متافیزیک و علوم ماورایی

متافیزیک ، علوم روحی و ماورایی

متافیزیک ، علوم روحی و ماورایی

متافیزیک و علوم ماورایی

متافیزیک ، علوم ماورایی ، علوم روحی ، چاکراها ، چشم سوم ، علوم غریبه ، روح شناسی ، برونفکنی روحی ، درمان های ماورایی

کلمات کلیدی

متافیزیک - مدیوم -مصطفی نظری - روهان - آموزش متافیزیک

متافیزیک

متافیزیک - ماورا- مصطفی نظری-آموزش متافیزیک

آموزش متافیزیک

انرژی درمانی چاکرا عرفان متا erfanmeta.blog.ir

متافیزیک درخت زندگی ماورا آموزش متافیزیک استاد نظری

آموزش متافیزیک - آموزش ماوراء-استاد مصطفی نظری

مصطفی نظری

دارما کارما متافیزیک مصطفی نظری عرفان متا آموزش متافیزیک

کندالینی متافیزیک استاد نظری آموزش متافیزیک

هیپنوتیزم هیپوآنالیز متافیزیک ماورا استاد نظری

علم اعداد متافیزیک استاد نظری عرفان متا آموزش ماورا متافیزیک

فرشتگلن ارتباط با فرشتگان آموزش ارتباط با فرشتگان مصطفی روهان نظری

متافیزیک پیشگویی آموزش متافیزیک عرفان متا مصطفی روهان نظری

ضمیر ناخودآگاه

برونفکنی آموزش برونفکنی مصطفی نظری عرفان متا روهان

ماورا مصطفی نظری آموزش ماورا متافیزیک علوم غریبه استاد نظری روهان

چشم سوم چشم جهان بین متافیزیک مصطفی نظری

مصطفی روهان نظری

چشم سوم - آموزش باز کردن چشم سوم - متافیزیک- استاد نظری -

کانال های انرژی

انرژی کاینات

انرژی حیاتی

علوم روحی و موفقیت

جفت روحی متافیزیک جفت روحی عرفان متا استاد نظری مطفی نظری

متافیزیک معنوی ماورا

علوم روحی روح عرفان متا مصطفی نظری

جهان های روحی دیگر سو کالبدهای معنوی متافیزیک عرفان متا مصطفی نظری

جن شناسی

جن متافیزیک استاد نظری غرفان متا

نویسندگان

انرژی کیهانی

انرژی های کیهانی و کتاب هایی در مورد معنویت

 زمانی که قرار است کتابی یا نوشته ای یا مطلبی و یا کاری در مورد ادراکات فراحسی و متافیزیک  در مورد معنویت نوشته شود، 3 نوع انرژی کیهانی وجود دارد که می توان برای دریافت دانش به آن دست یافت. با توجه به اینکه کدام انرژی در دسترس قرار می گیرد، عمق بینش معنوی موجود متغیر است و سطح آگاهی الهی (چایتانیا – Chaitanya ) مختلفی وجود دارد.

 انرژی اراده

زمانی که فرد دانشی در مورد معنویت در سطح انرژی اراده ( ایچاشاکتی – Ichhā-shakti ) دریافت می کند، قادر است به دانشی در مورد بعد معنوی با دریافت ویژگی های فرم و رنگ آن دسترسی پیدا کند.

برای اینکه این مسئله را بفهمیم مثالی از یک خانم را می آوریم که به علت دلایل معنوی حمله از جانب یک جد گذشته   نمی تواند باردار شود. علم پزشکی ممکن است نبود آسیب شناسی مشخصی را تشخیص دهد. گاهی اوقات یک علت معنوی در چنین موردی می تواند به صورت یک علت فیزیکی مانند بسته بودن لوله ی رحم یا فیبرومی در رحم ظاهر شود. معمولا در چنین مواردی علیرغم درمان موفق این علت معلوم، مشکل ( یعنی ناتوانی در باردار شدن ) بر طرف  نمی شود.

اما علم پزشکی نمی تواند نشانه هایی از علت مشکل را در سطح معنوی ارائه دهد. حالا بیایید تصور کنیم شخصی با حس ششم پیشرفته  که می تواند به انرژی اراده دسترسی داشته باشد مورد این زن را بررسی کند. می تواند حمله را به صورت ابر تاریکی از انرژی ناراحت کننده ببیند که رحم (زهدان) زن را پوشانده است. بنابراین  عمل و ادراکات فراحسی و متافیزیک و در برخی مواقع یک نگارش می تواند اطلاعات نزدیک تری نسبت به دلیل اصلی و واقعی ارائه دهد. هر چه میزان دانش در مورد علت مشکل عمیق تر باشد، شانس برطرف کردن مشکل بالاتر می رود.


 انرژی عمل

زمانی که فرد در مورد معنویت در سطح عمل ( کریاشاکتی – Kriyā-shakti ) می نویسد، قادر است علت و تاثیر آن اتفاق را درک کند.

در همان مثالی که در بالا گقته شد، شخص با حس ششم پیشرفته که می تواند به انرژی عمل دسترسی داشته باشد قادر است تا ابر تاریکی از انرژی ناراحت کننده را که از جانب یک جد گذشته بوجود آمده است ببیند. انرژی دانش

زمانی که فرد در سطح انرژی دانش ( دنیان شاکتی – Dnyān-shakti ) به دانش معنوی دسترسی پیدا می کند می تواند علت و تاثیر اتفاقی را که در علم معنوی نهفته است  را درک کند.

بگذارید در اینجا ازهمان مثال بالا   دوباره استفاده کنیم. شخصی که با حس ششم پیشرفته قادر است به انرژی دانش دسترسی داشته باشد می تواند دلیل اینکه چرا جد گذشته به آن زن حمله می کند را بیان کند. برای مثال دلیل نهفته ی مشکل ممکن است حساب بده و بستان  تسویه نشده بین آن زن و آن جد گذشته باشد. همچنین شخص با حس ششم پیشرفته می تواند جزئیاتی مانند ویژگی دقیق حساب کارمیک – karmic، زمان شروع شده، در کدام دوره از زندگی، چگونه می توان آن مشکل را برطرف کرد و غیره را بگوید.

 چه کسی می تواند به این انرژی های کیهانی دست یابد و در مورد معنویت کتاب بنویسد؟

وقتی فردی از حس ششم برخوردار است، قادر است به انرژی های کیهانی دسترسی پیدا کند. به علت تمرین معنوی  ای که در این تولد یا تولد پیشین خود انجام داده است از این حس ششم برخوردار است.

انرژی های کیهانی در واقع بیشتر در سطوح معنوی زیر به دست می آیند.نکته:
  • زمانی که سطح معنوی فرد تقریبا 50% باشد دسترسی او به انرژی اراده شروع می شود.سطح معنوی با سطح دینی فرق می کنه ممکن است برخی افراد کاملا مذهبی باشند ولی معنوی نباشند.
  • فردی که به انرژی کیهانی بالاتری دسترسی دارد می تواند به انرژی پایین تری نیز دسترسی داشته باشد. برای مثال فردی که به انرژی عمل دسترسی دارد می تواند به انرژی اراده نیز دسترسی داشته باشد.
  1. سطح آگاهی الهی در کتاب مربوط به معنویت با توجه به دستیابی به انرژی های کیهانی

توانایی دسترسی داشتن به این انرژی های کیهانی در نوشتن کتاب هایی در مورد معنویت مهم و مهم تر می شود و یا در آموزش و یا آگاهی رسانی . از آنجایی که فرد قادر است به انرژی های کیهانی بالاتر دسترسی داشته باشد می تواند به میزان بیشتری از آگاهی الهی دست یابد. هر چه آگاهی الهی بیشتر باشد کتاب بیشتر می تواند ماورای سطح کلمه اطلاعات را منتقل کند و در نتیجه ماورای خود متنی که نوشته شده است بیشتر در خواننده تاثیر می گذارد و به او فایده می رساند. کتاب های معمولی تنها می توانند اطلاعات را از طریق کلمات انتقال دهند. زمانی که کتاب ها با دسترسی داشتن به انرژی های کیهانی نوشته شوند می توانند باعث شوند تا خواننده تجربیات معنوی کسب کند. این تجربیات معنوی تجربیاتی نظیر حس معنوی (بآو – bhāv)، سرور ( آناند – Ānand ) و غیره هستند. این تجربیات ایمان خواننده را به معنویت بیشتر می کنند و در نتیجه به سفر معنوی او سرعت می بخشند. جدول زیر آگاهی الهی مربوط به کتابی که با دسترسی به انرژی های مختلف کیهانی نوشته شده است را توضیح می دهد. این جدول همچنین بیان می کند که کتاب در چه سطحی می تواند معنویت را به خواننده انتقال دهد.

انرژی کیهانی % آگاهی الهی در سطحی که کتاب اطلاعات را انتقال می دهد یا عمل می کند
انرژی اراده 5% بیشتر در سطح کلمه
انرژی عمل 30% در سطح کلمه و آگاهی الهی
انرژی دانش 100% عمدتا در سطح آگاهی الهی

عزیزانی که در مسیر آگاهی به صورت عملی یا نوشته ای قدم بر می دارند باید توجه کنند  حتی اگر کسی قادر باشد به دانشی از بعد معنوی دسترسی داشته باشد، توصیه می شود که فرد فقط زیر نظر یک راهنمای تکامل یافته ی معنوی یا یک قدیس کتاب بنویسد یا زیر نظر یک استاد باشند تا همیشه . زیرا انرژی های منفی ( اشباح، شیاطین، ارواح پلید و غیره ) می توانند به طور نامطلوبی بر دانشی که دریافت شده است تاثیر بگذارند که بدین وسیله از اثر معنوی کتاب  بکاهند. آنها معمولا این کار را با پخش انرژی ناراحت کننده بر متن دانشی که دریافت می شود انجام می دهند به طوری که برای خوانندگان ناراحتی بوجود می آورد یا اینکه بخشی یا تمام اطلاعات را نادرست می دهند.


برگرفته از :spiritualresearchfoundation و مصطفی روهان نظری


جهت آموزش متافیزیک و موفقیت با ایمیل Mostafa30@gmail.com تماس حاصل کنید .

  • مصطفی نظری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی