانند؟ ما چه چیزی را باید از این افراد بیاموزیم؟ آنها یک اصل مهم را شعار زندگی خود قرار می‌دهند؛ هر کاری که برای ما لذت‌بخش باشد آن را آسان‌تر و کم زحمت‌تر انجام می‌دهیم و در عین حال احساس خوشحالی و خوشبختی را در حاشیه اعمالمان لمس می‌کنیم. اگر کاری را با علاقه و لذت انجام دهیم به‌طور معمول انرژی کم‌ تری به کار می‌بریم و برای آن کار شور و شوق از خود نشان می‌دهیم مگر خوشبختی اکنون چیزی جز داشتن شور و نشاط در هر موردیست؟ به عبارتی شور و نشاط تضمین خوشبختی است.
● نگرانی مثبت
فراموش نکنید که نگرانی و فشار، یک جنبه مثبت نیز دارد. نگرانی مثبت می‌تواند قدرت و انگیزه به وجود بیاورد. هنگام صرف تلاش زیاد برای انجام کار یا مبارزه‌طلبی (مثلا در مسابقات ورزشی، امتحانات، ارتقای شغلی رقابت‌جویانه) ما در حال تجربه نگرانی مثبت هستیم از موارد دیگر نگرانی مثبت می‌توان از انجام همراه با موفقیت یک وظیفه یا تکلیف مشکل برای برتری یافتن بر دیگران و تجربه کردن تایید و تحسین آنان نام برد «هایکوارنست» روانشناس، اظهار می‌دارد که یک دیدار غیرمنتظره، یک موفقیت باورنکردنی، برنده شدن تیم ورزشی و هر چه را که تجربه‌ای مثبت به شمار رود بر جسم و روان ما تاثیر مثبت می‌گذارد در چنین مواقعی هورمون‌هایی مثل تستسترون، انسولین، و آدرنالین ترشح می‌شود و ما به سرعت احساس رضایت و خوشحالی می‌‌کنیم.
● اعتماد به نفس داشته باشید
این ده دستور ساده و عملی برای غلبه بر احساس خود کم‌بینی و تقویت ایمان و اعتقاد درونی است به این برنامه عمل کنید تا شما هم جزو افرادی باشید که به قوای درونی خود ایمان آورده و احساس قدرت تازه‌ای می‌کنند.
۱) تصویر ذهنی فردی موفق و خوشبخت را به‌‌طور مستمر و دائمی در ذهن خود حک و تثبیت کنید. به این تصویر محکم بیاویزید و اجازه ندهید محو شود ذهنتان به تدریج تصویر داده شده را ثبت می‌کند. هرگز به صورت آدمی شکست خورده به خود نگاه نکنید به قدرت واقعی تصویر ذهنی شک نکنید چرا که این کار خطرناک است چون هر چیز به ذهن وارد شود آن را تقویت می‌کند. صرف‌نظر از این‌که در حال حاضر اوضاع چقدر بد و ناگوار به نظر می‌رسد همواره تصویر موفقیت را در ذهنتان مجسم کنید.
۲) هرگاه فکری منفی می‌خواهد ذهنتان را به خود مشغول کند با وارد کردن فکری مثبت آن را از مغزتان بیرون کنید.
۳) مسایل و موانع را در ذهنتان بزرگ نکنید. هر مانعی را کوچک و بی‌ارزش بشمارید و آن را تا حد امکان با دقت بررسی و به‌طور موثر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید. مسائل را باید آن‌طور که هستند دید نباید اجازه داد افکار منفی آنها را بزرگ‌تر از آنچه هست جلوه دهد.
۴) تحت تاثیر اعمال و موفقیت‌های اطرافیان قرار نگرفته و سعی نکنید از آنها تقلید کنید هیچ‌کس نمی‌تواند به خوبی شما باشد یادتان باشد که بسیاری از افراد با وجود رفتار و ظاهری مطمئن، همان‌قدر گرفتار ترس و تردید هستند که شما هستید.
۵) این کلمات پویا و نیروبخش را روزی ده بار تکرار کنید «وقتی خدا با ماست چه کسی می‌تواند بر ما غلبه کند».
۶) از مشاوری صلاحیت‌دار کمک گرفته تا بدانید چرا اعمالی منفی از شما سر می‌زند، علت حقارت و بدگمانی به خویشتن را که بیشتر ریشه در کودکی دارد ریشه‌یابی کنید شناخت آنها راهی به سوی درمان آنهاست.
۷) روزی ده بار جمله زیر را با صدای بلند تکرار کنید «من می‌توانم، آری من می‌توانم به کمک خدایی که به من نیرو می‌بخشد به انجام هر کاری که بخواهم موفق شوم آری من می‌توانم».
۸) توانایی‌های بالقوه خود را ارزیابی کنید و سپس آنها را چند برابر افزایش دهید البته به خود مغرور نشوید اما حس احترام به خود را تقویت و افزایش دهید.
۹) خود را به ذات احدیت بسپارید برای این کار کافیست بدانید قلب شما خانه خداست.
۱۰) به خود بگویید چرا من از قلب خویش نیروی ماورای طبیعت را به سوی خود و زندگی خود جذب نکنم؟

● غول چراغ جادو
غول چراغ جادو می‌گوید: شنیدم که می‌گویی دیگران باعث شده‌اند که شما در این نقطه که مورد رضایت‌تان نیست قرار گیرید اما ارباب من، اصلا دیگران در این تفسیر وجود ندارند هر یک از ما دیگری است که مستقل می‌اندیشد و عمل می‌کند اگر به دقت به رفتارها بنگری، درخواهی یافت که ناتوانی عاطفی و خونسردی و عدم تفاهم و مقاومت در برابر دگرگونی‌های مثبت و آنچه را که در دیگران می‌بینی به راستی از خود توست. تو خود آنهایی با اندیشه‌ای متفاوت که تنها روی محدوده باورهایت تمرکز نموده‌ای. اگر کاری انجام نشده این خودت هستی که آن را انجام نداده‌ای اگر سوء‌تفاهمی ایجاد شده خودت به‌ آن باور دامن زده‌ای اگر در رنج و فشار عاطفی قرار داری خودت آن را برگزیده‌ای اگر تمامی آنچه را که آرزو داری نمی‌شوی این خودت هستی که تن به دگرگونی نمی‌دهی پس نباید از عدم هستی در خوشبختی شیرین خودت رنج ببری.
هیچ‌کس نمی‌تواند به شما بیاموزد که تو باید حتما دگرگون شوی مگر خودت بخواهی ارباب من، هیچ کسی نمی‌تواند برایت از بیرون خودت شادی و آرامش مهیا کند تا خودت این احساسات زیبا را در درون خویش مهمان کنی البته اگر بتوانی با حداقل‌ها هم سازگار باشی هیچ‌کس نمی‌تواند استعدادهای شما را تا خودت واقعا نخواهی از قوه به فعل درآورد و تو را تحقق بخشد. شما خود و تنها خود می‌توانی خویشتن را دریابی و از نو آغاز کنی تنها روی دو پایت بایستی و فریاد برآوری این یگانه کسی است که می‌تواند جایگاه بودن را در این نقطه پر کند.
ذرات تو غنی بوده و ما محتاجیم
محتاج به غیر خود مگردان ما را

برگرفته از :مجله خانواده سبز

آموزش متافیزیک بصورت حضوری و غیرحضوری 
 

آموزش متافیزیک و ماورا

 

 

آموزش متافیزیک بصورت حضوری و یا مکاتبه ایی.

آموزش هیپنوتیزم (خلسه -مدی تیشن -ریلاکسیشن -ذن-هیپودرمانی-روان درمانی -خود هیپنوتیزم - دگر هیپنوتیزم )
تله پاتی(کنترل افکار دیگران)
چاکرا ها (چاکراهای فرعی و اصلی-تنظیم چاکراها-دیدن و لمس چاکراها)

جهان های موازی
جهان های متافیزیکی
کالبدهای متافیزیک
فرشتگان (آشنایی با فرشته نگهبان و ارتباط با آن)
روح (شناخت روح -خروج روح از بدن"فرافکنی"-دیدن روح)
سایکوترونیک (آشنایی جنگ های فراروانی)
سایکومتری(حرکت اجسام از راه دور-ذهن خوانی و فکر خوانی-آینده نگری)
جاذبه و راز(آشنایی با قانون راز و بکار گیری آن)
جادوی سیاه (قدرتهای بسیار عظیم متافیزیک با استفاده از موجودات ماورایی و ..... )

علوم غریبه (آموزش علوم غریبه - آشنایی با موجودات ماورایی-ارتباط با موجودات ماورایی-طلسمات –اوراد)

وصدها تمرین و آموزش های دیگر متافیزیک و فراروانشناسی
جهت اطلاع از آموزش ها و ثبت نام می توانید با ایمیل زیر یا همین وبلاگ مشخصات و شماره تماس خود را ارسال کنید تا با شما تماس گرفته شود ،

 

انرژی های روانی

بررسی منابع انرژی روانی و کارکردهای ‌آن در تعامل‌های گوناگون، برای انسان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این منابع در مورد تک‌تک افراد و هر شخص به‌تنهایی، مورد توجه است. توان، نیرو و انرژی روانی هر فردی در هر لحظه از زندگی، به عامل‌های گوناگونی بستگی دارد که این عامل‌ها به‌شدت تحت‌تأثیر نگرش هرکدام از ما نسبت به گذشته، حال و آینده در زمینه‌های مختلف می‌باشد. بین انرژی روانی ما و دیگران، روابط بامعنایی وجود دارد. برای روشن‌ترشدن موضوع، به دو سؤال زیر توجه کنید‌:
- آیا شما می‌دانید که منبع انرژی روانی برای خود و دیگران هستید؟!
- و آیا شما باز هم می‌دانید که دیگران هم برای شما این‌گونه می‌باشند؟!
می‌خواهم توجه شما را به موضوع جالب‌تری در این زمینه جلب کنم؛ این‌که اندازه، قدرت و کیفیتِ اثر‌گذاری انرژی روانی دیگران بر ما، درحقیقت تحت‌تأثیر انرژی روانی ما و کیفیت‌های گوناگونش می‌باشد. یعنی این ما هستیم که تعیین می‌کنیم به چه میزانی دیگران بر روی ما اثر مثبت و یا غیر‌مثبت بگذارند و چگونه زندگی ما را بهبود بخشند و یا آن‌را نامطلوب کنند. ما با آگاهی، کیفیت‌هایی را برای انرژی روانی‌مان، انتخاب می‌کنیم که واقعیت زندگی ما را رقم می‌زند‌.
چگونگی انتخاب‌های کیفیت انرژی روانی که شامل خودمان، دیگران و محیط می‌شود، تا حد زیادی تعیین‌کننده‌ی این موضوع می‌باشد که در چه دنیایی زندگی می‌کنیم و این انتخاب‌ها دراصل به برداشت‌های ما از خود، دیگران و محیط بستگی دارد تا آن‌چه که درواقع وجود دارد.


در همین لحظه به محیطی که در آن قراردارید، توجه کنید، می‌توانید محیطی را در نظر بگیرید مانند محل کار یا خانواده و یا هر جای دیگری. برای شروع، بهتر است با محیطی که در حال حاضر در آن‌جا قرار‌دارید، شروع کنید‌. خوب متوجه آن محیط شوید و به احساس خود واقف گردید. پیوستگیِ زمان حال را دنبال کنید، ببینید که آیا محیط و یا افرادی که در آن محیط می‌باشند و یا ممکن است در ذهن شما باشند، به شما فشاری به لحاظ روانی وارد می‌کنند و یا احساس، تفکر و رفتار شما را تحت‌تأثیر قرار‌می‌دهند؟ ببینید آیا می‌توانید با کمک گرفتن از نیت درونی‌تان، برخی از آن‌ها را از بین ببرید و یا آن‌ها را متعادل‌تر کنید؟ آیا ذهنیت‌های نادرست از جانب خود شما، باعث این فشارها می‌باشند؟ ببینید که شما به چه میزانی به این محیط مسلط می‌باشید؟ چه‌طور این تأثیر شما بر محیط، شکل‌می‌گیرد؟ چه عامل‌هایی را می‌توانید در این موضوع، مهم ببینید؟ آیا می‌توانید راه‌هایی را بیابید که میزان تسلط شما بر محیط افزایش یابد؟ توجه کنید شما زمانی که به تأثیر خودتان بر روی محیط و دیگران می‌پردازید، این اثر، شروع به افزایش کرده و این توانمندی، بالاتر می‌رود. این‌طور به‌نظر می‌رسد که فوران‌های سرچشمه‌ی انرژی روانی ما، به‌وسیله‌ی توجه ما جهت می‌گیرد، البته نه فقط توجه بلکه توجهی همراه با فهم و بصیرت.

حال، آرام در همین لحظه به خودتان توجه کنید، توجهی همراه با فهم؛ با خودتان مرتبط شوید، ارتباطی صاف و روشن بیابید، ببینید که چه‌طور توجه و فهم بیشتر شما در درک‌کردن خودتان، جریان انرژی بخشیدن به وجود‌تان را فعال کرده است‌.
بگذارید ترمیم‌های لازم هم به‌واسطه‌ی این جریانِ فعال‌شده‌ی انرژی صورت‌گیرد. نگران نباشید و نترسید، به خودتان توجه‌کنید و روان و جاری شوید و مرزهای ارتباطی را که در خودتان آگاهانه یا ناآگاهانه به‌وجود آورده‌اید، بشناسید و آن‌ها را متعادل‌تر کنید. ما این مرزهای گذاشته‌شده را به ارتباط‌مان نسبت به دیگران و نیز دیگر چیزها در محیط، انعکاس و گسترش می‌دهیم.
به‌یاد داشته باشیم زمانی می‌توانیم با دیگران و یا حتی دیگر چیزها، ارتباطی مطلوب و یا در سطحی بالاتر برقرارکنیم که توانسته باشیم با خودمان رابطه‌ی مطلوب و عمیق پیدا کرده باشیم. رابطه‌ی ما با خودمان که به‌صورت صریح و واقعی صورت‌می‌گیرد، روابط ما را با دیگران، بهبود خواهد بخشید‌.
در دور و نزدیک زندگی‌مان، افراد زیادی وجود دارند که اگر ارتباط واقعی با آنان برقرار شود، آن‌وقت شاهد خواهیم بود که همه‌ی آنان همان فرشتگان نجات زندگی‌مان هستند‌. بله، درست متوجه شده‌اید، با محبوس نکردن احساس‌های مثبت نسبت به خود و دیگران، می‌توانیم زندگی‌مان را وسعت و گسترش روزافزون بخشیم‌.
این انرژی روانی ماست که با یافتن جهتی مثبت، خودمان و‌ دیگران را برای زندگی بهتر برمی‌انگیزد. ما در قبال این‌گونه فضاها برای خودمان و دیگران و به‌خصوص فرزندان‌مان مسؤولیم.

این گردش انرژی در درون ما، از ما شروع شده، حرکت می‌کند و به خودمان بازگشت می‌یابد. انرژی روانی تولیدشده، به چگونگی احساس ما نسبت به زندگی بستگی دارد و برای دست‌یابی به انرژی‌های روانی مطلوب‌تر، باید هستی خود را ارزیابی کنیم. در هستی و در زندگی، چه شغل‌هایی را دارا می‌باشیم؟ در محل کار، در خانه، در اجتماع و در دیگر محیط‌ها دارای چگونه تأثیرهایی هستیم؟ برای نمونه، آیا در محل کار به همکاران، ارباب‌رجوعان و یا کارفرمایان، حس ‌زنده‌بودن را منتقل می‌کنیم؟ آیا در خانه، سرچشمه‌ی امیدواری هستیم؟ آیا در اجتماع، برای بهترزیستن خود و دیگران تلاش می‌کنیم؟ تابه‌حال چه شغل‌هایی داشته و اینک چه شغلی داریم؟ این شغل و انرژی روانی حاصل از آن چگونه بر زندگی ما تأثیر گذاشته است؟
برای این‌که بتوانیم انتخاب‌های صحیح‌تری در مورد شغل دلخواه‌مان داشته باشیم، باید خود را بیشتر بپذیریم و شجاعانه‌تر به‌سراغ درک بهتری از جهان برویم. در این‌صورت است که فکرها و رفتار‌مان در زندگی، خودانگیخته‌تر می‌شود و از قالب‌های خشک تحمیل‌شده، رهایی می‌یابد و از تأثیرهای نامطلوب در امان می‌ماند‌ و ما نتیجه می‌گیریم که با عشق، خود را در آغوش بگیریم تا در ما وحدت بیشتری به‌وجود آید که این وحدت به‌وجودآمده، هرچه بیشتر فکرها و رفتار ما را در همه‌ی زمینه‌ها و حتی چیزهای متضاد، متحد کند، البته در این سطح مطلوب با خود ارتباط پیدا کردن و خودخواهانه نوع‌دوستی کردن، مستلزم شناخت هرچه بیشتر ترس‌های‌مان و درنتیجه رهایی از آن‌هاست.