متافیزیک و علوم ماورایی

متافیزیک ، علوم روحی و ماورایی

متافیزیک ، علوم روحی و ماورایی

متافیزیک و علوم ماورایی

متافیزیک ، علوم ماورایی ، علوم روحی ، چاکراها ، چشم سوم ، علوم غریبه ، روح شناسی ، برونفکنی روحی ، درمان های ماورایی

کلمات کلیدی

متافیزیک - مدیوم -مصطفی نظری - روهان - آموزش متافیزیک

متافیزیک

متافیزیک - ماورا- مصطفی نظری-آموزش متافیزیک

آموزش متافیزیک

انرژی درمانی چاکرا عرفان متا erfanmeta.blog.ir

متافیزیک درخت زندگی ماورا آموزش متافیزیک استاد نظری

آموزش متافیزیک - آموزش ماوراء-استاد مصطفی نظری

مصطفی نظری

دارما کارما متافیزیک مصطفی نظری عرفان متا آموزش متافیزیک

کندالینی متافیزیک استاد نظری آموزش متافیزیک

هیپنوتیزم هیپوآنالیز متافیزیک ماورا استاد نظری

علم اعداد متافیزیک استاد نظری عرفان متا آموزش ماورا متافیزیک

فرشتگلن ارتباط با فرشتگان آموزش ارتباط با فرشتگان مصطفی روهان نظری

متافیزیک پیشگویی آموزش متافیزیک عرفان متا مصطفی روهان نظری

ضمیر ناخودآگاه

برونفکنی آموزش برونفکنی مصطفی نظری عرفان متا روهان

ماورا مصطفی نظری آموزش ماورا متافیزیک علوم غریبه استاد نظری روهان

چشم سوم چشم جهان بین متافیزیک مصطفی نظری

مصطفی روهان نظری

چشم سوم - آموزش باز کردن چشم سوم - متافیزیک- استاد نظری -

کانال های انرژی

انرژی کاینات

انرژی حیاتی

علوم روحی و موفقیت

جن شناسی

جن متافیزیک استاد نظری غرفان متا

مصطفی نظری متافیزیک پرانا

نزدیک مرگ مرگ مصطفی نظری استاد نظری عرفان متا علوم ماورایی آموزش ماورا

متافیزیک هارا نظری اموزش ماورا عرفان متا

@erfanmeta

نویسندگان

پاندول و شاغول

علوم پوشیده یک مساله اجتماعی و گروهی نیست , بلکه یک ذوق فردی است و همانطورکه هر فرد می تواند در خلوت خانه به نقاشی , آموزش موسیقی , گفتن شعر ...بپردازد می تواند در رشته های پاراسایکولوژی , مدی تیشن یوگا ,خودهیپنوتیزم و ... هم به مطابعه و تمرین مشغول باشد. برای کسانی که بهمطالعه و تجربه در تمرکز بر روی گوی کریستال یا پاراسایکولوژی هم میپردازند , این کارها با معنا و مفید خواهند بود
دریافت های خارج از حسی مطالبی هستند که با آموزش درست و تمرین مستمر بسادگی قابل فراگیری هستند وهم می توان در این زمینه ها به پیشرفت هایی نایل آمد . اگر تاروت و سایرروشهای آینده نگری بتوانند قدرتهای درونی فکر راپیش ببرند , باید از آنهاهم استفاده کرد

استفاده از نوسانات پاندول یا آونگ:
استفاده از حرکت پاندول یکی از قدیمی ترین و قویترین روش هایی است که به کمک آن میتوان بسهولت اطلاعات مفیدی در زمینه روشن بینی کسب کرد. استفاده از پاندول در بنایی یا کشف آبهای زیر زمینی شهرت و سابقه زیادی دارد , ولی در علوم ماوراء الطبیعه سابقه ای طولانی تر , اما نه به آن معروفیت , با کمی ذوق وصرف وقت از این وسیله ساده می توان اطلاعات بسیار زیادی کسب کرد. از حرکت پاندول بر روی یک نقشه یک منطقه در راستای کشف افراد یا اموال گمشده استفاده کرده اند و در زمینه تشخیص و درمان بیماریها هم می توان از آن بهره گرفت همچنین پورسینا دانشمند بزرگ در همه این زمینه ها از پاندول یا شاغول استفاده می کرد . اساسا مبدع و مخترع و تحلیل گر اصلی این سیستم پورسینا بوده . برخی از افراد در زمینه علوم تغذیه برای کشف نیاز انسان به برخی از ویتامین ها و مواد معدنی تحقیقات گسترده ای کرده اند. برای کسانیکه از این حرف متعجب شده اند , باید به این اصل اشاره کنم که تمام موجودات  زنده به صورت غریزی در شرایط بیماری و فقر غذایی به سوی مواد غذایی درمانگرو مفید اشتیاق پیدا می کند که این خاصیت در خانواده گربه سانان بسیار شدیدو چشمگیر است.
هرچند در انسان به این غریزه مفید طبیعی توجه نشده , ولی هنوز زنان آبستن در شرایطی که دچار کمبود وینامین و آهن و در دوره بارداری میشوند , به صورتی گنگ و گیج به خوردن مواد عجیب و غریب تمایل پیدا میکنند و احساس می کنند این مواد داروی در آنها هستند. این مثال مثل بسیاری از موارد نشان می دهد که چطور انسانها به کشف و پرورش استعدادهای درونی خود بی توجه بوده و تا چه حد از این غفلت خود زیان می بینند. هرچند این امکان وجود دارد که پاندول هایی زیبا با طراحی های بدیع را از مغازه هاییکه وسایل کار برای علوم روحی رامی فروشند , تهیه کرد , ولی خیلی راحت تربا یک نخ ساده و یک انگشتری نسبتا بزرگ می توان یک پاندول بسیار خوب ساخت.
اگرشما تا به حال با اینگونه پاندول ها کار نکرده اید یا از نحوه کار آنهااطلاهی ندارید برای شروع کار مطالبی به شما یاد می دهم تا همین امروز  بتوانید به راحتی بر کاربردهای پرقدرت و بدیع آنها را نظاره کنید. این تمرینات ساده باعث میشوند تا شما بیشتر با پاندول و کار آن آشنا شوید و پس از مطالعه به تجربیات عمیقتری روی بیاورید.
دایره ای به قطر تقریبی 15سانتیمتر را بر روی یک ورقه کاغذ سفید یا مقوای صاف رسم کنید. سپس به کمک یک خط کش و با خط نقطه چین آن دایره با به دو قسمت تقسیم کرده و این خط رادر خارج از محیط دایره هم ادامه بدهید.
کاغذ یا مقوای را بر روی میزی کاملا پهن کنید و در حالی که بر روی یک صندلی راحت نشسته اید , آرنج خودتان را بر روی میز تکیه بدهید و در یک شرایط راحت و ریلکس , در حالی که نخ پاندول  یا شاغول یا انگشتری را در خود سه سانتیمتر بالاتر از مرکز قرار دهید.

Image result for ‫پاندول متافیزیکی‬‎
حالابه خط بریده تمرکز کنید . برای لحظاتی چشمتان را ببندید و در شرایط آرامش کامل چند نفس عمیق و آرام بکشید. بعد چشمانتان را باز کنید و در حالت آرامش کامل بآرامی و به آهستگی نگاهتان را از اول تا آخر خط ببرید و بعدآهسته به عقب برگردید. مدتی پس از اینکه شما در این جهت به حرکت چشمی میپردازید , متوجه می شوید که پاندول در راستای خط نقطه چین شروع به حرکت کرده است.
پس از آنکه مدتی پاندول به حرکت ادامه داد , شما نگاهتان رابه خود دایره معطوف دارید و در محیط دایره و در جهت سیر عقربه ساعت بانگاه شروع به حرکت کنید. پس از مدتی پاندول هم حرکتی دورانی در این جهت رادنبال میکند.
این نکته از نهایت اهمیت برخوردار است که شما نباید اصلاکوشش مشخص و داوطلبانه ای برای حرکت پاندول انجام دهید . این حرکت باید بهصورت ناخودآگاه و با نیروهایی که از اعماق ضمیر ریشه میگیرند صورت بگیرد وعکس العملی نسبت به نوسانات نگاه شما به شمار می آید.
درمواردی که فردی فورا و بلافاصله در آزمایش با پاندول به موفقیت نایل می گردد نشانه آن است که بین ضمیر آگاه و ضمیر ناخودآگاه او ارتباط قوی و مستحکمی وجود دارد.
مانندسایر سیستم های پیشگویی کننده , نوسان پاندول هم باعث می شود تا بین ضمیرآگاه و اعماق ضمیر ناحودآگاه ارتباطی برقرار شود . در حرکات پاندول قدرتهای ساحرانه و نیروهای فوق طبیعی دخالتی ندارند . این حرکات در تعقیب انقباضات عضلانی بسیار ضعیفی صورت می گیرند که مستقیما خواست ضمیرناخودآگاه است و از سوی آن هدایت می شوند

حرکات پاندول می توانند درراستای جلو به عقب , راست به چپ , در جهت عقربه های ساعت و در خلاف آنصورت بگیرند. در پیشرفت تجربیات به صورت قراردادی , حرکت پاندول در جهت عقربه های ساعت به عنوان جواب مساعد . مثبت و در برابر سوال یا نیت مطرح شده تصور می شود. واضح است که حرکات در راستای عکس عقربه ساعت به عنوان جواب منفی تلقی می شود. برخی از افرادی که با پاندول کار کرده اند , درلحظاتی که پاندول را برای جوابگویی به برخی از سوالات بسیار بدیهی تحت جربه قرار داده اند , با نتایج و جواب های نادرست و نا امید کننده ای مواجه شده اند در حالی که در برابر سوالات پیچیده و مهم کارایی بیشتریاز پاندول مشاهده کرده اند.

Image result for ‫پاندول متافیزیکی‬‎
برای فردی که در زمینه آینده نگری با وسایل مختلف کار می کند , مانند رئیس ارکستری است که برای نواختن یک قطعه موسیقی به سازهای مختلفی که روبروی او قرار دارند می اندیشد. مسلما یک پیانو یاویولن با تمام قدرت و کارایی قابل ملاحظه ای که دارد نمی تواند همان کارهایی را انجام دهد که سازهای بادی یا ضربی انتظار میروند. همینطور هروسیله در سیستم های آینده نگری با یکی از ادراکات خارج از حسی تطابق وهمنوایی بیشتری نشان می دهد . ولی هیچیک از سیستمها به تنهایی نمی تواندکار دلنشینی را ارایه دهد . بنابر این گوی کریستال , پاندول , تاروت ,آچینگ و ... وسایل جادویی به حساب نمی آیند , آنچه که قدرت جادویی دارد ,ذهن و ضمیر انسانی است که با آنها کار می کند. تمام اینها تنها وسایلی هستند که می توانند بین ضمیر آگاه  و ضمیر ناخود آگاه ارتباط برقرار کنند.از آنجا که می توان بحق ضمیر درونی را با مفهوم روح معادل دانست , بنابراین ذکر تجربیات روخی به این تمرینها نمی تواند حرفی گزافه و برخلاف علم وعقل سلیم باشد..........
نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی