متافیزیک و علوم ماورایی

متافیزیک ، علوم روحی و ماورایی

متافیزیک ، علوم روحی و ماورایی

متافیزیک و علوم ماورایی

متافیزیک ، علوم ماورایی ، علوم روحی ، چاکراها ، چشم سوم ، علوم غریبه ، روح شناسی ، برونفکنی روحی ، درمان های ماورایی

کلمات کلیدی

متافیزیک - مدیوم -مصطفی نظری - روهان - آموزش متافیزیک

متافیزیک

متافیزیک - ماورا- مصطفی نظری-آموزش متافیزیک

آموزش متافیزیک

انرژی درمانی چاکرا عرفان متا erfanmeta.blog.ir

متافیزیک درخت زندگی ماورا آموزش متافیزیک استاد نظری

آموزش متافیزیک - آموزش ماوراء-استاد مصطفی نظری

مصطفی نظری

دارما کارما متافیزیک مصطفی نظری عرفان متا آموزش متافیزیک

کندالینی متافیزیک استاد نظری آموزش متافیزیک

هیپنوتیزم هیپوآنالیز متافیزیک ماورا استاد نظری

علم اعداد متافیزیک استاد نظری عرفان متا آموزش ماورا متافیزیک

فرشتگلن ارتباط با فرشتگان آموزش ارتباط با فرشتگان مصطفی روهان نظری

متافیزیک پیشگویی آموزش متافیزیک عرفان متا مصطفی روهان نظری

ضمیر ناخودآگاه

برونفکنی آموزش برونفکنی مصطفی نظری عرفان متا روهان

ماورا مصطفی نظری آموزش ماورا متافیزیک علوم غریبه استاد نظری روهان

چشم سوم چشم جهان بین متافیزیک مصطفی نظری

مصطفی روهان نظری

چشم سوم - آموزش باز کردن چشم سوم - متافیزیک- استاد نظری -

کانال های انرژی

انرژی کاینات

انرژی حیاتی

علوم روحی و موفقیت

جفت روحی متافیزیک جفت روحی عرفان متا استاد نظری مطفی نظری

متافیزیک معنوی ماورا

علوم روحی روح عرفان متا مصطفی نظری

جهان های روحی دیگر سو کالبدهای معنوی متافیزیک عرفان متا مصطفی نظری

جن شناسی

جن متافیزیک استاد نظری غرفان متا

نویسندگان

چاکراهای زمین

مراکز انرژی در کره زمین/چاکراهای زمین

تمام موجودات زنده دارای یک سیستم عصبی هستند. کره زمین نیز دارای چنین سیستم عصبی می باشد که به آن شبکه مغناطیسی می گویند که هم از درون خود و هم از دور کیهان دائما شارژمیشود. خاک زمین که دارای خاصیت رسانایی است حاصل از گازها فلزات کریستال های معدنی الکترولیت ها می باشد دائما شبیه به یک میدان الکتریکی شارژ و دشارژ میگردد مواد معدنی به طور طبیعی هادی جریان هستند. خاصیت یونی این کریستال های معدنی حرکات آب و گردش آن را در زیر و روی زمین بوجود می آورد، باران، امواج دریاها، آبشارها و رودخانه ها و با قدرت 15-10 ایون (ION) در مدارهای الکتریکی در زیر و روی زمین حرکت می کنند.
بنا به تحقیقاتی که در روسیه در 1971 توسط دانشمندان روسی (مورخ، زمین شناس، مهندس الکترونیک و شیمیدان) صورت گرفته است، زمین تنها یک کره ساده نیست بلکه در زیر چین خوردگی های سطحی خود خطوط انرژیایی در گردش است. در حدود 16 حلقه انرژیایی از بالا به پایین کره زمین را احاطه کرده است. این حلقه ها همچنین متاثر از حرکت زمین به دور خورشید، خورشید در کهکشان راه شیری و گردش الکترون ها بدور هسته می باشند. در محل برخورد این حلقه های الکترومغناطیسی که بنا به ماهیت آب و خاک درون زمین ایجاد می شوند، گره هایی وجود دارد که به نوعی گرداب ها یا سیال های انرژیایی (Vortex) را بوجود می آورند. این گرداب ها می توانند خواص مغناطیسی ویژه ای داشته باشند. این گرداب های انرژی مرز گسل ها، لبه های صفحات تکنونیکی، تمرکز تنوع زیستی، مراکز تمدن های باستان، مراکز الهامات پر رمز و راز، مسیرهای مهاجرت حیوانات و مسیر حوادث طبیعی کنونی را بوجود می آورند.
مایان ها (گروهی از سرخ پوستان) نیز بر این عقیده بوده اند که 16 خط (Ley Lines) در اطراف کره زمین وجود دارد که در سه مسیر در گردش است. این خطوط بنابه چرخش و مسیر چرششان 52 گرداب انرژیایی را بر روی زمین ایجاد می کنند. (بناهای سنگی کهن زیمبابوی، بناهای کهن ایسترآیلند، اهرام گیزا، مثلث برمودا، فایندهورت، دهنه رود ایندوس، دشت نازکا و..)
جهت حرکت انرژی درون این چرخه های انرژی گاه موافق و کاه مخالف حرکت عقربه های ساعت است. بطور کلی می توان ورتکس های زمین را به سه نوع طبقه بندی کرد.

تصویری از چاکراهای زمین در فوریه 2011

- الکتریکی: انرژی از درون زمین به سمت بیرون حرکت می کند (مخالف عقربه های ساعت) مانند سدونا و کوه تیتی کاکا
-
مغناطیسی: انرژی از کیهان به درون کره زمین می رود (موافق عقربه های ساعت) مانند مکه
-
الکترومغناطیسی: انرژی هم وارد و هم خارج می شود مانند مثلث برمودا
52
چاکرا در زمین، مثلثی با سه رأس پر انرژی یا ورتکس است که 156 ورتکس را در روی زمین ایجاد می کند.
زمین از درون این ورتکس ها تنفس می کند (دم و بازدم). روز طلایی زمین زمانی است که جهت خط های انرژی عوض می شود.
بر اساس تحقیقات انجام شده از 52 چاکرا، در حال حاضر 13 چاکرای مقدس را بر طبق تقویم نوری برای زمین در نظر گرفته اند که این چاکراها مناطق پر انرژی و مقدس زمین هستند. تا سال 2008 رفتن به این چاکراها و انجام مراقبه با آنها چه از دور و چه از نزدیک در هنگام فعال شدن، می تواند بطور قابل ملاحظه أی باعث بالا رفتن فرکانس انرژی در بدن و تعادل در هاله شود. همچنین با انجام مدیتیشن های خاص می توان چاکراهای زمین را متعادل ساخت و با آنها همسو شد.
انجام مراقبه با چاکراهای زمین باید بر مبنای اصولی خاص صورت گیرد و گرنه به همان اندازه که مفید است می تواند باعث ایجاد عدم تعادل در هاله شود.
چاکراهای 13 گانه در جدول زیر معرفی می شوند (پر انرژی تا سال 2008)  انجام مدیتیشن در شش چاکرا می تواند تعادل را در هاله تان ایجاد کند و با اشاعه این انرژی به دیگر نقاط زمین در راستای خطوط اژدها شکل، تعادلی را در کل جهان ایجاد می کند.

چاکرای ششم کره زمین همیشه در حال حرکت می باشد 
لازم به ذکر است که چاکرای چشم سوم به دلیل متحرک بودنش در این جدول آورده نشده است.
کار کردن روی چاکراهای اصلی کفایت می کند. فعال شدن چاکراها معمولاً تظاهراتی طبیعی به همراه دارند.


دوره زمانی فعالیت چاکراهای زمین
در مجموع 156 سایت بر روی سیاره زمین وجود دارد که بعنوان ورتکس های زمین عمل می کنند. این ورتکس ها باید کاملاً تا سال 2065 میلادی فعال باشند. این فعالیت در چهار دوره زمانی اتفاق می افتد.
دوره اول: 1989-2008
دوره دوم: 2008-2027
دوره سوم: 2027-2046
دوره چهارم: 2046-2065
در حال حاضر 39 محل از این 156 ورتکس در حال فعالیت هستند. این 39 سایت شامل چاکراهای زمین هستند (چرخ های در حال گردش و مرکز ترکیب کننده). مرکز ترکیب کننده از فعالیت سایر مراکز بوجود می آید برای مثال: سایت کشور روسیه و جمهوری گرجستان که ترکیب کننده انرژی های زمین هستند که کار سایر چاکراهای در اولین دوره زمانی فعالیت های چاکراها به نتیجه می شود.


زمین چند چاکرا دارد؟
همانطور که بدن انسان 7 چاکرای اصلی دارد، در زمین نیز 7 چاکرای اصلی وجود دارد. شش عدد از این چاکراها ثابت هستند که دارای سایت ها یا مقرهای مشخصی در هر یک از قاره ها هستند. ششمین چاکرا در حرکت است و در دوره زمانی مشخصی در موقعیت مکانی خاصی مستقر خواهد شد.
این چاکرا، چشم سوم زمین است. گفته می شود زمانیکه چاکرای سوم بر محلی مستقر می شود آن قسمت از نظر سطح آگاهی ناگهان ارتقاء می یابد. شش چاکرای غیر متحرک در یک گروه سه قسمته دسته بندی می شوند: الهام، ساختار و خلاقیت (در مجموع 18 ورتکس). در ساختار انرژیایی زمین 156 ورتکس پرانرژی هستند اما 39 عدد از آنها در یک دوره زمانی 19 ساله که در بالا قید شده است مکان هایی مقدس به حساب می آیند که انجام مراقبه در آنها باعث ایجاد تعادل در انسان، طبیعت و سایر موجودات کره زمین می شود.

هر یک از چاکراهای جدول قبل بر اساس تقویم نوری ماهیانه طبقه بندی شده اند. بعضی مناطق 6 چاکرای اصلی را نشان می دهند و بقیه ورتکس های مختلف را نمایان می سازند. این مناطق مربوط به برج مشخصی در منطقه البروج می باشند. ماه های 12 گانه و نام ورتکس یا چاکرا در جدول زیر آورده شده است. لازم به ذکر است که شماره ردیف این جدول بر اساس شماره ردیف جدول قبل نوشته شده است و اسامی مکان ها تکرار نشده است. با مطابقت این جدول با جدول قبل می توانید نام چاکرا یا ورتکس و ماه حاکم را در محل مربوطه بیابید. لازم به ذکر است که شروع فعالیت چاکرا یا ورتکس بسیار با برج حاکم بر آنها مرتبط است. منتهی روز دقیق شروع فعالیت شان بر اساس محاسبات نجومی امکان پذیر می باشد.

جدول زیر شماره ردیف چاکراها، ماه های 12 گانه و نام چاکراها را نمایان می سازد.عملکرد سیال های انرژی چیست؟
این مکان های مقدس مولد چهار نیروی کیمیاگرانه حاصل از ترکیب چهار عنصر اصلی (آتش، هوا، آب و خاک) هستند. این چرخ های در گردش را ورتکس های زمین می گویند که چرخشی در جهت یا خلاف جهت عقربه های ساعت دارند. هرگونه تغییر در فعالیت این ورتکس ها اثری فراتر دارد و بر سایت های دیگر انرژیایی موثر است. ورتکس هایی که متأثر از عنصر آتش هستند مولود آزادی و اراده هستند. ورتکسهای هوا کیفیت زندگی را نمایان می سازند و ورتکس آب عشق و و رتکس زمین (خاک) از نور برای تولید و ادامه حیات استفاده می کند.
دو مسیر اژدها شکل در بین چاکراها زمین جریان دارد. اگر چاکراها کاملاً منبسط شود در کل جهان از طریق خطوط سلامتی به جریان می افتد.


عملکرد سایت های نهائی ترکیب کننده چیست؟
در نقشه جهان در حال حاضر این 36 ورتکس در حال فعالیت هستند اگر هر یک از این 36 ورتکس فعال و باز باشند در آینده نیروهایشان در جایی ترکیب می شود و شروع فعالیتهای سایت های دیگر را در دوره زمان بعدی بوجود می آورد در بین 156 ورتکس چهار گروه ترکیب کننده وجود دارد که متعاقباً در قرن 21 فعال می شوند در چرخه فعال حاضر تا سال 2008 مرکز ترکیب کننده در سرگییو پوساد در مسکو در روسیه قراردارد دومین مرکز ترکیب کننده در بیجینگ چین قرار دارد که در دوره بعدی فعال میشود در دوره سوم ایستر آیلند و در دوره چهارم مثلث برمودا چهارمین ترکیب کننده است.
در هر دوره 19 ساله 13 سایت الهام، 13 سایت ساختار و 13 سایت یا محل خلاقیت وجود دارد که در کل 39 مرکز را تشکیل می دهند مجموعه این سایت ها 156 الگوی محل پرانرژی را نمایان می سازد سرگییو پوساد (Sergieve Posad) و بیجیینگ (Beijing) سایت های اصلی الهام هستند. 52 عدد از این 156 مرکز 52 مرکز سختار و 52 مرکز خلاقیت بر روی کره زمین وجود دارد.

خطوط اژدها شکل چیست؟

دو مسیر اژدها شکل شریانها یا رشته های اولیه زمین زنده هستند که انرژی های دوران حیات و سایر کیفیتهای حیاتی جهان را نمایان می سازد در روی یک نقشه دو بعدی (مسطح) این خطوط یک نماد بی نهایت … را تشکیل می دهند. در حالیکه در روی یک کره آنها چرخه های بزرگی هستند که یک دیگر را در بالی و دریاچه تی تی کاکا قطع می کند. این شریانها یک یا خطوط انرژی با عنوان های مختلفی از جمله خطوط رابط جادوئی (Ley Lines) یا خطوط حامل آوازی (Songlines) یا مسیر اژدها (Dragon Path) نامیده می شوند.
هر مسیر نامی دارد. مار رنگین کمان که جریان انرژی مونث (Yin) زمین است از استرالیا (چاکرای شبکه خورشیدی) شروع می شود و از کوه های کیلاس (kailas) سرگییو پوساد مسکو گلاستون بری و شافتس بری و دریاچه تی تی کاکا می گذرد. مار دودی شکل جریان مذکر (YANG) است از مرکز برج جوزا در جنوب مکزیک آغاز می شود و از کوه شاستا، کوه فوجی، بالی و دریاچه تی تی کاکا عبور می کند و در سراسر زمین می چرخد.
در هنگام مراقبه یا عبادت امکان برانگیختن این جریان وجود دارد. این مراقبه در چله تابستان و زمستان در هنگام هلال یا بدر ماه بسیار عالی است.

آیا چاکراهای زمین حرکت می کنند؟
هر چاکرا یک مرکز هندسی دارد که ثابت است. مرکز چاکرا حرکت نمی کند. ولی چاکراها منبسط و منقبض می شوند. اینها به وسیله دوایری که اندازه آنها تغییر می کنند در روی نقشه نشان داده می شوند. زمانیکه چاکرایی توسعه می یابد، شعاعش بزرگ می شود. یک چاکرای فعال در زمین حرکت پیچیده أی از انرژی را در ناحیه هندسی بزرگی تولید می کند. اگر همه 156 مایل مرکز فعال شوند، میانگین شعاع هر 156 چرخه 777 مایل (46/1250 کیلومتر) خواهد بود که البته این شعاع کمتر و بیشتر می شود. برای مثال شعاع چرخش می تواند تا 1746 مایل (91/2809 کیلومتر) نیز گسترش یابد.

سفر معنوی چگونه باید باشد؟

در هنگام درک شهودی تان ممکن است از هر کدام شروع کنید مثلاً از آنکه نزدیک به شما است. بهتر از آنکه دید سیستماتیک داشته باشید. از اولین چاکرا آغاز کنید و به هفتمین چاکرا برسید یا بر عکس. تلاش کنید که نیروها از یکی به دیگری منتقل شوند. این کار را به دیگران نیز بیاموزید و تا آنجا که مقدور است بطور دسته جمعی مراقبه کنید.


چه زمانی را باید صرف سفر معنوی کرد؟

اگر تصمیم دارید مکان یا سایت مقدسی را مشاهده کنید سعی کنید که در زمان مناسب این کار را انجام دهید. معمولا زمان فعال شدن چاکراها در تقویم نجومی اعلام میشود. ولی در هنگام هلال یا بدر ماه، چله تابستان یا زمستان یا وقایع نجومی، زمان خوبی برای سیر معنوی است. اگر امکان بودن در آن مکان را دارید یک روز قبل وبعد از آن روز اصلی در آن مرکز باشید معمولاً سه روز برای درک ریتم روز و شب فعالیت آن چاکرا مناسب است. بعضی از افراد ممکن است فقط قادر باشند ساعات کمی را در یک سایت مقدس بسر برند. بعضی دیگر ممکن است سال های طولانی در همان چاکرا بمانند. چه کوتاه و چه بلند سعی کنید بهترین بهره را از بودن چاکراها در طول مدت زندگیتان در سطح زمین ببرید.

زمانیکه چاکرای زمین فعال می شود چه باید کرد؟

درک شهودی و سیر معنوی تان را دنبال کنید. سعی کنید خلاق باشید. در طی پاکسازی، مراقبه و عبادت یا فعایت خلاقانه تان سعی کنید اراده و و انرژی هایتان را با اراده و نیروی های طبیعی در چاکرا ترکیب کنید. سعی کنید این انرژی ها را بعنوان موهبت، زندگی تازه و لطف به جهان و عالم هستی توسعه داده و به مکان های مختلف بفرستید. همیشه، بسیار مفید است حس لذت و سپاس گذاری را زمانیکه با چاکرا کار می کنید حفظ کنید. این عمل فرآیند کار را بسیار قوی می سازد. علاوه بر تمام میل و حس معنویت تان افرایش یابد. در حال حاضر ممکن است برای بیشتر مردم مشکل باشد تا در زمان فعال شدن چاکرا یا در زمان ماه کامل ساعتی را به مراقبه بنشینند. با تجسم آن چاکرا را انرژی ها و کیفیت های مثبت را دریافت کنید. بهترین کار این است که افسانه ها، عکس ها و اطلاعاتی در مورد آن چاکرا جمع آوری کنید و در زمانهای مناسب مراقبه خودرا با آنها انجام دهید.
زمین زنده اراده واقعی یا هدفی تکاملی برای بالا بردن کیفیت و فرکانس زندگی در تمام جنبه دارد. مسیر به روشنی حیات فیزیکی است و هدفی چون چیره شدن بر بی نظمی، فساد و مرگ دارد. سعی کنید این مسیر را برای خودتان شخصی کنید. اگر می خواهید در افزایش آزادی، زندگی، صلح، عشق و تنویر آگاهی و خرد در جهان شرکت داشته باشید، لازم است که از چاکراهای زمین شروع کنید. اگر اینکار را انجام دهید انرژی حیات در زمان و مکان به زندگی شما پیوند خواهد خورد. اگر شما زندگی ابدی را نیابید زندگی ابدی شما را خواهد یافت. از همین حالا شروع کنید.

مدیتیشن را چگونه انجام دهیم؟

باید روند مدیتیشن را حفظ کنیم در غیر این صورت عدم تعادل ایجاد می شود. می توانید از چاکرای یک شروع و به چاکرای هفتم برسید این کاررا بطور برعکس نیز می توانید انجام دهید (7 به 1).
در هنگام مراقبه خودرا در پوشش حفاظتی در نظر بگیرید.
با عشق و نام خدا و در پناه او شروع کنید.
رشته أی را از چاکرای ریشه به سمت اعماق زمین (مذاب) بفرستید. این کار را در حال حرکت، در قبرستان یا جایی که زیر فاضلاب است انجام ندهید.
با مادر زمین یکی شوید.
می توانید برای تجسم بهتر چاکرا عکس آن را در جلوی خود قرار داده و قبل از انجام مدیتیشن به خوبی تصاویر را در ذهنتان بگنجانید.
به مرکز الهام چاکرا بروید. در آنجا خوب مکان را پویش کنید و الهامات خود را دریافت کنید. به صدای زمین به خوبی گوش کنید.
بعد به مرکز ساختار بروید، اجازه دهید تا الهاماتتان شکل بگیرند.
در آخر به مرکز خلاقیت روید و به ساختار شکل گرفته جامه عمل بپوشانید.
کاملاً با عشق و خلاقیت حرکت کنید.
لذت، عشق و انرژی های دریافت شده رابرای هر کس و هر مکانی که دوست دارید بفرستید تا آنها نیز با شما شریک شوند.
اگر این کار را بطور دسته جمعی انجام دهید اثری چندین برابر دارد و آگاهی تان در سطح آگاهی جمع قرار خواهد گرفت.
در هنگام حرکت در هر چاکرا می توانید چاکرای مرتبط در بدنتان را نیز پرانرژی سازید.
مدت این مراقبه حد اکثر 30 دقیقه است.
رشته وصل شده به زمین را به آرامی به چاکرای ریشه تان بازگردانید.
به خودتان بیابید و با سپاس از خداوند متعال، فرشتگان، ارواح حامی، استادان و راهنمایان، مدیتیشن را به پایان ببرید.
اگر ریکی کار هستید می توانید با فرستادن ریکی در طول خطوط بی نهایت اژدها شکل انرژی را در کل جهان پخش کنید. این کار را حتماً باید از چاکرای 1 به سمت هفت یا بر عکس انجام داد.
سعی کنید در یک روز فقط به مدیتیشن یک چاکرا بپردازید.
انجام این مدیتیشن در هلال و بدر ماه (ماه کامل) و چله زمستان و تابستان اثر فوق العاده أی دارد.
بخشنده باشید و این عشق و انرژی را برای کل جهان ارسال کنید.
به خاطر داشته باشید که استیلای صلح، آزادی، ایمان، عدالت، عشق، شفا، آگاهی، نور و تعادل در کل جهان در صورت وحدت انسان ها و یکی شدن با اصل توحید امکان پذیر است.

لازم به ذکر است که یکی از رأس های چاکرای گلو (قسمت خلاقیت) در کشور ایران قرار دارد.
در زیر عکس دریاچه تخت سلیمان ارائه می شود.

 

1

الهام

ساختار

خلاقیت

گلستون بری و شافتسبری، انگلستان

دروازه براندنبرگ، برلین

مونسرات، بارسلون، اسپانیا

 

چاکرای قلب

 

2

الهام

ساختار

خلاقیت

جزیره آفتاب، دریاچه تی تی کاکا

لیما، پِرو

ایکوییتوس ، پِرو، محل تلاقی دو رودخانه ناپو و آمازون

 

 

چاکرای هارا

 

3

الهام

ساختار

خلاقیت

اولورو و کاتاتجوتا، استرالیا

کاکادو، استرالیای شمالی

شارک بی، استرالیای غربی

 

 

چاکرای شبکه خورشیدی

 

4

الهام

ساختار

خلاقیت

کوه های: آگونگ، باتور، باتاکو و اینگاس، بالی، اندونزی

بروبودور، جاوا

کوه کینابالو، صبا

 

مرکز پالایش

 

5

الهام

ساختار

خلاقیت

کوه کِی لاس، تبت

اسماعیل سامانی، تاجیکستان

کلکته، هندوستان

 

چاکرای تاجی

 

6

الهام

ساختار

خلاقیت

کوه شاستا، کالیفرنیا، امریکا

قله هانفریز در نزدیک آریزونا، امریکا

جزیره ونکوور، کانادا

 

 

چاکرای ریشه

 

7

الهام

ساختار

خلاقیت

ال تول تری، اوآکساکا و پالنک، مکزیک

پارک ملی کورکووادو، کاستاریکا

آبشار هورستیل در نزدیک مونتری، مکزیک

 

مرکز بالانس درونی و تعادل

 

8

الهام

ساختار

خلاقیت

کوه فوجی، ژاپن

کانگوادو، کره جنوبی

ناها، جزیره اکیناوا، ژاپن

 

 

مرکز زیبایی و ابدیت

 

9

الهام

ساختار

خلاقیت

دهانه آتشفشان هالیکالا، هاوایی

جزیره میدوِی

مونالوآ و مونا کی، هاوایی

 

چرخه آتش

 

10

الهام

ساختار

خلاقیت

دریاچه روتوپونامو، زلاندنو(نیوزیلند)

کوه هامبولت، نیوکالدونیا

جزیره مکوآری

 

 

چرخه آب

 

11

الهام

ساختار

خلاقیت

هرم بزرگ، مصر، کوه سینا، مصر و کوه اولیوز، فلسطین

مکه، عربستان سعودی

تخت سلیمان، ایران

 

چاکرای گلو و چرخه هوا

 

12

الهام

ساختار

خلاقیت

کوه تیبل، کیپ تاون، افریقای جنوبی

پیلانسبرگ، شمال غربی ژوهانسبورگ

لسوتو- ناتال، مونت- او - سورس

 

 

چرخه خاک

 

13

الهام

ساختار

خلاقیت

مسکو – سرگییو پوساد، روسیه

کوه های اورال در نزدیک سروو، روسیه

کوه البروس، کوکازوس، جمهوری گرجستان

 

 

مرکز ترکیب کننده اول

 نظرات  (۱)

خیلی جالب بود 

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی