متافیزیک و علوم ماورایی

متافیزیک ، علوم روحی و ماورایی

متافیزیک ، علوم روحی و ماورایی

متافیزیک و علوم ماورایی

متافیزیک ، علوم ماورایی ، علوم روحی ، چاکراها ، چشم سوم ، علوم غریبه ، روح شناسی ، برونفکنی روحی ، درمان های ماورایی

کلمات کلیدی

متافیزیک - مدیوم -مصطفی نظری - روهان - آموزش متافیزیک

متافیزیک

متافیزیک - ماورا- مصطفی نظری-آموزش متافیزیک

آموزش متافیزیک

انرژی درمانی چاکرا عرفان متا erfanmeta.blog.ir

متافیزیک درخت زندگی ماورا آموزش متافیزیک استاد نظری

آموزش متافیزیک - آموزش ماوراء-استاد مصطفی نظری

مصطفی نظری

دارما کارما متافیزیک مصطفی نظری عرفان متا آموزش متافیزیک

کندالینی متافیزیک استاد نظری آموزش متافیزیک

هیپنوتیزم هیپوآنالیز متافیزیک ماورا استاد نظری

علم اعداد متافیزیک استاد نظری عرفان متا آموزش ماورا متافیزیک

فرشتگلن ارتباط با فرشتگان آموزش ارتباط با فرشتگان مصطفی روهان نظری

متافیزیک پیشگویی آموزش متافیزیک عرفان متا مصطفی روهان نظری

ضمیر ناخودآگاه

برونفکنی آموزش برونفکنی مصطفی نظری عرفان متا روهان

ماورا مصطفی نظری آموزش ماورا متافیزیک علوم غریبه استاد نظری روهان

چشم سوم چشم جهان بین متافیزیک مصطفی نظری

مصطفی روهان نظری

چشم سوم - آموزش باز کردن چشم سوم - متافیزیک- استاد نظری -

کانال های انرژی

انرژی کاینات

انرژی حیاتی

علوم روحی و موفقیت

جفت روحی متافیزیک جفت روحی عرفان متا استاد نظری مطفی نظری

متافیزیک معنوی ماورا

علوم روحی روح عرفان متا مصطفی نظری

جهان های روحی دیگر سو کالبدهای معنوی متافیزیک عرفان متا مصطفی نظری

جن شناسی

جن متافیزیک استاد نظری غرفان متا

نویسندگان

مراحل خواب هیپنوتیزمی

خواب هیپنوتیزمی چند مرحله است؟

 

مرحله اول خواب هیپنوتیزمی (آماده شدن برای خواب)

سوژه در این مرحله کاملاٌ حواسش جمع است و به شما توجه دارد، ولی انگار او از شما و حرکات شما فرار میکند ولی با حرف و تلقینات مکرر شما خود را آماده خواب میکند، دست ها و بدنش گرم میشود کم کم دَوران سر آغاز میگردد و سر سنگین میشود. در این لحظه چشم ها را میبندد و پلک ها شروع به سنگین شدن میکند البته در این چند لحظه بارها متوجه خود و جسم خود و اطراف میگردد، بهمین خاطر است که میخواهد از خواب صرفنظر کند! یک تذکر او را از این فکر منصرف مینماید و ناگهان احساس سبکی و در عین حال خستگی مختصری در او ایجاد میگردد، خستگی و رخوت شروع شده است و بهمین دلیل بخود تکانی میدهد و جابجا می شود. در این لحظه باید هیپنوتیزور خستگی و سبکی را با تلقین یاد آور شود، گرمای بدن که از دست ها شروع شده است عمومی میگردد و سر کاملاٌ دَورانش بر طرف شده ولی گیج میخورد و حالت منگی بوجود آمده است درست مثل آن است که جسم سنگینی روی سرش میباشد. صدای سوت در گوشش میشنود یک کوشش دیگر برای فرار از خواب و تسلط شما و حالات ایجاد شده در خود مینماید، اما در این لحظه دهانش خشک شده است و قدرت تکلم ندارد، برای جمع کردن بذاق دهان تقلا میکند، لپ هایش را تکان میدهد حالا موقع آن است که رویای سبک آغاز گردد، یکباره در خود احساس شعف و خوشحالی مینماید، خستگی و رخوت لذت بخش شروع میشود رویای سبک آغاز شده است.

 

مرحله دوم خواب هیپنوتیزمی (رویای سبُک)

شروع حالت خوشی و آرامش، در این حالت سوژه افکارش پراکنده میشود به آنچه که میخواهد فکر میکند و یکباره متوجه تاثیر مغناطیس وجود شما میگردد و از طرفی متوجه حالات ایجاد شده در خود میشود و بدون اراده مقاومت میکند، از خصوصیات این حالت تکان و کوششی است که برای باز کردن پلک ها انجام میدهد، تذکر لازم است تا به او بفهماند پلک ها چنان سنگین شده و به هم چسبیده اند که باز کردن آنها غیر ممکن است، باید مقاومت او را درهم شکست، در این حالت، تلقین کافی و لازم و موثر است و بعد از این مراحل تلقین، نقش قابل توجهی ندارد و نیازی به آن نیست. زیرا سوژه مطیع بوده و اوامر شما را کم و بیش اجرا مینماید مهم است که تلقینات یا دستورات ایجاد شده کاملاٌ موافق با روحیه سوژه انتخاب گردد تا با کیفیت بیشتری توسط سوژه اجرا شود، اساساٌ بیان حالات ایجاد شده در در هیپنوتیزم برای او بهترین روش تلقین است، در این لحظه مقاومت میکند و بیشتر سوژه ها از ترس اینکه ممکن است حالات وخیمی خارج از کنترلشان در آنها ایجاد گردد، از ادامه خواب صرفنظر کرده و تمام رشته های شما را پنبه میکنند، به همین خاطر قبل از شروع هیپنوز، سوژه را از تمام مراحل و کارهایی که می خواهید انجام دهید باخبر سازید تا نگرانیش رفع شود. این مرحله یک مرحلهء کاملاٌ حساس بوده و اگر بتوانید شخص را از این مرحله و مرحله رویای کامل بگذرانید دیگر مقاومت بی فایده بوده و کمتر کسی است که از خواب صرفنظر و بیدار شود. مرحله دوم را با تلقین به مرحله رویای کامل برسانید و پاس دادن در این مرحله ومرحله سوم یعنی رویای کامل باید شروع گردد .


مرحله سوم خواب هیپنوتیزمی (رویای کامل)

سوژه در این مرحله، بعد از لحظه ای که مقاومتش بوسیله پاس و القاء و تلقین در هم شکست چشمانش سنگین میگردد، دلش نمی خواهد بحرف شما گوش دهد، حالتی شیرین و جذاب در اثر مغناطیس اورا بطرف خود میکشد، به ناچار تحت تاثیر این لذت که ناشی از مغناطیس بدن شما و القاء آن است خود را آماده خواب مینماید، بدن کرخت شده است، گردنش بحالتی ثابت میماند، کمرش گویا خشک شده است، در رویای کامل از جسم خود و ناراحتی جسمی خبر ندارد، اگر پاس را ادامه دهید با حرکت دست تمام حالات لذت بخش خواب در او تقویت میگردد، اکنون زمانی است که دیگر به چیزی فکر نمی کند اگر به او امری دهید از قبیل اینکه دستت را بلند کن و یا به یکطرف خم شو با بی میلی اجرا میکند در این حالت میتوانید احساس شامه و بویائی او را متاثر کنید یعنی کافی است به او بگوئید الان بوی گلی را حس میکند و یا بوی عطری را حس میکنی این بو را چه خوب و چه بد حس خواهد نمود گرچه این بو وجود خارجی ندارد و کاملاٌ خیالی است و ده ها آزمایش دیگر.تنفسی عمیق او را از این حالت به حالت چهارم یعنی خواب سبک فرو میبرد در حالت خواب سبک نیز شخص قدرت مخالفت دارد ولی از آن به بعد مقاومتی در بین نیست و تمام اوامر هیپنوتیزور را اجرا خواهد نمود.

گروهی از هیپنوتیزوران با مالش یا تماس نقاط حساس و خواب آور بدن که شرح آن نیز داده خواهد شد مرحله رویای کامل را به مرحله خواب سبک تبدیل مینمایند.

مرحله سوم خواب هیپنوتیزمی (خواب سبک)

مرحله خواب سبک بسیار کوتاه است و هیچ حالت قابل ذکری ندارد جز اینکه اعمال و اوامر را سریع تر انجام میدهد، در این مرحله می توانید باو بگوئید که فلج یا شل یا کر شده ای. و بالافاصله یک پاس در آن نقطه از بدن انجام دهید، خواهید دید که او نیز از همان محلی که ذکر کرده اید و به آن پاس داده اید یا آنرا لمس کرده اید در همان عضو مثلاٌ از پا یا دست ناتوان میشود و یا از یک یا هر دو گوش کر میشود و یا نقطه ای از بدنش را دست بگذارید و بگوئید این نقطه گرم یا سرد می شود حتماٌ همان طور خواهد شد و او گرما و سرما را حتی احساس سوزش در اثر گرما را حس میکند و یا از سرما خواهد لرزید در این مرحله مثلاٌ میتوان قند را بجای نمک یا قطعه پاک کنی یا سیب زمینی خامی  را بجای شکلات باو خوراند چه بسا از خوردن آن نیز لذت میبرد،  میتوان احساس شوری و شرینی و ترشی و تلخی را در او ایجاد کرد و کلیه احساسهای او را می توان تحت تاثیر قرار داد می توان او را به زمین یا میز میخکوب کرد. او را برقص درآورد و یا بدن او را مثل چوب خشک کرد و بسیاری فرمانهای دیگر که کم و بیش و بدون چون و چرا اجرا میگردد و احساس میشود.


مرحله خواب سبک بزودی با چند فرمان به خواب مغناطیس فرو میرود پاس دادن در خواب سبک کمک زیادی به عمیق نمودن خواب مینماید ضمناٌ فرمان و خواستن اوامر متعدد خواب را عمیق میکند. در هیپنوتیزم نمایشی در مرحله خواب سبک است که  هیپنوتیزور بدن سوژه را خشک کرده و پا و گردن او را به دو لبه دو صندلی میگذارد که ما این کار را اصلاٌ توصیه نمیکنیم چرا که باید در نظر داشت در نمایشات، سوژه تعلیم یافته است و از این عمل آسیبی نمی بیند.

خواب مغناطیس یا هیپنوتیزمی مراحل مختلفی دارد، زمانی که شخص از خواب سبک گذشت و به خواب مغناطیس فرو رفت تمام حالاتی را که بگوئید در او ایجاد میشود و کمتر کسی است که جز بامر شما از خواب بیدار شود،

قبل از ذکر خواب مغناطیس و حالات آن که پایان خوابهای گروه اول است لازم است طرق پاس دادن و یا تولید جریان القائی و هدایت جریان القائی و مغناطیسی بدن را به بدن سوژه تشریح نمود. در خواب سبک حالت ظاهری شخص سوژه درست حالت کسی است که خود را به خواب زده است اکثر هیپنوتیزوران مبتدی این مرحله از خواب را خود نیز باور نمی کنند و تصور مینمایند که هیپنوتیزم شده تظاهر به خواب مینماید و این تصور ذهنی باعث عدم تمرکز فکر و ثبات اراده هیپنوتیزور شده و اثر القائات جذب شده را خنثی مینماید و شخص سوژه احساس مینماید که خواب او نوسانی شده است و چه بسا که قبل از رسیدن به مرحله خواب مغناطیس خواب او سبک شده و از خواب بیدار شود.

فراموش نفرمائید افکار و باورهای شما لحظه به لحظه برای سوژه قابل درک است لذا قاطع بودن و عمیقاٌ به خود ایمان داشتن و عدم تزلزل فکری رمز کار و موفقیت شماست


نظرات  (۱)

دوس دارم این چیزا رو با چشمم ببینم .

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی